Počet výsledků: 5

Výsledky se týkají 4 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
LF - Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté): Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie LF - Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté): Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (angl.)

Erajhi, Ashref Ali

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2012

Studijní program: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté)
Studijní obor: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (angl.)
Disertační práce: Heart rate variability in patients with ischemic heart disease during rehabilitation

Kunzová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2017

Studijní program: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté)
Studijní obor: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Disertační práce: Preventivní vyšetření a poradenství pro veřejnost: Centrum preventivní medicíny

Mičulková, Veronika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté)
Studijní obor: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Disertační práce: Prevence infekce HIV

Nevrlá, Martina

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté)
Studijní obor: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Disertační práce: Označování potravin jako nástroj nutriční gramotnosti

Sušilová, Lenka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2018

Studijní program: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté)
Studijní obor: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Disertační práce: Antipsychotická léčba jako jeden z významných faktorů v sekundární prevenci závažných psychotických onemocnění