Počet výsledků: 3

Výsledky se týkají zvoleného oboru SPZPA Speciální pedagogika (angl.) (doktorské kombinované)
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Speciální pedagogika: Speciální pedagogika (angl.)
zahrnout jen obhájené práce

Al - Hamli, Amal Saleh

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika (angl.)
Disertační práce: Výzkum postojů speciálních pedagogů k edukaci žáků se speciálními potřebami ve městě Rijád v Saúdské Arábii

Kumar, Sunil

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika (angl.)
Disertační práce: Inclusive Education the way for future for Fiji schools: A comparative case study of Inclusive Education in the Czech Republic Schools in Brno and Fiji Primary Schools