Počet výsledků: 20

Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Mediální a komunikační studia: Sociální práce
zahrnout jen obhájené práce

Černá, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Aktivizační programy v pobytovém zařízení pro seniory postižené demencí

Černá, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Postoj sociálních pracovníků k postupům novinářů publikujících o životě seniorů

Dušková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Naplňování cílů výchovných opatření realizovaných Probační a mediační službou ČR

Hlavinková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Sociální opora rodičů pečujících o kombinovaně postižené děti

Holcová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Sociální fungování osob před a po ukončení kněžského a řeholního povolání v katolické církvi

Iermolycheva, Olena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Příčiny zneužívání alkoholu u mládeže

Ištvanová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Role sociálního pracovníka v diagnostickém ústavu

Jičínská, Anna-Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Příprava k pěstounství na přechodnou dobu

Matúšová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Potřeby neformálních pečovatelů na poli formálních zdrojů při řešení jejich sociálního vyloučení

Nejedlíková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Sociální práce a podpora seberealizace klientů chráněného bydlení

Římanová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Sociální práce s Romy a média

Sigmundová, Blanka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Postoj klientů po úrazu míchy, sociálních pracovníků a osobních asistentů k zátěžovým situacím spojeným s vysokoškolským studiem klientů

Sirý, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Mediální obraz sociální práce ve vybraných internetových denících

Spoustová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Postoj canisterapeutů, sociálních pracovníků a seniorů ke canisterapii v domovech pro seniory

Šebečková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Přesahy profesního života sociálních pracovníků OSPOD do jejich osobního života

Šindelářová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Vazba mezi rodinou a klientem pobytových služeb pro seniory

Tišnovská, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2018

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Postoj seniorů k využívání médií a multimédií při dosahování sociálního kontaktu

Votřelová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Životní situace klientů vybraného Azylového domu pro mládež

Vrbecká, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Public relations organizací sociální práce

Zezulová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Postoj pomáhajících pracovníků k lidem, kteří prožili sexuální násilí s důrazem na eliminaci rozvoje posttraumatické stresové poruchy