Theses on a related topic (having the same keywords):

gender bias, quantitative data analysis, smiseny design, mixed-method design, kazenske pokyny, klicova slova, kvalitativni analyza dat, calling out learners, gender, pozornost, interpretive analysis, videostudy., gender stereotype, kvantitativni analyza dat, qualitative data analysis, gender sensitivity, teaching english as a foreign language, videostudie, genderova citlivost, genderovy stereotyp, vyuka anglickeho jazyka, attention, interpretativni analyza, kategorialni system, disciplinary instruction, system of categories, vyvolavani zaku. key words

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Vincencová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Analýza zpětné vazby ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ | Theses on a related topic Display description

2.
Zerzová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Education / Education
Dissertation defence: Interkulturní komunikativní kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ | Theses on a related topic

3.
Bělohoubková, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Genderové role a stereotypy ve Vesnickém románu Karoliny Světlé | Theses on a related topic

4.
Dundálková, Karolína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Education / Education
Dissertation defence: Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny | Theses on a related topic

5.
Miller, Jana maiden name: Stejskalíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Education / Education
Dissertation defence: Evropská dimenze v učebnicích dějepisu | Theses on a related topic

6.
Pospíšilová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Příležitosti k rozvíjení čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ | Theses on a related topic

7.
Šebestová, Simona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Education / Education
Dissertation defence: Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: videostudie | Theses on a related topic

8.
Švestková, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Vliv speciálního pohybového intervenčního programu na změny pozornosti u dětí mladšího školního věku | Theses on a related topic

9.
Bařinková, Aneta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Special Arts for Education
Bachelor's thesis defence: Vliv výtvarných aktivit na jedince s lehčím stupněm Alzheimerovy choroby | Theses on a related topic

10.
Beneš, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Vliv stavové/rysové úzkosti a instrukce přehodnocení na pracovní paměť | Theses on a related topic

11.
Bielová, Monika maiden name: Bednářová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv jógy na pozornost, všímavost, osobní pohodu a stres | Theses on a related topic

12.
Boháčková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Anglický jazyk a literatura)
Master's thesis defence: Rozvoj zájmu o matematiku na 1. stupni základní školy | Theses on a related topic

13.
Botková, Danuše
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Poruchy chování ve školním prostředí | Theses on a related topic

14.
Budilová, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Psychologické charakteristiky účastníků dopravního provozu: vztah k věku a délce řidičské praxe | Theses on a related topic

15.
Bušová, Jana maiden name: Karásková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Czech Language and Literature for Education
Bachelor's thesis defence: Zněžnění | Theses on a related topic

16.
Cíglerová, Jana maiden name: Mafková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vztah matematického nadání, rychlosti zpracování a dalších kognitivních schopností | Theses on a related topic

17.
Crhová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Vliv psychomotorických cvičení na děti s poruchami chování | Theses on a related topic

18.
Crhová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Vliv psychomotorických cvičení zaměřených na oblast psychomotoriky u dětí mladšího školního věku | Theses on a related topic

19.
Černá, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
Master's thesis defence: Entspannungsübungen im Fremdsprachenunterricht an der Sekundarstufe | Theses on a related topic

20.
Davidová, Simona
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Metody učitelů mateřské školy pro udržení pozornosti dětí | Theses on a related topic

21.
Davidová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Návrat ženy z rodičovské dovolené do zaměstnání | Theses on a related topic

22.
Dlouhý, Martin
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Kinanthropology / Kinanthropology
Dissertation defence: Vliv speciálního intervenčního programu na rozvoj pozornosti a výkonové motivace u mládeže se sluchovým postižením | Theses on a related topic

23.
Dobrovolná, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Vliv psychomotorických aktivit na rozvoj osobnosti žáka s mentálním postižením | Theses on a related topic

24.
Dubová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vzájemné souvislosti Testu zrakového vnímání a schopnosti koncentrace pozornosti u žáků 9. tříd ZŠ | Theses on a related topic

25.
Dubovov, Jiří
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Systematika ledního hokeje: analýza videozáznamů vybraných tréninkových jednotek | Theses on a related topic

