Počet výsledků: 15

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Obor/plán
FF - Psychologie (čtyřleté): Obecná psychologie
zahrnout jen obhájené práce

Czop, Oleg

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Psychologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná psychologie
Disertační práce: Priming, impulzivita, pracovní pamět: efekt vystavení evolučně významným stimulům na kognitivní procesy

Čejková, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Psychologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná psychologie
Disertační práce: Osobní pohoda, sociální kapitál a životní hodnoty u vysokoškolských studentů z České republiky, Jihoafrické republiky, Malty a Indie

Faltýnková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Psychologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná psychologie
Disertační práce: Ověření efektivity vybraných tréninkových metod na osobní pohodu v kontextu teorie osobnosti J. Kuhla

Fiľová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Psychologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná psychologie
Disertační práce: Neurofyziologické procesy a hudební vědomí v experimentu s Mozartovým efektem

Hubačová Pirová, Viola

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Psychologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná psychologie
Disertační práce: Vybrané aspekty psychomotorického vývoja predškolských detí

Chvojková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Psychologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná psychologie
Disertační práce: Psychologické aspekty akulturace Vietnamců v ČR

Juřík, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Psychologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná psychologie
Disertační práce: Interacting With 3D Geovisualizations: Cognitive Processing of Virtual Geographic Environments

Komárek, Libor

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Psychologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná psychologie
Disertační práce: Konstrukce Inventáře kariérních kompetencí a ověření jeho psychometrických vlastností

Konečná, Věra

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Psychologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná psychologie
Disertační práce: Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí

Kučera, Dalibor

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Psychologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná psychologie
Disertační práce: Emocionalita v rukopisu, interpersonální charakteristiky v rukopisu

Lacko, David

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Psychologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná psychologie
Disertační práce: How to meaningfully compare cultures? Voyage towards valid and sound measurement instruments

Sedlák, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Psychologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná psychologie
Disertační práce: Cognitive and Social Characteristics of Collaborative Learning in Immersive Virtual Reality

Šafárová, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Psychologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná psychologie
Disertační práce: Možnosti validizace projektivních metod (teoretická a metodologická hlediska)

Štěpánková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Psychologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná psychologie
Disertační práce: Testing spatial cognitive ability

Víchová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Psychologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná psychologie
Disertační práce: Jazyk a kognice u lidí se schizofrenním onemocněním: Test slovních asociací - Test verbální fluence - subtest Slovník