CS

Theses on the Same Topic

Theses on a related topic (having the same keywords):

naplavove kuzely, drahanska vrchovina, stratigraphy of quartery period, proluvium, quartery, stredovek, settlement bystrec, kvarter, bystrec, dejekcni kuzely, moravsky kras, stratigrafie, proluvial sediments, rakovec valley, mediaeval age

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

201.
Navrátilová, Iveta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics
Bachelor's thesis defense: Tu fui ego eris: Legenda O třech živých a třech mrtvých | Theses on a related topic Display description

202.
Navrátilová, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Mg jako indikátor reakčně-transportních cest v krasovém systému | Theses on a related topic

203.
Nečasová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities (3-years) / Environmental Humanities
Master's thesis defence: Hranice člověk - zvíře v díle Charlese Darwina | Theses on a related topic

204.
Nejezchlebová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Výskyt vybraných teplomilných druhů cévnatých rostlin v Moravském krasu | Theses on a related topic

205.
Nejezchlebová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Botany)
Master's thesis defence: Vegetace suchých trávníků Moravského krasu ve vztahu k abiotickým faktorům prostředí | Theses on a related topic

206.
Nemečkayová, Nikoleta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Who is the Green Knight? His Role in Sir Gawain and the Green Knight and the Potential Antecedents | Theses on a related topic

207.
Němečková, Monika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: The Reflection of Medieval Times in Arthurian Legends | Theses on a related topic

208.
Neudertová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Charakteristika obcí Moravského krasu z hlediska vybavenosti pro cestovní ruch | Theses on a related topic

209.
Nováková, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
Master's thesis defence: Celodenní program pro studenty středních škol v Památníku písemnictví na Moravě jako součást estetické výchovy | Theses on a related topic

210.
Novosádová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies under way
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: Financial Administration)
Bachelor's thesis defense: Uzavírání sňatku vojáky v historické perspektivě | Theses on a related topic

211.
Novotná, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Odkaz antiky ve starší české literatuře | Theses on a related topic

212.
Novotná, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Keramické nálezy z výzkumu hradu v Náměšti nad Oslavou a otázka formování vrcholně středověké keramiky na východním okraji Českomoravské vrchoviny | Theses on a related topic

213.
Novotný, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Geology / Geology, Geology
Master's thesis defence: Stabilita titanitu v sedimentárním prostředí | Theses on a related topic

214.
Nykodýmová, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities (3-years) / Environmental Humanities
Master's thesis defence: Vztah k přírodě v díle a životě Sv. Františka z Assisi a u jeho následovníků | Theses on a related topic

215.
Olbrechtová, Jindřiška
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Master's thesis defence: Moravský kras – regionální produkt. K problematice současné rukodělné výroby | Theses on a related topic

216.
Ondráčková, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Ideál rytířství ve středověkých radách | Theses on a related topic

217.
Ondroušková, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Využívání jeskyní Moravského krasu v období popelnicových polí a v době železné | Theses on a related topic

218.
Ondroušková, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Pravěk Moravského krasu | Theses on a related topic

219.
Ondrušík, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium kvartérního profilu u Táborského mlýna na Třebíčsku | Theses on a related topic

220.
Ostrý, Ctibor
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Sociotopografie města Brna ve 14. století | Theses on a related topic

221.
Otáhal, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Radioaktivita horninového prostředí jeskyní Moravského krasu | Theses on a related topic

222.
Paleček, Jaroslav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Nástin vývoje školství v Evropě a školy v Jehnicích | Theses on a related topic

223.
Pasquier, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature, French Language and Literature
Master's thesis defence: Ustálená slovní spojení a obrazná vyjádření ve francouzských středověkých fraškách | Theses on a related topic

224.
Pavézková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Dynamika CO2 v půdách s travnatým porostem | Theses on a related topic

225.
Páviš, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hydrotermální alterace devonských vápenců v lomu Mokrá | Theses on a related topic

