Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají 4 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta informatiky
Obor/plán
FI - Computer Science: Computing Technology and Methodology FI - Computer Science: Fundamentals of Computer Science
zahrnout jen obhájené práce

Olliaro, Martina

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta informatiky, 2021

Studijní program: Computer Science
Studijní plán: Fundamentals of Computer Science
Disertační práce: String Analysis for Software Verification