Počet výsledků: 5

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Matematika (čtyřleté): Obecné otázky matematiky
zahrnout jen obhájené práce

Brothánková, Darina

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Matematika (čtyřleté)
Studijní obor: Obecné otázky matematiky
Disertační práce: Klasická řešení parciálních diferenciálních rovnic s programem Maple

Jansová, Eva

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Matematika (čtyřleté)
Studijní obor: Obecné otázky matematiky
Disertační práce: Dílo profesora Miloše Rába

Pavlíková, Dana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Matematika (čtyřleté)
Studijní obor: Obecné otázky matematiky
Disertační práce: Analýza matematických znalostí žáků 1. ročníku SŠ

Šatný, Petr

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Matematika (čtyřleté)
Studijní obor: Obecné otázky matematiky
Disertační práce: Elementární metody řešení funkcionálních rovnic

Zelendová, Eva

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Matematika (čtyřleté)
Disertační práce: Metodická a odborná úroveň matematických učebních textů sdílených prostřednictvím webu