26.
Eliášová, Ilona
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Neurology (4-years) / Neurology
Dissertation defence: Použití transkraniální magnetické stimulaci k modulaci řečových a kognitivních poruch u pacientů s neurodegenerativním onemocněním mozku | Theses on a related topic

27.
Fárová, Iveta maiden name: Škrabánková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Gender Studies, Psychology
Bachelor's thesis defence: Prožívání důsledků přetížení akrobatickými piloty | Theses on a related topic

28.
Fuxová, Alena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defence: Vliv hudby na kognitivní procesy | Theses on a related topic

29.
Gallasová, Erika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Analýza didaktických prostředků a médií ve výuce přírodovědy a anglického jazyka na 1.stupni ZŠ | Theses on a related topic

30.
Göbelová, Irena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv pohybové aktivity na pozornost a exekutivní funkce u dětí středního školního věku s hyperkinetickou poruchou | Theses on a related topic

31.
Helísková, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Možnosti a limity online počítačové diagnostiky | Theses on a related topic

32.
Hložková, Helena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defence: Unconventional Love in the novel The Hours by Michael Cunningham | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Unconventionality in the Novel The Hours by Michael Cunningham. | Theses on a related topic

33.
Hořáková, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Účinek kofeinu a placebo kofeinu podaného v kávě a jeho vliv na výsledky testu pozornosti. | Theses on a related topic

34.
Jágerová, Nora maiden name: Zahradníková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Special Education (4-years) / Special Education
Dissertation defence: Rozvíjanie pozornosti u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím formou cielenej senzorickej stimulácie | Theses on a related topic

35.
Jajcaj, Filip
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: The effect of selective attention and cognitive style on visual search on maps | Theses on a related topic
Master's thesis defence: The effect of selective attention and cognitive style on visual search on maps | Theses on a related topic

36.
Janáčková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - German Language
Bachelor's thesis defence: Konzentrations- und Relaxationsaktivitäten im Deutschunterricht | Theses on a related topic

37.
Jirčík, Karel
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Mechanical Engineering
Master's thesis defence: Psychologické aspekty výuky a výcviku SOŠ, SOU a AŠ | Theses on a related topic

38.
Jirmanová, Radka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Genderové stereotypy v komunitách fotbalových fanoušků 1. české fotbalové ligy | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Genderové stereotypy v komunitách fotbalových fanoušků 1. české fotbalové ligy | Theses on a related topic

39.
Jordánová, Gabriela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Teaching English to Children with ADHD | Theses on a related topic

40.
Klimovičová, Natalie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Expresivní techniky u dětí s ADHD. | Theses on a related topic

41.
Kopic, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defence: Využití stimulačních látek při učení u vysokoškoláků | Theses on a related topic

42.
Koporová, Petra
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defence: Příjem sacharidů během zatížení - centrální efekt a jeho vliv na kognitivní funkce | Theses on a related topic

43.
Kremserová, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defence: Výchova dítěte v homoparentální rodině a genderové stereotypy z pohledu lesbických matek v kontextu společnosti | Theses on a related topic

44.
Kristinová, Andrea
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Social Anthropology, Sociology
Bachelor's thesis defence: Porovnání genderových aspektů ve vybraných pohádkách bratří Grimmů a Hanse Christiana Andersena | Theses on a related topic

45.
Kružíková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Stimulace pozornosti a aktivity při pohádkách v rámci skupinové terapie vývojové dysfázie u dětí předškolního věku | Theses on a related topic

46.
Křížová, Aneta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Master's thesis defence: Využití metod AAK u dětí s těžkým kombinovaným postižením v předškolním věku | Theses on a related topic

47.
Kudrnová, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Specifické poruchy učení v dospělosti | Theses on a related topic

48.
Lakomý, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Sociology (4-years) / Sociology
Dissertation defence: The consequences of activities supported by the active ageing approach for quality of life | Theses on a related topic

49.
Lišková, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vztah mezi psychofyziologickými charakteristikami a pobytem v lese | Theses on a related topic

50.
Lokajíčková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Education (4-years) / Education
Dissertation defence: Příležitosti k rozvíjení kompetence k učení ve výuce zeměpisu | Theses on a related topic