Práce na příbuzné téma (mají shodná klíčová slova):

galerkinova metoda, superrelaxacni metoda, pasova matice, cramerovo pravidlo, metoda konecnych prvku, pseudoinverzni matice, gaussova-seidelova metoda, ridka matice, gaussova eliminacni metoda, qr-rozklad, jacobiova metoda, ritzova metoda, metoda siti

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

1.
Baletková, Martina
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Matematika / Matematické modelování a numerické metody
Obhajoba diplomové práce: Numerické řešení speciálních soustav lineárních rovnic | Práce na příbuzné téma Zobrazit popisek

Obhajoba diplomové práce: Numerické řešení speciálních soustav lineárních rovnic | Práce na příbuzné téma Zobrazit popisek

2.
Boháčková, Klára
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie
Obhajoba bakalářské práce: Relaxační metoda pro řešení soustav lineárních rovnic | Práce na příbuzné téma

3.
Cícha, Jakub
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Matematika / Finanční a pojistná matematika
Obhajoba bakalářské práce: Speciální iterační metody pro řešení soustav lineárních rovnic | Práce na příbuzné téma

4.
Kordová, Zuzana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Matematika / Finanční matematika
Obhajoba diplomové práce: Gradientní a iterační metody řešení systémů lineárních rovnic | Práce na příbuzné téma

5.
Tomšík, Jan
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Matematika / Matematické modelování a numerické metody
Obhajoba diplomové práce: Numerické metody pro řídké matice | Práce na příbuzné téma

6.
Burián, Michal
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Aplikovaná fyzika / Lékařská fyzika
Obhajoba bakalářské práce: Modelování vyzařovací charakteristiky ultrazvukových měničů | Práce na příbuzné téma

7.
Cícha, Tomáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Matematika / Obecná matematika
Obhajoba bakalářské práce: Řídké matice a jejich použití v numerické matematice | Práce na příbuzné téma

8.
Cvachovcová, Eva
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Matematika / Matematické modelování a numerické metody
Obhajoba diplomové práce: Matematický model proudění podzemní vody | Práce na příbuzné téma

9.
Dědková, Kateřina
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Fyzika / Fyzika kondenzovaných látek
Obhajoba diplomové práce: Kritéria životnosti při biaxiálním únavovém namáhání | Práce na příbuzné téma

10.
Fousek, Jan
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Informatika / Informatika
Obhajoba bakalářské práce: Analýza efektivity a konvergence metod řešení rozsáhlých nelineárních systémů | Práce na příbuzné téma

11.
Gono, Patrick
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Fyzika / Fyzika kondenzovaných látek
Obhajoba diplomové práce: Modelování Diracovy rovnice metodou konečných prvků | Práce na příbuzné téma

12.
Gregor, Jan
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Fyzika / Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Studium procesů v klouzavém výboji | Práce na příbuzné téma

13.
Hasoň, Martin
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Fyzika / Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Analýza struktury porézních vrstev pomocí mikroskopie atomové síly | Práce na příbuzné téma

14.
Hasoňová, Kateřina
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Fyzika / Fyzika
Obhajoba bakalářské práce: Fyzika Chladniho obrazců | Práce na příbuzné téma

15.
Chalupa, Jakub
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Matematika / Matematické modelování a numerické metody
Obhajoba diplomové práce: Zobecněný problém vlastních čísel | Práce na příbuzné téma

16.
Kammermayerová, Zita
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika
Obhajoba bakalářské práce: Programovací jazyk Julia a jeho využití v Maple | Práce na příbuzné téma

17.
Kubíček, Luboš
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Program/obor Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie
Obhajoba disertační práce: Predikce rizika ruptury aneuryzmatu břišní aorty na základě počítačového modelování napětí cévní stěny | Práce na příbuzné téma

18.
Kučerová, Klára
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Matematika / Finanční a pojistná matematika
Obhajoba bakalářské práce: Elementární matematické metody ve financích | Práce na příbuzné téma

19.
Magerová, Veronika
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Matematika / Finanční a pojistná matematika
Obhajoba bakalářské práce: Numerické metody pro finanční matematiku | Práce na příbuzné téma

20.
Mizera, Pavel
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Aplikovaná matematika / Statistika a analýza dat
Obhajoba diplomové práce: Numerické metody hledání komplexních kořenů polynomu | Práce na příbuzné téma

21.
Navrátilová, Hana
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu
Obhajoba bakalářské práce: Webová aplikace pro analýzu nestacionárního vedení tepla | Práce na příbuzné téma

22.
Obrusník, Adam
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Fyzika / Fyzika
Obhajoba bakalářské práce: Simulace elektrického pole a proudění směsi plynů v mikrovlnném pochodňovém výboji | Práce na příbuzné téma

23.
Ondřejková, Petra
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika
Obhajoba diplomové práce: Pokročilé metody modelování elastických deformací v prostředí Matlab | Práce na příbuzné téma

24.
Otevřel, Marek
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Program/obor Chemie (čtyřleté) / Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Mathematical Modeling of Microseparation and Interface Devices for Mass Spectrometry Coupling | Práce na příbuzné téma

25.
Plišťáková, Veronika
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Matematika / Finanční a pojistná matematika
Obhajoba bakalářské práce: Determinant jako orientovaný objem | Práce na příbuzné téma

26.
Tesař, Jakub
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Fyzika / Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Měření permitivity plynů rezonátorovou metodou | Práce na příbuzné téma

27.
Trcala, Miroslav
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Matematika / Matematické modelování a numerické metody
Obhajoba diplomové práce: Řešení úlohy vedení tepla | Práce na příbuzné téma

28.
Tulach, Antonín
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Matematika / Obecná matematika
Obhajoba bakalářské práce: Rozklady matic | Práce na příbuzné téma

29.
Turek, Rostislav
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Fyzika / Biofyzika (kombinace/zaměření: Molekulární biofyzika)
Obhajoba diplomové práce: Modelování a konstrukce uhlíkové elektrody z nanorozměrového materiálu | Práce na příbuzné téma
Obhajoba diplomové práce: Modelování a konstrukce uhlíkové elektrody z nanorozměrového materiálu | Práce na příbuzné téma

30.
Zelinka, Jiří
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Program/obor Fyzika (čtyřleté) / Vlnová a částicová optika
Obhajoba disertační práce: Metody pro simulaci elektronově optických systémů s velkým proudem ve svazku | Práce na příbuzné téma