Počet výsledků: 16

Fakulta
Fakulta informatiky
Obor/plán
FI - Aplikovaná informatika: Zpracování obrazu
zahrnout jen obhájené práce

Bartoň, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2015

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Zpracování obrazu
Diplomová práce: "Google Maps", tj. GIS, ale pro mikroskopová panoramata

Bastrikova, Elena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2012

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Zpracování obrazu
Diplomová práce: Image Segmentation Using Parametric Active Contours

Bella, Ján

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2017

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Zpracování obrazu
Diplomová práce: Image Distortion Correction in Panorama Stitching in SEM

Březina, Pavel

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2014

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Zpracování obrazu
Diplomová práce: OpenLMI provider for management of the SSSD client components

Hečko, Michal

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2012

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Zpracování obrazu
Diplomová práce: Získávání a zpracování dat z rastrovací mikroskopie s velkým rozsahem

Jonasová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2017

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Zpracování obrazu
Diplomová práce: Online analytické zpracování dat pro relační a NoSQL databáze s otevřeným zdrojovým kódem

Kotula, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2012

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Zpracování obrazu
Diplomová práce: Automatické sledování význačných bodů ve 3D biomedicínských datech

Moučka, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2018

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Zpracování obrazu
Diplomová práce: Semi-automatic tools for image segmentation

Oravec, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2010

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Zpracování obrazu
Diplomová práce: Metody ověřování podobnosti hranových obrazů

Orémuš, Zoltán

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2018

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Zpracování obrazu
Diplomová práce: Rozpoznání šachové pozice z fotografie

Pálenik, Jakub Jozef

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2018

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Zpracování obrazu
Diplomová práce: Hierarchická segmentace biomedicínských obrazů s využitím matematické morfologie

Pátek, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2013

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Zpracování obrazu
Diplomová práce: Aplikace MPEG-7 deskriptorů při analýze 3D biomedicínských obrazových dat

Paučula, Pavol

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2012

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Zpracování obrazu
Diplomová práce: Analýza pohybu švábů v magnetickém poli

Skovajsa, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2011

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Zpracování obrazu
Diplomová práce: Implementace difúzních filtrů na GPU

Tauer, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2016

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Zpracování obrazu
Diplomová práce: Registrace a vizualizace časových sérií MRI dat

Valíčková, Vladimíra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2020

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Zpracování obrazu
Diplomová práce: Array Tomography: Rekonstrukce 3D obrazu