Počet výsledků: 18

Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Humanitní studia: Dějiny starověku
zahrnout jen obhájené práce

Aliová, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Postavenie cisárskych prepustencov v 1. a 2. storočí

Antoš, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Význam pomocných sborů římského vojska v období raného a vrcholného principátu.

Bednář, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Messénské války

Bublová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Postavení žen v Athénách v klasickém období

Horák, Richard

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Římská politika vůči Markomanům a Kvádům a její odraz v pozdějších pramenech

Justychová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Císař Nero pohledem starověkých autorů a jeho obraz v moderní historiografii

Knobloch, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Humanitní studia
Bakalářská práce: Římské vojsko v době královské a republikánské

Koutný, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Města v provincii Sýrii v období vlády adoptivních císařů

Kuvik, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Renovatio imperii - počiatok obnovy byzantskej nadvlády nad stratenými provinciami rímskeho západu - Vojna s Vandalmi

Kvapil, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Zločin urážky státu v období římské republiky

Laciak, Martin Vladislav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Prístup Alexandra Veľkého k podmaneným národom

Lorencová, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Etika v Žalmech

Michaláková, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Humanitní studia
Bakalářská práce: Sociální diferenciace za vrcholného a pozdního principátu: občan a otrok, honestiores a humiliores

Ovádková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Humanitní studia
Bakalářská práce: Invektiva u Cicerona: degradace protivníka jako politický nástroj

Polášková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Humanitní studia
Bakalářská práce: Životodárná voda - zavlažovací systémy starověkých civilizací

Sněhotová, Sylva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Obraz špatného císaře principátu v antické pohanské historiografii

Šiler, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Humanitní studia
Bakalářská práce: Spectaculum Magnum: Osobní a profesní život gladiátorů ve starověkém Římě

Trojan, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Římské jezdectvo v době republiky