Theses on a related topic (having the same keywords):

adaptivni, pozornost, perfekcionismus, maladaptivni dimenze perfekcionismu, myslenkove perseverace, reakcni cas, kognitivni funkce, pamet, uzkost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

251.
Ráčková, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Možnosti a limity trénování paměti pro seniory | Theses on a related topic Display description

252.
Rais, Václav
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Vliv motorické aktivity na paměťový proces | Theses on a related topic

253.
Ralevská, Pavlína
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Výzkum psychologických dimenzí osobnosti v baseballu

254.
Renátová, Gabriela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Bachelor's thesis defense: Václav Černý a francouzský existencialismus | Theses on a related topic

255.
Rollová, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Depresivní, úzkostná a posttraumatická symptomatika u pacientů po hospitalizaci na anesteziologicko-resuscitační klinice | Theses on a related topic

256.
Rotscheinová, Soňa
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Vývoj kognitivních funkcí u dětí při přechodu z mateřské školy do základní školy | Theses on a related topic

257.
Rozehnalová, Eva maiden name: Zahradníková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Mužské postavy v románech Egona Hostovského | Theses on a related topic

258.
Rozkopalová, Kateřina maiden name: Chloubová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Demence u osob s Downovým syndromem | Theses on a related topic

259.
Růžička, Krištof
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Volba existenčních modů z existenciálního pohledu | Theses on a related topic

260.
Řezáč, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Rozdílnost schémat při analýze tváří svého a cizího etnika | Theses on a related topic

261.
Saadi Brachtlová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / French Language and Literature
Master's thesis defence: L’angoisse dans le théâtre de Félicien Marceau. L’Oeuf. L’homme en question. La bonne soupe. L’Etouffe-chrétien | Theses on a related topic

262.
Saadi Brachtlová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
Master's thesis defence: L’angoisse dans le théâtre de Félicien Marceau. L’Oeuf. L’homme en question. La bonne soupe. L’Etouffe-chrétien | Theses on a related topic

263.
Salusová, Žaneta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: Smrt a úzkost v tvorbě Edvarda Muncha | Theses on a related topic

264.
Sedláčková, Silvie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Neurology (4-years) / Neurology
Dissertation defense: Efekt rTMS na hybné symptomy, kognitivní funkce a kortikální excitabilitu u pacientů s Parkinsonovou nemocí a cévním onemocněním mozku | Theses on a related topic

265.
Sedláková, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Najdi si nový domov, aneb vzpomínky pamětníků na nucené vystěhování obcí Drahanské vrchoviny za protektorátu Čechy a Morava | Theses on a related topic

266.
Seifert, Lumír
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Arts Education, Visual Arts
Master's thesis defence: Návraty | Theses on a related topic

267.
Senohrábková, Iva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Profil kognitivního deficitu u akutně vzniklých mozkových lézí | Theses on a related topic

268.
Senohrábková, Iva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Cognitive deficit profile in right-side and left-side brain lesions | Theses on a related topic

269.
Schinzelová, Daniela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School English Language Teacher Training
Master's thesis defence: Memory Training Techniques in FLT/ELT | Theses on a related topic

270.
Schořová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Koncentrační a relaxační cvičení v hodinách německého jazyka na 1. stupni ZŠ | Theses on a related topic

271.
Sikorová, Karolina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Study of Religions
Bachelor's thesis defense: Proč si ubližujeme? Záměrné sebepoškozování, úzkost a individuální ritualizované chování | Theses on a related topic

272.
Simon, Martin
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Bachelor's thesis defense: Myšlenkové mapy jako podpora při výuce | Theses on a related topic

273.
Skuhrovcová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Výuka paměťových technik v informačním vzdělávání: přínosy a návrh seminářů | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Výuka paměťových technik v informačním vzdělávání: přínosy a návrh seminářů | Theses on a related topic

274.
Slámová, Natálie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Efektivita tréninku kognitivních funkcí u pacientů s duševní poruchou. | Theses on a related topic

