Počet výsledků: 13

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
PřF - Geografie (čtyřleté): Fyzická geografie

Babej, Ján

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Geografie (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzická geografie
Disertační práce: Interakce mezi fluviálními procesy a vegetační sukcesí u štěrkonosných toků

Divíšek, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Geografie (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzická geografie
Disertační práce: Biogeographical patterns of species assemblages in the Czech Republic

Dolák, Lukáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Geografie (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzická geografie
Disertační práce: Časoprostorová variabilita hydrometeorologických extrémů a jejich dopadů v Jihlavském kraji v období 1650-1880

Geletič, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Geografie (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzická geografie
Disertační práce: Faktory podmiňující prostorovou diferenciaci teploty vzduchu v prostředí městského klimatu

Hrbáček, Filip

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Geografie (čtyřleté)
Disertační práce: Current changes of active layer thermal regime and thickness on James Ross Island, Antarctic Peninsula

Jakubínský, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Geografie (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzická geografie
Disertační práce: Regenerace potočních krajin a jejich hodnocení

Kolář, Petr

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Geografie (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzická geografie
Disertační práce: Sezónní variabilita teploty vzduchu v České republice za posledních 300 let na základě přístrojových, dokumentárních a přírodních proxy dat

Kuda, František

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Geografie (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzická geografie
Disertační práce: Možnosti a aplikace vybraných moderních technologií při výzkumu vývoje reliéfu v západní části Národního parku Podyjí

Pelikán, Leoš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Geografie (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzická geografie
Disertační práce: Proměnlivost podzemního odtoku v malých povodích

Púčik, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Geografie (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzická geografie
Disertační práce: Severe convective storm environments in the present and future

Rypl, Jiří

(obhajoba nebyla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Geografie (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzická geografie
Disertační práce: Problém kryogenních tvarů na granitech na příkladě reliéfu Novohradských hor

Rypl, Jiří

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Geografie (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzická geografie
Disertační práce: Reliéf Pohořské hornatiny (Novohradské hory) se zaměřením na rozšíření kryogenních tvarů

Silwal, Thakur

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Geografie (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzická geografie
Disertační práce: Human-Wildlife Conflict: Analysis of factors involved in wildlife attacks on human in and around Chitwan National Park, Nepal