Počet výsledků: 1

Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Indoevropská srovnávací jazykověda: Indoevropská srovnávací jazykověda
zahrnout jen obhájené práce

Vinšová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Indoevropská srovnávací jazykověda
Studijní plán: Indoevropská srovnávací jazykověda
Disertační práce: Comparative Analysis of the Mabinogi and Related Medieval Welsh Texts from the Perspective of Proper Names