Práce na příbuzné téma (mají shodná klíčová slova):

kvantova mechanika, empirical methods, metaloproteiny, quantum mechanics, metalloproteins, partial atomic charges, ab-initio, eem, parcialni atomove naboje, empiricke metody

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

1.
Sedláková, Radka
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium probíhá
Program/obor Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika
Obhajoba bakalářské práce: Atomové typy v metodách pro výpočet parciálních atomových nábojů | Práce na příbuzné téma Zobrazit popisek

2.
Geidl, Stanislav
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika
Obhajoba diplomové práce: Predikce hodnot pKa na základě EEM atomových nábojů | Práce na příbuzné téma

3.
Geidl, Stanislav
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: RNDr.
Program/obor Biochemie / Biomolekulární chemie
Obhajoba rigorózní práce: Vliv 3D struktury molekul na kvalitu predikce pKa | Práce na příbuzné téma

4.
Zouvala, Šimon
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika
Obhajoba bakalářské práce: Implementace metod MGC a OGC pro výpočet parciálních atomových nábojů | Práce na příbuzné téma

5.
Bouchal, Tomáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika
Obhajoba diplomové práce: Parametrizace EEM pro chemoinformatické aplikace | Práce na příbuzné téma

6.
Petrusek, Lukáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika
Obhajoba bakalářské práce: Vliv optimalizace struktur na kvalitu QSPR modelů predikujících pKa | Práce na příbuzné téma

7.
Schindler, Ondřej
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium probíhá
Program/obor Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika
Obhajoba diplomové práce: Empirické metody pro výpočet parciálních atomových nábojů | Práce na příbuzné téma

8.
Benešová, Barbora
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Biochemie / Biochemie
Obhajoba diplomové práce: Výpočty volných energií konformačních změn vybraných fragmentů nukleových kyselin | Práce na příbuzné téma

9.
Cícha, Tomáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Matematika / Matematika s informatikou
Obhajoba diplomové práce: Logické a fyzikální aplikace ortosvazů | Práce na příbuzné téma

10.
Hradilová, Adéla
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Filozofie / Filozofie
Obhajoba bakalářské práce: Deterministický a indeterministický svět | Práce na příbuzné téma

11.
Ježek, Zdeněk
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Humanitní studia / Český jazyk a literatura, Filozofie
Obhajoba bakalářské práce: Neoracionalistická filozofie jako důsledek moderní přírodovědy | Práce na příbuzné téma

12.
Obšivač, Filip
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika
Obhajoba bakalářské práce: Implementace vybraných empirických metod pro výpočet parciálních atomových nábojů | Práce na příbuzné téma

13.
Rašovský, Petr
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Chemie / Učitelství biologie pro střední školy, Učitelství chemie pro střední školy
Obhajoba diplomové práce: Využití kolonové gelové elektroforézy pro on-line spojenís ICP-MS v metaloproteomice | Práce na příbuzné téma

14.
Svobodová, Jana
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Filozofie / Filozofie
Obhajoba diplomové práce: Epistemologické souvislosti sjednocujících teorií (Příspěvek filozofie k hledání teorie všeho) | Práce na příbuzné téma

15.
Tesařová, Lenka
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Fyzika / Učitelství fyziky pro střední školy, Učitelství matematiky pro střední školy
Obhajoba diplomové práce: Úvodní výklady základních idejí kvantové fyziky | Práce na příbuzné téma

16.
Toušek, Dominik
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat
Obhajoba bakalářské práce: Frontend pro databázi parciálních atomových nábojů | Práce na příbuzné téma

17.
Voglová, Miroslava
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat
Obhajoba bakalářské práce: Backend pro databázi parciálních atomových nábojů | Práce na příbuzné téma

18.
Foltynová, Pavla
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Chemie / Chemie
Obhajoba bakalářské práce: Studium desorpce v přítomnosti matrice pro zavádění analytů do indukčně vázaného plazmatu | Práce na příbuzné téma

19.
Frian, Martin
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Informatika / Matematická informatika
Obhajoba bakalářské práce: Simple models of quantum finite automata | Práce na příbuzné téma

