Theses on a related topic (having the same keywords):

narodni sdeleni, projektove mechanismy, national report, emission trading system, climate chnage doprava, emise, odpady, globalni oteplovani, pruzne mechanismy, emissions, inventory, obchodovani s emisemi, air protection, project mechanisms, klimaticky system, unfccc, zmena klimatu, power-supply, waste management, flexible mechanisms, ochrana ovzdusi, global warming, kyoto protocol, climatic system, energetika, kjotsky protokol, sklenikove plyny, transport, inventarizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Vodák, Marek
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration (4-years) / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Role ekonomie v teorii globálního oteplování | Theses on a related topic Display description

2.
Piteľová, Lucia
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Stratégia EÚ v globálnej debate o obmedzení klimatických zmien | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Stratégia EÚ v globálnej debate o obmedzení klimatických zmien | Theses on a related topic

3.
Straka, Luděk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní prostředky na ochranu zdraví před znečištěným ovzduším | Theses on a related topic

4.
Demek, Jaromír
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Globální klimatické změny a jejich sociální aspekty | Theses on a related topic

5.
Demek, Jaromír
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Globální oteplování a jeho sociální aspekty | Theses on a related topic

6.
Hrdličková, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: Komparácia postojov Spojených štátov amerických a Európskej únie v oblasti klimatických zmien | Theses on a related topic

7.
Odehnal, Robin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty globálního oteplování | Theses on a related topic

8.
Ronková, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Podnikání a ochrana životního prostředí (s event. důrazem na určitou podnikatelskou činnost) | Theses on a related topic

9.
Rosický, Jan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Informační systém v ochraně ovzduší | Theses on a related topic

10.
Smatanová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Dávkováni Drivexu do procesu spalování odpadu v spalovni nebezpečných odpadů SITA CZ v Ostravě | Theses on a related topic

11.
Balková, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Bachelor's thesis defense: Inventarizace černického archivu | Theses on a related topic

12.
Baše, Ondřej
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Informační systém v ochraně ovzduší | Theses on a related topic

13.
Bayerová, Renáta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Inventarizace v účetnictví podnikatelských subjektů | Theses on a related topic

14.
Brandejský, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Správní trestání v oblasti životního prostředí – na úseku odpadového hospodářství a ochrany ovzduší | Theses on a related topic

15.
Brož, Ladislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Master's thesis defence: Metodika pro inventarizaci a vizualizaci jeskyní a skalních útvarů | Theses on a related topic

16.
Březovská, Romana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Postkjótská křižovatka: Vzestup role zemí BASIC v klimatickém vyjednávání | Theses on a related topic

17.
Černý, Martin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: Mezinárodní instituce a stanovování norem rozvojové politiky v případě plateb za ekosystémové služby | Theses on a related topic

18.
Černý, Miloš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Physics
Master's thesis defence: Animace fyzikálních jevů v problematice změn klimatu pro školní vzdělávání | Theses on a related topic

19.
Doleželová, Marie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná ekonomika)
Master's thesis defence: Analýza efektivnosti veřejných výdajů místních rozpočtů do oblasti ochrany ovzduší a možnosti využití envrionmentálních indikátorů | Theses on a related topic

20.
Drápelová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Biology with a view to Education, Geography and Cartography with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Aktuální poznatky o změně klimatu jako podkladový materiál pro informačně - vzdělávací webové stránky | Theses on a related topic

21.
Gritzbach, Karel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archival Studies
Bachelor's thesis defense: Inventář fondu G 10 Dopravní podnik města Brna v Archivu města Brna | Theses on a related topic

22.
Haltofová, Barbora
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Komparace politiky životního prostředí v ČR a ve Francii v oblasti nakládání s odpady | Theses on a related topic

23.
Hubáček, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Komunikace ocasatých obojživelníků a klimatická změna | Theses on a related topic

