Počet výsledků: 23

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
zahrnout jen obhájené práce

Šínová, Romana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Studijní plán: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Disertační práce: Změny metabolismu hyaluronanu ve zdravé a fotostárnutím poškozené pokožce

Šulcová, Marie

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Studijní plán: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Disertační práce: Molekulární, buněčné a morfologické aspeky vývoje zubů u vybraných moledových druhů

Vyhlídalová Kotrbová, Anna

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Studijní plán: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Disertační práce: Funkční a biochemická analýza extracelulárních váčků z ascitů pacientek s karcinomem vaječníku