20.
Hulík, Ondřej
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Fyzika / Fyzika
Obhajoba bakalářské práce: Wentzelova, Kramersova, Brillouinova aproximace a Maslovovy indexy v kvantové mechanice | Práce na příbuzné téma

21.
Hynšt, Jakub
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Biochemie / Biochemie
Obhajoba bakalářské práce: Studium mechanismů enzymatických reakcí pomocí výpočetních metod | Práce na příbuzné téma

22.
Jadrný, Tomáš
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika
Obhajoba bakalářské práce: Webová aplikace pro vizualizaci atomových nábojů | Práce na příbuzné téma

23.
Kovář, Michal
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika
Obhajoba bakalářské práce: Softwarové nástroje pro práci s metaloproteiny | Práce na příbuzné téma

24.
Kudera, Michal
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Informatika / Informační systémy
Obhajoba diplomové práce: Implementation and comparison of methods for pKa calculation | Práce na příbuzné téma

25.
Návrat, Aleš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Fyzika / Fyzika
Obhajoba diplomové práce: Geometric Phase in Quantum Theory | Práce na příbuzné téma

26.
Novotná Jiroušková, Zuzana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Program/obor Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie
Obhajoba disertační práce: Fast Methods of Charge Calculation | Práce na příbuzné téma

27.
Petrov, Michal
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: RNDr.
Program/obor Fyzika / Biofyzika
Obhajoba rigorózní práce: Ab-initio výpočty strukturních a elastických vlastností alfa-chitinu | Práce na příbuzné téma

28.
Petrusek, Lukáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika
Obhajoba diplomové práce: Analýza kvality a konformační závislosti atomových nábojů | Práce na příbuzné téma

29.
Petříček, Radim
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Chemie / Chemie
Obhajoba bakalářské práce: Fázové rovnováhy v soustavách s intermetalickými fázemi | Práce na příbuzné téma

30.
Pravda, Lukáš
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Aplikovaná informatika / Bioinformatika
Obhajoba bakalářské práce: Prostorové porovnávání biologicky významných motivů proteinů | Práce na příbuzné téma

31.
Přikryl, Jan
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika
Obhajoba bakalářské práce: Equivalence relations of quantum processors | Práce na příbuzné téma

32.
Raček, Tomáš
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Informatika / Počítačové systémy
Obhajoba diplomové práce: Pokročilá implementace výpočtu atomárních nábojů metodou ekvalizace elektronegativity | Práce na příbuzné téma

33.
Raček, Tomáš
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: RNDr.
Program/obor Informatika / Počítačové systémy
Obhajoba rigorózní práce: Algorithms for calculating atomic charges | Práce na příbuzné téma

34.
Randis, Ján
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika
Obhajoba diplomové práce: Webová aplikace pro výpočet nábojů na atomech | Práce na příbuzné téma

35.
Ranto, Boris
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Informatika / Teoretická informatika
Obhajoba diplomové práce: Kvantove entanglovanie | Práce na příbuzné téma

36.
Suchomel, Šimon
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika
Obhajoba bakalářské práce: Parametrizace metody EEM | Práce na příbuzné téma

37.
Svobodová Vařeková, Radka roz. Vařeková
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: RNDr.
Program/obor Chemie / Fyzikální chemie
Obhajoba rigorózní práce: Optimized and Parallelized Implementation of the Electronegativity Equalization Method and the Atom-Bond Electronegativity Equalization Method | Práce na příbuzné téma

38.
Štěpánek, Miloslav
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Filozofie / Filozofie
Obhajoba bakalářské práce: Pojetí času a prostoru v české filosofii v 2. polovině 20. století | Práce na příbuzné téma

39.
Štossová, Aneta
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Chemie / Chemie
Obhajoba bakalářské práce: Využití molekulově imprintovaných polymerů pro analýzu metaloproteinů | Práce na příbuzné téma

40.
Vaněk, Jakub
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika
Obhajoba bakalářské práce: Parametrizace metody EEM | Práce na příbuzné téma

41.
Vaněk, Jakub
Fakulta: Fakulta informatiky
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika
Obhajoba diplomové práce: Parametrizace equalizačních metod | Práce na příbuzné téma