Theses on a related topic (having the same keywords):

dulni vody, bacteria, odkaliste, pyrite, bakterie, sludge, mine drainage, pyrit, biooxidace, biooxidation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Barvíř, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemické prostředí haldy a pramene u Zbýšova | Theses on a related topic Display description

2.
Blažek, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Interakce důlních vod v mokřadním systému Zadní Chodov | Theses on a related topic

3.
Čechová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Změny ruminálního mikrobiomu při in-vitro kultivaci | Theses on a related topic

4.
Dobrovolná, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
Bachelor's thesis defense: Biochemické aspekty užívání antibiotik | Theses on a related topic

5.
Ďurišová, Karin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Strategie úniku bakteriofágů před obrannými mechanismy hostitele | Theses on a related topic

6.
Dvořáková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defense: Degradace polycyklických aromatických uhlovodíků půdními mikroorganismy | Theses on a related topic

7.
Ermisová, Ada maiden name: Paluzgová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Paramedic
Bachelor's thesis defense: Akutní respirační onemocnění jako zdravotní riziko pro zdravotnické záchranáře a jejich prevence | Theses on a related topic

8.
Formanová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Mobilní genetické elementy bakterií a jejich význam v evoluci patogenních kmenů | Theses on a related topic

9.
Fúsiková, Erika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Dental Hygienist
Bachelor's thesis defense: Halitóza u pacienta dentálnej hygieny | Theses on a related topic

10.
Hrala, Matěj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Probiotický potenciál bakterií produkujících bakteriociny | Theses on a related topic

11.
Chaloupková, Eva maiden name: Křížová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Evoluce bakteriálních genomů: mechanismy jejich diverzifikace | Theses on a related topic

12.
Kazdová, Natálie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Střevní mikrobiom a kolorektální karcinom | Theses on a related topic

13.
Kohoutek, Stanislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Aplikace bakterií v bioextrakci kovů. | Theses on a related topic

14.
Košík, Richard
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mobilita vybraných prvků z deponie ložiskové haldy u Chvaletic | Theses on a related topic

15.
Kotík, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Minerální asociace pegmatitů a puklin brněnského masivu v kamenolomu v Dolních Kounicích | Theses on a related topic

16.
Kovaříková, Dagmar
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Biofilm u vzorků izolovaných z klinického materiálu | Theses on a related topic

17.
Kovářová, Vladimíra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Symbiotické vztahy baktérií a vícebuněčných živočichů | Theses on a related topic

18.
Krajíček, Vít
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Mikroskopie na bázi skenování próbou pro vizualizaci mikroorganismů | Theses on a related topic

19.
Kubesová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Study of the microorganism properties using electromigration techniques | Theses on a related topic

20.
Lysý, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Výskyt a charakteristika pyritu na ložisku stavebního kamene Horní Bory | Theses on a related topic

21.
Majorošová, Kristína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemické vyhodnocení změn důlní vody v přírodním mokřadním systému ve Zlatých Horách | Theses on a related topic

22.
Mazlová, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Porovnání výskytu patogenů z dolních dýchacích cest u pacientů s pneumonií hospitalizovaných a z komunity | Theses on a related topic

23.
Mikolášek, Peter
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Pediatrie (4-years) / Paediatrics, Paediatrics
Dissertation defense: Efekt probiotik u akutních gastroenterokolitid u dětí | Theses on a related topic

24.
Nádvorníková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Bakteriální oxidace pyritu a buněčný obsah ATP | Theses on a related topic

25.
Nováčková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Zoonotické mikroorganizmy přenášené netopýry | Theses on a related topic

26.
Pavlíková, Tereza
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Monitoring prostředí na Mikrobiologickém ústavu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a na Transfuzním a tkáňovém oddělení Fakultní nemocnice Brno | Theses on a related topic

27.
Plevová, Kristina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Mikrobiální DNA v klinických vzorcích jako marker invazivních infekcí u imunokompromitovaných pacientů | Theses on a related topic

28.
Pondikasová, Andrea
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Special Education for Education
Bachelor's thesis defense: Neviditelný svět aneb věci, které nevidíme, ale jsou stále s námi - mikrosvět | Theses on a related topic

29.
Rokošová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Výživa jako faktor ovlivňující zdraví chrupu u dětí | Theses on a related topic

30.
Roman, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Dynamika oxidace pyritu v povrchových podmínkách | Theses on a related topic

31.
Seidlová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogická charakteristika molybdenitového výskytu z lomu Pohled u Havlíčkova Brodu | Theses on a related topic

32.
Solanský, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Využití mikrofluidiky v metabolickém inženýrství | Theses on a related topic

33.
Stratilová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Identifikace novotvořených minerálních fází v betonu dlažebních kostek | Theses on a related topic

34.
Stratilová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Anorganické fáze mineralizovaných dřev ze štěrkopískových sedimentů řeky Moravy | Theses on a related topic

35.
Struk, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Biologická degradace organických barviv | Theses on a related topic

36.
Struk, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Degradace korostanových barviv mikroorganizmy | Theses on a related topic

37.
Šebela, Luděk
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Anglický jazyk a literatura)
Master's thesis defence: Integrovaný výukový program - Dětská zoo | Theses on a related topic

38.
Šrámková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Mechanizmy rezistence nádorových buněk vůči chemoterapii | Theses on a related topic

39.
Šušková, Inka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Cyanotoxiny microcystiny a bakterie a praktická stanovení microcystinů technikou ELISA | Theses on a related topic

40.
Šviráková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Bakterie a nádory | Theses on a related topic

41.
Ušelová, Ivona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemický vývoj mokřadního systému Zadní Chodov | Theses on a related topic

42.
Vacek, Josef
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Paramedic
Bachelor's thesis defense: Akutní intoxikace v přednemocniční neodkladné péči (Nejčastější příčiny intoxikací turistů v oblasti Středozemního moře) | Theses on a related topic

43.
Vaškůjová, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: In-vitro sledování adaptace ruminální mikroflóry v závosloti na krmivu | Theses on a related topic

44.
Vlčková, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Zoology)
Master's thesis defence: Charakterizace mikroflóry trávicího traktu volně žijících goril nížinných (Gorilla gorilla gorilla) | Theses on a related topic

45.
Vlková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Emergentni mikrobiální nákazy v České republice | Theses on a related topic

46.
Voleková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Patogeny včel a jejich vliv na včelí imunitu | Theses on a related topic

47.
Vrba, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Studium exprese hostitelských a fágových genů během fágové infekce | Theses on a related topic

48.
Vrbovská, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Mikroorganizmy ve střevě klíšťat | Theses on a related topic

49.
Žák, Václav
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Antibiotická rezistence rodu Salmonella | Theses on a related topic

50.
Ambrož, Vít
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemický vývoj důlních vod na uranovém dole Rožná | Theses on a related topic