Počet výsledků: 10

Výsledky se týkají 3 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Religionistika: Religionistika
zahrnout jen obhájené práce

Berka, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Religionistika
Studijní plán: Religionistika
Diplomová práce: Ódžójóšú a příroda v Sukhávatí: Rozbor Genšinova díla v kontextu japonské krajiny 10. století

Hodes, Aleš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Religionistika
Studijní plán: Religionistika
Diplomová práce: Vliv konzervativního křesťanství na utváření politického diskurzu: případ současného vývoje vztahu Republikánské strany Spojených států a její náboženské základny na pozadí kulturní války

Hořínková, Hana

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Religionistika
Studijní plán: Religionistika
Diplomová práce: Katolické řeholní domy v českých zemích od počátku po současnost: Databáze, deskriptivní statistika, mapy

Nasriová, Tamara

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Religionistika
Studijní plán: Religionistika
Diplomová práce: Ženy v nábožensky smíšených manželstvích a proměny jejich náboženské identity

Pecka, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Religionistika
Studijní plán: Religionistika
Diplomová práce: Functions of dance in nuptial rituals: test on ethnographic data, an evolutionary approach

Petřeková, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Religionistika
Studijní plán: Religionistika
Diplomová práce: Unveiling the Complexity: Interplay between Social Exclusion, Life History Strategies and Belief in Moralizing Gods in the Czech Republic

Saidl, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Religionistika
Studijní plán: Religionistika
Diplomová práce: Přesahová interpretace herní zkušenosti ve vybraných částech Final Fantasy X

Sikorová, Karolina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Religionistika
Studijní plán: Religionistika
Diplomová práce: Role endorfinu při snižování úzkosti za pomoci ritualizovaného chování

Šeredová, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Religionistika
Studijní plán: Religionistika
Diplomová práce: Specifické potřeby římského vojáka v kontextu antické zbožnosti

Valentová, Irena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Religionistika
Studijní plán: Religionistika
Diplomová práce: Obraz náboženského života Tatarů ve středověkých ruských pramenech