Počet výsledků: 2

Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Humanitní studia: Estetika a kulturní studia
zahrnout jen obhájené práce

Jeniš, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Estetika a kulturní studia
Diplomová práce: Fenomén zvědavosti a jeho reprezentace: proměny chápání od Hesioda po sv. Augustina

Řehulková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Estetika a kulturní studia
Diplomová práce: K teoriím interpretace textu