Počet výsledků: 5

Výsledky se týkají zvoleného oboru DPRP Dějiny práva a římské právo (doktorské kombinované)
Fakulta
Právnická fakulta
Obor/plán
PrF - Teoretické právní vědy (čtyřleté): Dějiny práva a římské právo
zahrnout jen obhájené práce

Fedorová, Katarína

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Súdna reforma Alexandra II.

Knollová, Michaela

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Dějiny práva a římské právo
Disertační práce: Postavení panovníka v orientální despocii

Razim, Jakub

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2017

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Právní poměr Čech k říši v době přemyslovské se zvláštním zřetelem k otázce nástupnictví

Steinová, Veronika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2019

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Pracovní poměr v letech 1945-1965

Záliš, Pavel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Vliv obyčejového práva na právo raného římského státu