275.
Slavík, Martin
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Inkluzivní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na základní škole | Theses on a related topic

276.
Sluka, Markéta maiden name: Štegnerová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
Master's thesis defence: Zur Rolle von Chunks und Automatisierungsprozessen bei der Aussprache in der Fremdsprache Deutsch. Eine Untersuchung zu Assimilationsprozessen bei tschechischen beginnenden Deutschlernenden | Theses on a related topic

277.
Sokol, Antonín
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Depresivita a životní spokojenost pacientů s rakovinou. | Theses on a related topic

278.
Souček, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Rozvoj technické tvořivosti žáků v odborném vzdělávání | Theses on a related topic

279.
Součková, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Role NLZP při orientačním hodnocení kognitivních funkcí | Theses on a related topic

280.
Součková, Marie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Osobnostní rysy a workoholismus | Theses on a related topic

281.
Soukupová, Věra
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Vliv zatížení na disjunktivní reakční čas | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vliv zatížení na disjunktivní reakční čas | Theses on a related topic

282.
Stanková, Barbora maiden name: Trinkewitzová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Využití iPadu v systému AAK a rozvoji komunikačních schopností u afázie | Theses on a related topic

283.
Staszek, Zdeněk
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies), Sociology
Bachelor's thesis defense: Kolektivita, identita, paměť | Theses on a related topic

284.
Stejskalová, Alena maiden name: Všianská
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Využití metody Splývavého čtení v edukaci žáků s potížemi učení | Theses on a related topic

285.
Steuerová, Pavla
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Education, Psychology
Bachelor's thesis defense: Psychoprofylaxe u těhotných žen a její vliv na úzkost | Theses on a related topic

286.
Strouhalová, Soňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Použití moderních neurozobrazovacích metod ve výzkumu a léčbě nervového systému | Theses on a related topic

287.
Suchánková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Spanish Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Formulación de la memoria en la novela La ciudad ausente de Ricardo Piglia | Theses on a related topic

288.
Suchar, Zdeněk
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Football referee)
Bachelor's thesis defense: Vztah mezi akustickou reakcí a zatížením Beep testem u rozhodčích fotbalu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Vliv Beep testu na akustickou reakci u rozhodčích fotbalu | Theses on a related topic

289.
Svěrák, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Longitudinální sledování kognitivních funkcí u pacientů se schizofrenií | Theses on a related topic

290.
Svobodová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defense: Možnosti využití aktivizujících výukových metod v práci učitele praktického vyučování | Theses on a related topic

291.
Svobodová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Arts Education, Special Education
Master's thesis defence: Intervenční program s náplní výtvarných a psychomotorických aktivit a jeho vliv na jemnou motoriku u dětí s poruchou učení/chování | Theses on a related topic

292.
Šejnohová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Využití metody globálního čtení u žáka s mentálním postižením | Theses on a related topic

293.
Šíp, Radek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Role perfekcionismu a vybraných osobnostních charakteristik v kontextu subjektivně vnímané míry přetrénování v týmových sportech | Theses on a related topic

294.
Škrdlík, Filip
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Neadekvátní pocity viny. Převod dotazníku IGQ-67 do češtiny. | Theses on a related topic

295.
Škrhová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
Master's thesis defence: Brain-based learning principles and strategies in lower secondary EFL classes | Theses on a related topic

296.
Šmatláková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Stres a úzkosť na hodinách francúzskeho jazyka | Theses on a related topic

297.
Šmídová, Barbora maiden name: Vodvářková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Analýza poetiky prostoru města v nejmladší české postmoderní próze. | Theses on a related topic

298.
Šodková, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Mediterranean Studies
Bachelor's thesis defense: Istanbul očima Orhana Pamuka | Theses on a related topic

299.
Šroněk, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / History of Arts, Sociology
Bachelor's thesis defense: Interpretace dějinných okamžiků a prezentace kolektivního traumatu v muzeích | Theses on a related topic

300.
Štěchová, Dominika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv barvy pozadí na paměť | Theses on a related topic