Theses on a related topic (having the same keywords):

celociselna baze, celouzavrenost, factorization, prime ideal, algebraicke cislo, algebraic integer, modul dedekind domain, norm, diskriminant, diofantine equation, hurwitzova konstanta, rozklad, grupa trid idealu, stopa, prvoideal, algebraic number, modul, dedekinduv okruh, r-modul, integral base, dedekind domain, ideal, cele algebraicke cislo, trace, discriminant, norma, hurwitz constant, integral closure, class group, diofanticka rovnice

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Berousek, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Algebra and Discrete Mathematics
Master's thesis defence: Abelovská tělesa | Theses on a related topic Display description

Master's thesis defence: Abelovská tělesa | Theses on a related topic Display description

Master's thesis defence: Abelovská tělesa | Theses on a related topic Display description

2.
Goljer, Matúš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Mathematics
Bachelor's thesis defense: Ideály v komutativních okruzích | Theses on a related topic

3.
Velan, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Algebra and Discrete Mathematics
Master's thesis defence: Moduly nad Dedekindovými okruhy | Theses on a related topic

4.
Banovský, Robert
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Bachelor's thesis defense: Norma a normativita v brněnské právní škole | Theses on a related topic

5.
Benátský, Marek
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Theory / Economics
Bachelor's thesis defense: Česká norma dávání spropitného | Theses on a related topic

6.
Francírek, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Mathematics
Bachelor's thesis defense: Transcendentní čísla | Theses on a related topic

7.
Kážová, Dagmar maiden name: Netíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Didaktické materiály v terapii narušené komunikační schopnosti | Theses on a related topic

8.
Kočička, Petr
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Analýza odchylek jako nástroj kontroly a řízení v podniku | Theses on a related topic

9.
Kovářová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Basics of Social Studies for Education, Czech Language and Literature for Education
Bachelor's thesis defense: Jazykové vyhodnocení záznamů rozhovorů ve vyučovací hodině (zejména z hlediska spisovnosti a nespisovnosti) | Theses on a related topic

10.
Kupka, David
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Bachelor's thesis defense: Míra výskytu a rozšíření vybraného deviantního chování na základní a střední škole a úloha pedagoga v oblasti prevence | Theses on a related topic

11.
Lakoštíková, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
Master's thesis defence: Evaluačný paradox ako súčasť hodnotenia v estetickovýchovných predmetoch | Theses on a related topic

12.
Lazar, Petr
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Sociology
Bachelor's thesis defense: Pozitivní sociální deviace: deviantní koncept ve studiu sociálních deviací? | Theses on a related topic

13.
Lovritš, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Korupce - východiska a řešení problému v ČR

14.
Madron, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Sankce v právu (se zaměřením na problematiku výjimečného trestu) | Theses on a related topic

15.
Mezulianíková, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Vyjadřování učitelů a žáků středních škol | Theses on a related topic

16.
Pazderová, Martina
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Využití cvičebního systému Pilates ve zdravotní tělesné výchově | Theses on a related topic

17.
Potocký, Branislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Mathematical Modelling and Numeric Methods
Master's thesis defence: Aproximace funkcí | Theses on a related topic

18.
Procházková, Marcela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Master's thesis defence: Aplikace Antropometrie pro výrobu sedacího nábytku | Theses on a related topic

19.
Prosková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Rodina jako faktor determinující poruchová chování v pubescenci | Theses on a related topic

20.
Stříbný, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Scandinavian Studies
Master's thesis defence: Svenska nyord 2000-2013. En analys med fokus på lånord | Theses on a related topic

21.
Šimáková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Utváření mravního jednání a vnímání trestní odpovědnosti dětmi a mladistvými

22.
Šteidl, Přemysl
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Přehled norem a legislativy v oblasti dlouhodobého ukládání dat

23.
Štětinová, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Visual Arts for Education
Bachelor's thesis defense: Bezprostřední | Theses on a related topic

24.
Velímová, Šárka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Family Education and Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Stigmatizace jako rizikový psychosociální faktor v životě somaticky postižených osob | Theses on a related topic

25.
Vinterlíková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Special Arts for Education
Bachelor's thesis defense: Profesní a osobní hodnoty a aspirace dětí s poruchou chování | Theses on a related topic

26.
Vrábel, František
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Jazykové vyhodnocení záznamu vyučovacích hodin na základní škole | Theses on a related topic

27.
Vraspírová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití Gestalt psychoterapie v práci etopeda v dětském domově se školou | Theses on a related topic

28.
Záthurecký, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Mathematics
Bachelor's thesis defense: Stoneova dualita | Theses on a related topic

29.
Adamcová, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Výchova podle P. Josefa Kentenicha na 1. stupni ZŠ | Theses on a related topic

30.
Bakusová, Miriama
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defense: Lieovy algebry - od příkladů k teorii | Theses on a related topic

31.
Balcar, Štěpán
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Přehled používaných technologií pro dlouhodobé ukládání dat | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Bezpečnostní audit IT | Theses on a related topic

32.
Belišová, Katarína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Arts Education, Visual Arts
Master's thesis defence: Fenomén neexistujúceho ideálu krásy | Theses on a related topic

33.
Belkovová, Alexandra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Kontejnerová architektura jako alternativa ekologického stavitelství | Theses on a related topic

34.
Beneš, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Geography and Cartography with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Dělitelnost v oborech integrity | Theses on a related topic

35.
Benešová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Modulová výuka v oboru cukrář | Theses on a related topic

36.
Beránek, Dominik
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

37.
Berousek, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Algebra and Discrete Mathematics
Master's thesis defence: Abelovská tělesa | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Abelovská tělesa | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Abelovská tělesa | Theses on a related topic

38.
Bílek, Roman
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Information Systems
Master's thesis defence: Informační systém pro management informačních služeb | Theses on a related topic

39.
Bognerová, Iveta maiden name: Olivová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Rodina se sociopatologickými vlivy | Theses on a related topic

40.
Bogyai, Filip
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Systems and Data Processing
Bachelor's thesis defense: Správa SSL certifikátů v aplikačním serveru WildFly | Theses on a related topic

41.
Bosá, Simona maiden name: Galuszková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Basics of Social Studies for Education, Music for Education
Bachelor's thesis defense: Realizace školního řádu na základní škole ve světle naplňování občanských kompetencí žáků druhého stupně | Theses on a related topic

42.
Brchaňová, Hana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Analýza odchylek jako nástroj řízení a kontroly v podniku | Theses on a related topic

43.
Briatková, Mária
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Informatics
Bachelor's thesis defense: Editor výtvarného polotónování | Theses on a related topic

44.
Břečková, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Poruchy chování a jejich prevence u žáků s lehkým mentálním postižením | Theses on a related topic

45.
Budín, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Mathematics with a view to Education, Physics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Hledání velkých prvočísel

46.
Cícha, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Mathematics / Mathematical Modelling and Numeric Methods
Master's thesis defence: Maticové rozklady a jejich použití | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Maticové rozklady a jejich použití | Theses on a related topic

47.
Cvrková, Halina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Philology / Russian Language
Dissertation defense: Osobennosti udarenija imen suščestvitělných v poetičeskom jazyke 19 veka i akcentologičeskije normy sovremennogo russkogo jazyka | Theses on a related topic

48.
Čermáková, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Sociální postavení dětí se specifickými poruchami učení ve třídním kolektivu | Theses on a related topic

49.
Černý, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Mathematics
Bachelor's thesis defense: Faktorizace matic | Theses on a related topic

50.
Dedrlová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozkladové komise | Theses on a related topic