Počet výsledků: 21

Výsledky se týkají 4 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Biomedicínské vědy: Biochemie a molekulární biologie LF - Biomedicínské vědy: Morfologie buněk a tkání
zahrnout jen obhájené práce

Cvanová, Michaela

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Biomedicínské vědy
Studijní plán: Biochemie a molekulární biologie
Disertační práce: Stochastické hodnocení genetických dat v celogenomových asociačních studiích

Fedorová, Veronika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2024

Studijní program: Biomedicínské vědy
Studijní plán: Morfologie buněk a tkání
Disertační práce: The role of microRNAs and protein-coding genes in neural differentiation of human embryonic stem cells

Fojtík, Petr

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Biomedicínské vědy
Studijní plán: Biochemie a molekulární biologie
Disertační práce: Analýza a modelování řízení metabolických vlastností lidských embryonálních buněk

Giallongo, Sebastiano

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Biomedicínské vědy
Studijní plán: Biochemie a molekulární biologie
Disertační práce: Histone variant macroH2A1.1 enhances DNA repair and reprogramming efficiency of human iPSCs

Hříbková, Hana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Biomedicínské vědy
Studijní plán: Biochemie a molekulární biologie
Disertační práce: Human ES cell-derived neural rosettes: proliferation vs. differentiation

Hujová, Pavla

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Biomedicínské vědy
Studijní plán: Biochemie a molekulární biologie
Disertační práce: Factors determining effect of mutations in acceptor splice sites on pre-mRNA splicing

Kováčová, Tatiana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Biomedicínské vědy
Studijní plán: Biochemie a molekulární biologie
Disertační práce: Factors influencing the AG-dependence of the 3’ splice sites

Kubíčková, Lucie

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Biomedicínské vědy
Studijní plán: Morfologie buněk a tkání
Disertační práce: Neurozánět v trigeminálním systému

Lázničková, Petra

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Biomedicínské vědy
Studijní plán: Biochemie a molekulární biologie
Disertační práce: Accelerated aging of immune system in neuroblastoma survivors - clinical phenomenon

Lo Re, Oriana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Biomedicínské vědy
Studijní plán: Biochemie a molekulární biologie
Disertační práce: Induction of stemness by depletion of histone variant macroH2A1 in hepatocellular carcinoma

Martino, Fabiana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Biomedicínské vědy
Studijní plán: Biochemie a molekulární biologie
Disertační práce: The mechanical regulation of mRNA homeostasis in heart failure

Moráň, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2024

Studijní program: Biomedicínské vědy
Studijní plán: Morfologie buněk a tkání
Disertační práce: Role molekulárních mechanismů asociovaných s endoplazmatickým retikulem v tkáňové homeostáze

Palušová, Veronika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Biomedicínské vědy
Studijní plán: Biochemie a molekulární biologie
Disertační práce: Cílení na signální dráhy řídící růst melanomu

Pejšková, Petra

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Biomedicínské vědy
Studijní plán: Morfologie buněk a tkání
Disertační práce: Analýza primárních cilií: mechanismus a funkce komponent bazálních tělísek

Pešková, Lucie

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Biomedicínské vědy
Studijní plán: Morfologie buněk a tkání
Disertační práce: Úloha mikroRNA v buněčné specifikaci

Pospíšil, Jakub

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Biomedicínské vědy
Studijní plán: Morfologie buněk a tkání
Disertační práce: Vývoj biomimetických povrchů pro studium buněčných interakcí

Pospíšilová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Biomedicínské vědy
Studijní plán: Morfologie buněk a tkání
Disertační práce: Tkáňové vlivy asociované s genetickou stabilitou/nestabilitou kmenových/progenitorových buněk

Rabata, Anas

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Biomedicínské vědy
Studijní plán: Morfologie buněk a tkání
Disertační práce: Characteristics and regulation of lung stem cells

Snopková, Kateřina

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Biomedicínské vědy
Studijní plán: Biochemie a molekulární biologie
Disertační práce: Genomic analysis of bacteriocin-producing Gammaproteobacteria and characterization of novel bacteriocins

Tidu, Federico

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Biomedicínské vědy
Studijní plán: Biochemie a molekulární biologie
Disertační práce: PRR signalling in mesenchymal stromal cell response to fungal infection