Počet výsledků: 314

Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Mezinárodní teritoriální studia: Evropská studia
zahrnout jen obhájené práce

Fabo, Brian

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Konzervatívna strana a EÚ 1945-2010

Fančová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2018

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Ochrana demokratických hodnôt v Európskej únii: Prípadová štúdia Poľska

Figlár, Karel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Analýza komunikační politiky EU

Firbasová, Mariana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Zapojení českých univerzit do programu Erasmus: vývoj a trendy v kontextu evropeizace

Freyová, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Víceúrovňové vládnutí v Evropském výzkumném prostoru

Frimlová, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Východní partnerství jako součást Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Frízlová, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Význam a naplnění Víceletého strategického programu 2004-2006 pro předsednictví Rady EU

Gábor, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Belgrade-Pristina negotiations on normalisation of relations: The EU as an actor of human security

Gajdošík, Matúš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Energetická bezpečnosť Slovenskej republiky v kontexte členstva v EÚ

Galejová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Konceptualizace adaptačního tlaku a jeho rozdílné podoby v rámci studia evropeizace

Gálová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2018

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Rola Súdneho dvora Európskej únie v politike vzdelávania

Galušková, Johana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Analýza role Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii

Gerlová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Hodnocení legitimity Evropské unie

Hájek, David

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Vliv dobudování plynovodu Nord Stream na pozici České a Slovenské republiky jako tranzitních zemí

Hájková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Hospodářská a měnová unie jako střet nadnárodního a mezivládního přístupu: národní zájmy Mitterrandovy Francie vs. Delorsův nadnárodní koncept

Hájková, Nela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Zjednodušení pravidel pro účastníky v Horizontu 2020

Hajnová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Role aktérů regionální politiky v Jihomoravském kraji

Hamřík, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Európska únia na ceste k inštitucionalizácií procedúry Spitzenkandidaten. Realizácia očakávaní hlavných proponentov?

Hankeová, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Postoje polských politických stran k Brexitu

Havelková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Bruselský pakt ve stínu Únorového převratu 1948