Theses on a related topic (having the same keywords):

leos janacek, alois kral, korespondence, demanovska jaskyna, slovenske narodne divadlo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Šemorová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Bachelor's thesis defense: Janáček a lidová píseň na Moravském Slovácku | Theses on a related topic Display description

Bachelor's thesis defense: Janáček a lidová píseň na Březové | Theses on a related topic Display description

2.
Gregůrková, Alena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Bachelor's thesis defense: Leoš Janáček a Luhačovice | Theses on a related topic

3.
Janáčková, Libuše
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies, Musicology
Bachelor's thesis defense: Leoš Janáček a Břetislav Bakala. Edice vzájemné korespondence | Theses on a related topic

4.
Kudrna, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Bachelor's thesis defense: Korespondence Leoše Janáčka s Národním divadlem v Praze v letech 1886-1894

5.
Lána, Oldřich
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Master's thesis defence: Leoš Janáček a Hudební Matice Umělecké Besedy (1908-1920) | Theses on a related topic

6.
Barčinová, Mária
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Applied Mathematics for Multi-Branches Study, Economics
Bachelor's thesis defense: Korespondence | Theses on a related topic

7.
Bednářová, Aneta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Brněnská rozhlasová škola a její vztah k pražskému ústředí Radiojournalu | Theses on a related topic

8.
Cidlina, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Josef II. a Isabella Parmská v korespondenci starohraběte Antona Josefa ze Salm-Reifferscheidtu

9.
Ciupková, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Master's thesis defence: Eduard Milén. Knižní, časopisecká a novinová grafická tvorba 1919 - 1949 | Theses on a related topic

10.
Černá, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Music, Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Česká opera ve výuce hudební výchovy na gymnáziích | Theses on a related topic

11.
Dočkalová, Klára maiden name: Pospíšilová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: Historie brněnských festivalů věnovaných odkazu Leoše Janáčka | Theses on a related topic

12.
Drašnar, Vojtěch
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Jindřich Šlik a korespondence s generály třicetileté války | Theses on a related topic

13.
Drašnar, Vojtěch
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Jindřich Šlik a korespondence s generály třicetileté války | Theses on a related topic

14.
Dupalová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Musicology, Philological Area Studies
Bachelor's thesis defense: Bjarnat Krawc a česká hudební kultura | Theses on a related topic

15.
Dzurňáková, Jozefína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Master's thesis defence: Janáčkovská reflexia v opere Eugena Suchoňa Krútňava | Theses on a related topic

16.
Frydrych, Karol
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
Master's thesis defence: Estetika na brněnských školách po roce 1860 | Theses on a related topic

17.
Gáborová, Johana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / Culture Studies of China
Bachelor's thesis defense: Korespondence Karla Slavíčka v letech 1715-1735 | Theses on a related topic

18.
Grošaftová, Miriam
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies under way
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Bachelor's thesis defense: Leoš Janáček: Moje putování. Komentovaný přepis s poznámkami | Theses on a related topic

19.
Grycová, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Bachelor's thesis defense: Klub přátel umění v Brně a Leoš Janáček, příspěvek k problematice Leoše Janáčka a spolkové činnosti na počátku 20. století. | Theses on a related topic

20.
Gürtelschmidtová, Linda
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Master's thesis defence: Janáčkovy nápěvky mluvy - zápisníky a prameny z let 1914 - 1915 | Theses on a related topic

21.
Hrabalová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: Dramata Gazdina roba a Její pastorkyňa a jejich operní adaptace | Theses on a related topic

22.
Hrubešová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Basics of Social Studies for Education, Music for Education
Bachelor's thesis defense: Pedagogický přínos Leoše Janáčka pro brněnskou hudební kulturu | Theses on a related topic

23.
Hudecová, Danuta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Bachelor's thesis defense: Leoš Janáček a Čeněk Zíbrt: Edice vzájemné korespondence | Theses on a related topic

24.
Husárová, Dominika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theatre Science
Bachelor's thesis defense: Robert Roth a jeho postavy | Theses on a related topic