226.
Pechníková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Human Biology / Anthropology
Master's thesis defence: Antropologická analýza kosterních pozůstatků ze Znojma nám. Svobody | Theses on a related topic

227.
Pejchal, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Zpracování nálezů z objektů č. 7 a 17 z Dominikánské ulice v Brně | Theses on a related topic

228.
Pelikán, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Výzkum středověkých hrádků a tvrzí geofyzikálními metodami | Theses on a related topic

229.
Peroutková Matějková, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Středověký a novověký Jičín ve světle archeologických nálezů a aspekt dobového hrnčířství | Theses on a related topic

230.
Pešek, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Stratigrafie nových lokalit s devonskou amonoidovou faunou z Moravského krasu | Theses on a related topic

231.
Peška, Marek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defense: Dominikánský konvent sv. Michala v Brně na Rybném trhu. Historie a stavební vývoj do poloviny 17. století v kontextu střední Evropy | Theses on a related topic

232.
Pešl, Miroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Archival Studies, Balkan Languages and Literatures
Bachelor's thesis defense: Královské město Jemnice do roku 1530 s podtitulem správa oblasti a města, dochované listiny a listy | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Královské město Jemnice do roku 1530 v dochovaných pramenech. Správa města, regesty dochovaných listin a listů | Theses on a related topic

233.
Petáková, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics, History of Arts
Bachelor's thesis defense: Piazzettův oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie na Zbraslavi | Theses on a related topic

234.
Petríková, Ľubomíra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Sedimentárně-geologické zhodnocení kvartérních sedimentů na lokalitě Čučice | Theses on a related topic

235.
Písařová, Andrea
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: Men against Gods: Marlowe's Doctor Faustus | Theses on a related topic

236.
Pohunková, Iva maiden name: Kapounová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Antropogenní impakt na krajinu v průběhu středověku až recentu v transektu Tuhaň - Lhota - Skalka - Hvězda v CHKO Kokořínsko | Theses on a related topic

237.
Poláčková, Helena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Zahloubené sklepy ve spraši, lochy a další vybrané středověké objekty z areálu zaniklého kláštera na Božetěchově ulici | Theses on a related topic

238.
Polloczková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Osteologické studium savčí makrofauny z říčních teras Ostrožské Nové Vsi | Theses on a related topic

239.
Pomp, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Militária z hradu Vartnov | Theses on a related topic

240.
Pořízková, Anna
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Geoparky - nástroj udržitelného rozvoje cestovního ruchu (případová studie Moravský Kras) | Theses on a related topic

241.
Poul, Ivan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2004, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Paleonapjatostní analýza zlomů Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)

242.
Pozdíšková, Natálie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics
Bachelor's thesis defense: Krása a ošklivost ve středověku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Type, token, autorské právo | Theses on a related topic

243.
Pracný, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Podmínky formování travertinové kupy v Pustém žlebu v Moravském krasu | Theses on a related topic

244.
Pracný, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Hydrogeochemistry of dripwaters in selected caves of Moravian Karst | Theses on a related topic

245.
Pražáková, Marcela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Produkce CO2 v krasových půdách v oblasti jeskyně Býčí skála (Moravský kras) | Theses on a related topic

246.
Prísuda, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Nálezy stredovekých kovových a kostených predmetov z tvrziště ve Větěřově | Theses on a related topic

247.
Prokopová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Keramická produkce 2. poloviny 15. století v Brně | Theses on a related topic

248.
Prokopová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Vypovídací hodnota archeologických pramenů z odpadní jímky v Orlí 19/21 v kontextu středověkého Brna | Theses on a related topic

249.
Přibylová, Michala
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Předlokační osídlení jižní části historického jádra Brna a jeho přerod v městský organismus v archeologických pramenech získaných v rámci archeologického výzkumu parcely Orlí 19-21. | Theses on a related topic

250.
Přidalová, Marta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics
Bachelor's thesis defense: Význam gotické katedrály pro středověkého člověka | Theses on a related topic