Theses on a related topic (having the same keywords):

osobnost pachatele, formalmni stranka zvlast nebezpecne recidivy, materialni stranka zvlast nebezpecne recidivy, zvlast nebezpecna recidiva, trestani zvlast nebzpecne recidivy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Junášková, Aneta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Problematika reintegrace po výkonu trestu odnětí svobody | Theses on a related topic Display description

2.
Kollertová, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Geografické profilování pachatelů trestné činnosti | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Pachatelé násilné trestné činnosti a faktory ovlivňující kriminální kariéru (osobnost, vnímání oběti, motivy) | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vztah k dítěti a spánek matek | Theses on a related topic

3.
Létalová, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defence: Osobnost recidivního pachatele a vliv sociálního prostředí na jeho protiprávní jednání | Theses on a related topic

4.
Máčová, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Trestněprávní a kriminologické aspekty pachatele trestného činu | Theses on a related topic

5.
Mecová, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Osobnost pachatele násilných trestných činů | Theses on a related topic

6.
Michel, Vít
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Fyzická osoba jako pachatel trestného činu | Theses on a related topic

7.
Ondrášek, Pavel
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Advanced Master's thesis defence: Identita mladistvých pachatelů trestné činnosti jako etopedická kategorie
Advanced Master's thesis defence: Identita mladistvých pachatelů trestné činnosti jako etopedická kategorie | Theses on a related topic

8.
Pekař, Libor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Zvláště nebezpečná recidiva | Theses on a related topic

9.
Večeřa, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo, sexuální delikt a jeho pachatel (aktuální právní a psychologické otázky) | Theses on a related topic