Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta informatiky
Obor/plán
FI - Computer Systems, Communication and Security: Hardware Systems FI - Computer Systems, Communication and Security: Information Security
zahrnout jen obhájené práce

Lohchab, Ankur

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2021

Studijní program: Computer Systems, Communication and Security
Studijní plán: Information Security
Diplomová práce: Investigating polymorphism for the D-TIME malware execution platform