Počet výsledků: 21

Výsledky se týkají 3 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Matematická biologie a biomedicína: Biomedicínská bioinformatika PřF - Matematická biologie a biomedicína: Epidemiologie a modelování PřF - Matematická biologie a biomedicína: Matematická biologie a biomedicína
zahrnout jen obhájené práce

Barusová, Tamara

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Diplomová práce: Populační hodnocení přežití onkologických pacientů

Blažková, Magdaléna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Diplomová práce: Interaktivní webová aplikace pro hodnocení rizik porušení chladírenského řetězce na mikrobiální profil potravin

Borošová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Diplomová práce: Klinický význam mutací genu TP53 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií

Bubeník, Michal

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Biomedicínská bioinformatika
Diplomová práce: Predikce substrátové specificity haloalkan dehalogenáz s využitím strojového učení

Bulantová, Lucie

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Biomedicínská bioinformatika
Diplomová práce: Statistická analýza vývoje střevního mikrobiomu v prvním roce života

Hejcmanová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Diplomová práce: Model přirozeného průběhu onemocnění karcinomem děložního hrdla a jeho kalibrace v českých podmínkách

Jamárik, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Diplomová práce: Analýza struktury mozkové kůry pomocí zobrazovacích metod založených na magnetické rezonanci

Ježková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Diplomová práce: Nemetrické vícerozměrné škálování (NMDS): robustní metoda pro zpracování dat biologických společenstev

Klímová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Diplomová práce: Celoživotní riziko vzniku nádorových onemocnění

Kováčová, Ingrid

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Matematická biologie a biomedicína
Rigorózní práce: Validace postupů pro dosažení srovnatelnosti bazálních charakteristik při různé dostupnosti datových zdrojů

Kováčová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Diplomová práce: Možnosti zohlednění charakteristik hospitalizačních případů s ohledem na modelování nákladů

Kovačovicová, Petra

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Matematická biologie a biomedicína
Rigorózní práce: Odhad incidence z administrativních dat a jeho validace

Menšíková, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Diplomová práce: Modelování expozice dětí organickými látkami

Menšíková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Diplomová práce: Časový průběh událostí při onemocnění COVID19

Mlčochová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Diplomová práce: Modelování vlivu podmínek prostředí na biologická společenstva s využitím metod strojového učení.

Skalník, Vít

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Diplomová práce: Migrační koridory vlka obecného v České republice

Skotáková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Diplomová práce: Hodnocení vlivu komplikací a komorbidit na délku hospitalizace

Talábová, Adriana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Diplomová práce: Epidemiologie bronchogenního karcinomu v České republice

Vojkůvková, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Diplomová práce: Model lůžkové péče v závěrečném období pacientova života

Zdražil, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Diplomová práce: Modelování efektivity procesů zdravotnického zařízení se zahrnutím jeho vnitřní struktury