Počet výsledků: 53

Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Sociální pedagogika a poradenství: Sociální pedagogika a poradenství
zahrnout jen obhájené práce

Andrlíková, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Sociální pedagogika a poradenství
Studijní plán: Sociální pedagogika a poradenství
Diplomová práce: Digitální technologie ve volném čase předškolních dětí očima rodičů

Andrýsková, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Sociální pedagogika a poradenství
Studijní plán: Sociální pedagogika a poradenství
Diplomová práce: Teorie konfliktu v prostředí mateřské školy

Baranová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Sociální pedagogika a poradenství
Studijní plán: Sociální pedagogika a poradenství
Diplomová práce: Nadměrné sledování pornografie a její negativní dopady na jedince

Bártů, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Sociální pedagogika a poradenství
Studijní plán: Sociální pedagogika a poradenství
Diplomová práce: Zakládání svobodných demokratických škol: organizačně-legislativní proces

Bednáriková, Ema

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Sociální pedagogika a poradenství
Studijní plán: Sociální pedagogika a poradenství
Diplomová práce: Role prarodičů v rodině pohledem dítěte

Brodecká, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Sociální pedagogika a poradenství
Studijní plán: Sociální pedagogika a poradenství
Diplomová práce: Romové a homosexualita

Čejpová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Sociální pedagogika a poradenství
Studijní plán: Sociální pedagogika a poradenství
Diplomová práce: Sociální rehabilitace osob s afázií

Čurdová, Sabina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Sociální pedagogika a poradenství
Studijní plán: Sociální pedagogika a poradenství
Diplomová práce: Základní principy výukové komunikace v domácím vzdělávání

Felšöci, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Sociální pedagogika a poradenství
Studijní plán: Sociální pedagogika a poradenství
Diplomová práce: Domácí násilí pohledem pracovníků Policie a Intervenčního centra

Foldynová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Sociální pedagogika a poradenství
Studijní plán: Sociální pedagogika a poradenství
Diplomová práce: Životní dráha excelentních vědkyň

Fürlová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Sociální pedagogika a poradenství
Studijní plán: Sociální pedagogika a poradenství
Diplomová práce: Dopady COVID-19 na volnočasové aktivity v domovech pro seniory

Habancová, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Sociální pedagogika a poradenství
Studijní plán: Sociální pedagogika a poradenství
Diplomová práce: Životní dráhy mladých dospělých – bývalých klientů dětských domovů

Horálková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Sociální pedagogika a poradenství
Studijní plán: Sociální pedagogika a poradenství
Diplomová práce: Socializace klientů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež optikou jeho pracovníků

Hrazdilová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Sociální pedagogika a poradenství
Studijní plán: Sociální pedagogika a poradenství
Diplomová práce: Hodnotové orientace žáků 2. stupně základních škol

Chvojková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Sociální pedagogika a poradenství
Studijní plán: Sociální pedagogika a poradenství
Diplomová práce: Self-efficacy sociálních pracovníků při práci s rodinami osob s duševním onemocněním

Illková, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Sociální pedagogika a poradenství
Studijní plán: Sociální pedagogika a poradenství
Diplomová práce: Role pohádek v socializaci předškolních dětí

Jandová, Vanessa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Sociální pedagogika a poradenství
Studijní plán: Sociální pedagogika a poradenství
Diplomová práce: Sebepoznání a sebereflexe v práci terapeutů

Jánešová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Sociální pedagogika a poradenství
Studijní plán: Sociální pedagogika a poradenství
Diplomová práce: Sociální učení pod taktovkou influencerů: co se dospívající učí na sociálních sítích

Jarošová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Sociální pedagogika a poradenství
Studijní plán: Sociální pedagogika a poradenství
Diplomová práce: Sociální dovednosti u lidí s lehkým mentálním postižením

Jiroutová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Sociální pedagogika a poradenství
Studijní plán: Sociální pedagogika a poradenství
Diplomová práce: Self-efficacy vychovatelů v dětském diagnostickém ústavu.