Počet výsledků: 7

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
PřF - Biologie (čtyřleté): Hydrobiologie
zahrnout jen obhájené práce

Křoupalová, Vendula

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Hydrobiologie
Disertační práce: Prostorová distribuce vodních bezobratlých krenálních stanovišť: variabilita a ekologické vztahy na malé škále

Kubová, Nela

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Hydrobiologie
Disertační práce: Životní strategie pijavic (Clitellata: Hirudinida) v podmínkách stojatých a tekoucích vod

Mikl, Libor

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Hydrobiologie
Disertační práce: Nepůvodní hlaváčovité ryby (Gobiidae) v potravních řetězcích dolního toku Dyje

Polášek, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Hydrobiologie
Disertační práce: Studium západopalearktických druhů jepic čeledi Heptageniidae s důrazem na problematické taxony; jejich identifikace, biologie a ekologie

Rádková, Vanda

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Hydrobiologie
Disertační práce: The influence of environmental variables and dispersal abilities on distribution of aquatic macroinvertebrate larvae in isolated spring fens

Růžičková, Sylvie

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Hydrobiologie
Disertační práce: Vliv oteplených důlních vod na vybrané skupiny organismů v malém toku

Všetičková, Lucie

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Hydrobiologie
Disertační práce: Hodnocení interakcí mezi chovem ryb v rybnících a indikátory kvality vody