Počet výsledků: 42

Výsledky se týkají 10 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Chemie: Materiálová chemie PřF - Chemie: Analytická chemie PřF - Chemie: Anorganická chemie PřF - Chemie: Fyzikální chemie PřF - Chemie: Organická chemie
zahrnout jen obhájené práce

Behera, Susrisweta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Fyzikální chemie
Disertační práce: Freezing-Induced Acidity Changes of Buffered Aqueous Solutions

Cuyacot, Ben Joseph Rubiato

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Fyzikální chemie
Disertační práce: Atom-Atom Interactions in Molecules and Beyond: Energy and Magnetic Response

Doroshenko, Iaroslav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Anorganická chemie
Disertační práce: Příprava metalofosfonátových molekulárních a polymerních komplexů, studium jejich vlastností a reaktivity

Ďurč, Pavol

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Disertační práce: Využití kapilární elektroforézy v analýze biomarkerů

Dvořáková, Magda

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Disertační práce: Analytické aspekty využití plazmové tužky

Faltusová, Veronika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Disertační práce: Chemometrické metody v plazmové spektrometrii

Hložková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Disertační práce: Hmotnostní spektrometrie s ICP v analýze přírodních materiálů se zaměřením na geologické a archeologické vzorky

Huang, Fei

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Disertační práce: Mass Spectrometry of Chalcogenide Materials

Jarošová, Petra

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Disertační práce: Studium interakce vybraných přírodních látek s nekanonickými strukturami DNA

Kandrnálová, Markéta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Organická chemie
Disertační práce: Chemie bambusurilů a cucurbiturilů

Killinger, Michael

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Disertační práce: Vývoj instrumentace a metodiky analýz biologicky významných látek v jednotlivých buňkách

Komendová, Martina

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Disertační práce: Vývoj monolitických stacionárních fází pro analýzu nervových přenašečů

Kučera, Josef

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Disertační práce: Studium zhášení luminiscence vybraných systémů

Kundrát, Vojtěch

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Materiálová chemie
Disertační práce: Příprava anorganických materiálů s použitím elektrostatického zvlákňování

Lačná, Júlia

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Disertační práce: Využití kapilární elektroforézy s laserově indukovanou fluorescenční detekcí v analýze biomarkerů

Ladányi, Vít

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Fyzikální chemie
Disertační práce: Chemical Actionometry Using Azobenzene

Ledvina, Vojtěch

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Disertační práce: Analýza komponent signálních drah v jednotlivých buňkách

Lízal, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Organická chemie
Disertační práce: Supramolekulární hostitelské molekuly pro vázání aniontů

Madea, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Organická chemie
Disertační práce: Fotochemie bilirubinu a jeho podjednotek

Macháč, Petr

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Materiálová chemie
Disertační práce: Syntéza porézních anorganických matric