Počet výsledků: 11

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie (čtyřleté): Klasická filologie
zahrnout jen obhájené práce

Černoch, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Klasická filologie
Disertační práce: Problematika překladu právních textů z latiny. Případová studie – 35. kniha Digest

Černušková, Veronika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Klasická filologie
Disertační práce: Interpretace Horského kázání v díle Klementa Alexandrijského

Gachallová, Natália

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Klasická filologie
Disertační práce: Second Sophistic as a Unifying Force in the Greco-Roman World

Hurbánková, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Klasická filologie
Disertační práce: Repertoár postav v římské komedii: palliata, togata, atellana, mimus.

Jašková, Nina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Klasická filologie
Disertační práce: Kritika císařů a společnosti ve spisech Apocolocyntosis Divi Claudii a Satyricon

Kelling, Vanda

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Klasická filologie
Disertační práce: Dary čtenářům: srovnání Martialových knih "Xenia" a "Apophoreta" a sbírky "Aenigmata Symposii".

Okáčová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Klasická filologie
Disertační práce: Centones Vergiliani: intertextuální analýza pozdně antických centonárních epyllií s mytologickou tematikou

Poláková, Mariana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Klasická filologie
Disertační práce: Vznik a vývoj satiry v římské literatuře

Salayová, Andrea

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Klasická filologie
Disertační práce: Zvieratá v magickom kontexte v literárnych a epigrafických prameňoch na území rímskeho impéria

Steklá, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Klasická filologie
Disertační práce: Starořecká slovesa denotující pohlavní styk

Žáková, Anna

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Klasická filologie
Disertační práce: Užití slovesného způsobu v nepřímých otázkách archaické latiny