Počet výsledků: 9

Výsledky se týkají 3 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Obecná jazykověda: Obecná jazykověda
zahrnout jen obhájené práce

Horovská, Rhiana

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Obecná jazykověda
Studijní plán: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Distributive operators quantifying over objecst: an experiment

Chlebovský, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Obecná jazykověda
Studijní plán: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Vývoj dvoukonsonantických trsů ve francouzštině a italštině

Chvalkovská, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Obecná jazykověda
Studijní plán: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Frekvence anglicismů v češtině

Kulhánková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Obecná jazykověda
Studijní plán: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Srovnání vybraných slovních druhů norštiny (bokmål) a islandštiny

Leitmanová, Diana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Obecná jazykověda
Studijní plán: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Časovanie slovies v češtine a poľštine (porovnanie)

Machátová, Nela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Obecná jazykověda
Studijní plán: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Idiolekt

Sýkorová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Obecná jazykověda
Studijní plán: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Proměny nářečí na Ivančicku

Tomečková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Obecná jazykověda
Studijní plán: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Makedonský jazyk z právního a sociolingvistického pohledu

Vařílková, Leona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Obecná jazykověda
Studijní plán: Obecná jazykověda
Bakalářská práce: Rozdíly mezi anglickým a českým vokalickým systémem a jejich popis v pracích Skaličkové a Pačesové