25.
Husárová, Dominika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theatre Science
Master's thesis defence: Súčasná generácia herečiek na doskách Slovenského národného divadla | Theses on a related topic

26.
Chroust, Adam
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Osobnost Josefa Batelky ve společenských proměnách 20. století | Theses on a related topic

27.
Janáčková, Libuše
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Master's thesis defence: Leoš Janáček a Lidové noviny - příspěvek ke vzájemným vztahům skladatele a významného brněnského deníku | Theses on a related topic

28.
Janoušková, Eva maiden name: Eliášková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies under way
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Letní mezinárodní hudební kurzy L. Janáčka a B. Martinů v Turnově – historie a současnost z pohledu managementu v kultuře | Theses on a related topic

29.
Ježková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Czech Language and Literature for Education, Music for Education
Bachelor's thesis defense: Písňová tvorba Jana Kunce | Theses on a related topic

30.
Jílková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Basics of Social Studies for Education, Music for Education
Bachelor's thesis defense: Náš Janáček | Theses on a related topic

31.
Jordánek, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Zrození lva salonů. Kavalírská cesta hraběte Mořice Friese | Theses on a related topic

32.
Jordánek, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Les nouvelles du jour. Pruský královský dvůr v letech 1790-1792 očima pana de Beauvré | Theses on a related topic

33.
Jordánek, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Zrození lva salonů. Kavalírská cesta hraběte Mořice Friese | Theses on a related topic

34.
Kala, Marie maiden name: Střítecká
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / French Language and Literature, History of Arts
Bachelor's thesis defense: Francouzké umění sklonku 17. století ve sbírkách hrabat Kouniců se vztahem ke kavalírským cestám | Theses on a related topic

35.
Kameníková, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Rožmberská strana v období interregna 1439-1453 | Theses on a related topic

36.
Klímková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / German Language and Literature, History
Master's thesis defence: Císařská diplomacie na bavorském a saském dvoře v osmdesátých a devadesátých letech 17. století | Theses on a related topic

37.
Kočová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture (4-years) / Musicology
Dissertation defense: Výtvarné aspekty v životě a díle Leoše Janáčka | Theses on a related topic

38.
Kolínková, Veronika maiden name: Ruberová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theatre Science
Bachelor's thesis defense: František Neumann a jeho působení v brněnském Národním divadle | Theses on a related topic

39.
Košák, Mikuláš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in History, Lower Secondary School Teacher Training in Christian Education
Bachelor's thesis defense: Výzkumy prof. Hynka Bulína | Theses on a related topic

40.
Kovačovská, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Opery Slovenského národného divadla a Národného divadla v Brne v kontexte kultúrnych politík | Theses on a related topic

41.
Kovačovská, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture (4-years) / Musicology
Dissertation defense: Opera Osud Leoše Janáčka | Theses on a related topic

42.
Krajáč, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Advanced Master's thesis defense: Pravda v lidské komunikaci | Theses on a related topic

43.
Krajíčková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: La correspodnace de Ludmila Durdíková-Faucher et Ladislav Havránek entre les années 1922 et 1939 | Theses on a related topic

44.
Kučerová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / German Language and Literature, Musicology
Bachelor's thesis defense: Hugo von Hofmannsthal als Librettist | Theses on a related topic

45.
Kučerová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Master's thesis defence: Hudební teorie na Janáčkově varhanické škole | Theses on a related topic

46.
Kucháriková, Martina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Humanities / English Language and Literature, European Studies
Bachelor's thesis defense: A Sketch of Virginia Woolf in Letters to Ethel Smyth | Theses on a related topic

47.
Kunc, Pavel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Philological Area Studies
Bachelor's thesis defense: Ivo Vojnović v českém dramatickém prostředí | Theses on a related topic

48.
Kundrát, Vladimír
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Databáze janáčkovských nahrávek | Theses on a related topic

49.
Kvardová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: Režijní přístupy u vybraných inscenací opery Příhody lišky Bystroušky | Theses on a related topic

50.
Laga, Stanislav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Realismus Masarykova realismu | Theses on a related topic