Počet výsledků: 1

Obor/plán
PřF - Fyzika: Teoretická fyzika a astrofyzika
zahrnout jen obhájené práce

Janík, Jan

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Teoretická fyzika a astrofyzika
Rigorózní práce: Fotometrický katalog mCP hvězd