24.
Jirků, Marek
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Systémy ochrany životního prostředí v autoprůmyslu a nakládání s odpady v dílnách pro výuku praktického výcviku žáků učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel | Theses on a related topic

25.
Judová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava pohřebnictví ve vztahu k ochraně životního prostředí | Theses on a related topic

26.
Krajíček, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Theory / Economics
Master's thesis defence: Vztah ekonomie, ekologie a ekologismu | Theses on a related topic

27.
Kubín, Miroslav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Ekonomie a ekologie: vybrané problémy | Theses on a related topic

28.
Malcová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Modelování acidifikace lesních půd se zahrnutím neurčitostí | Theses on a related topic

29.
Malcová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Modelování znečistění životního prostředí v lesích se zahrnutím neurčitostí | Theses on a related topic

30.
Mikula, Jakub
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Mechanical Engineering
Master's thesis defence: Moderní technologie v pedagogice při přípravě výukových podpor předmětu ekologie pro střední průmyslové školy | Theses on a related topic

31.
Myšková, Daniela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defense: Činnost a sbírky Městského muzea v Moravské Třebové | Theses on a related topic

32.
Patočková, Radka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Bachelor's thesis defense: Výuková opora pro výuku elektrotechniky - energetika | Theses on a related topic

33.
Pekárková, Radka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Physics
Bachelor's thesis defense: Globální oteplování | Theses on a related topic

34.
Persaň, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Optimalizace a zhodnocení procesu biokonverze gastroodpadu bráněnkou Hermetia illucense | Theses on a related topic

35.
Pešl, Jan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Informatics / Informatics
Dissertation defense: Uncertainty handling in the environmental modeling using computer algebra systems with online data manipulation

36.
Piteľová, Lucia
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Stratégia EÚ v globálnej debate o obmedzení klimatických zmien | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Stratégia EÚ v globálnej debate o obmedzení klimatických zmien | Theses on a related topic

37.
Procházka, Pavel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Evropský systém obchodování s emisními povolenkami a jeho dopady na jednání relevantních subjektů v ČR | Theses on a related topic

38.
Raidová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Proměny mediální agendy globálního oteplování v denících MF Dnes a Právo v letech 1996-2017 – obsahová analýza | Theses on a related topic

39.
Rešl, Ondřej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities (3-years) / Environmental Humanities
Master's thesis defence: Přítomnost greenwashingu v současné debatě klimatických změn | Theses on a related topic

40.
Špéra, Jakub
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Physics
Bachelor's thesis defense: Analyzátory plynů | Theses on a related topic

41.
Špičková, Kateřina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Optimalizace procesu inventarizace dlouhodobého majetku a zásob u vybrané společnosti | Theses on a related topic

42.
Trkanová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Geography and Cartography with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Cvičebnice z humánní geografie pro gymnázia | Theses on a related topic

43.
Vajglová, Olga Agatha
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná ekonomika)
Master's thesis defence: Využití systému obchodování s emisními povolenkami k financování rozpočtu EU – zhodnocení z hlediska výnosnosti pro ČR. | Theses on a related topic

44.
Vavřinová, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na příznivé životní prostředí v právním řádu ČR | Theses on a related topic

45.
Venhuda, Jan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Informační systém v ochraně ovzduší | Theses on a related topic

46.
Vladyka, Milan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Globální změna klimatu jako sociální konstrukt | Theses on a related topic

47.
Zábranská, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: Terminology of waste management: structure and evolution | Theses on a related topic

48.
Adamová, Hana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Analýza odpadového hospodářství podniku | Theses on a related topic

49.
Alexová, Pavlína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archival Studies
Bachelor's thesis defense: Místní národní výbor Ořechov 1945-1990 (1991) – Inventář k archivnímu fondu NAD 288 | Theses on a related topic

50.
Ambrožová, Pavla
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Analýza výdajů na životní prostředí obcí III typu - případová studie porovnání dvou krajů | Theses on a related topic