Theses on a related topic (having the same keywords):

analyza anglicky, insurance funds, pojisteni, act of insurance, rights and commitments, statni dozor, prava a podminky, cesky, subjekty v pojistovnictvi, soukrome pravo, insurance, czech state bank, pojistny fond, zakon o pojisteni, verejne pravo, state supervision, analysis, ceska narodni banka, civil law, public law, subjects in insurance

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Hlochová, Olga maiden name: Řezáčová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Účelové komunikace ve světle právní úpravy | Theses on a related topic Display description

2.
Rothscheinová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Střetávání veřejného a soukromého práva | Theses on a related topic

3.
Čížek, Bronislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právnické osoby soukromého a veřejného práva | Theses on a related topic

4.
Kmošťáková, Ivana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Veřejný pořádek v soukromém právu | Theses on a related topic

5.
Sovadina, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Státní dozor v pojišťovnictví

6.
Spura, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Provize zprostředkovatele v pojišťovnictví | Theses on a related topic

7.
Šeda, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalá soutěž v energetice | Theses on a related topic

8.
Šmídová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalá soutěž v soukromém a veřejném právu | Theses on a related topic

9.
Vařeka, Kamil
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Právní dispozice s nemovitým majetkem územních samosprávných celků | Theses on a related topic

10.
Vondráček, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Předkupní právo v pozemkověprávních vztazích | Theses on a related topic

11.
Žárská, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Regulace pojišťoven v ČR | Theses on a related topic

12.
Adamčo, Matej
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla | Theses on a related topic

13.
Bartáková, Soňa
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Optimalizace pojistné ochrany vybraného subjektu | Theses on a related topic

14.
Boraň, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Zhodnocení transpozice směrnice IDD do novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích | Theses on a related topic

15.
Bortel, Lukáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Optimalizace pojistné ochrany u vybraného podnikatelského subjektu | Theses on a related topic

16.
Burešová, Daniela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj nájemního práva v českých zemích | Theses on a related topic

17.
Čechmánek, Miroslav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Optimalizace pojistné ochrany v pojištění osob | Theses on a related topic

18.
Dávid, Radovan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soudní ochrana práv dotčených rozhodnutím jiného orgánu ve věcech soukromého práva | Theses on a related topic

19.
Dlabaja, David
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Optimalizace pojistné ochrany vybraného subjektu | Theses on a related topic

20.
Dlouhý, Michal
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Soukromé zdravotní pojištění v ČR a v jiné vybrané zemi - komparativní studie | Theses on a related topic

21.
Dvořáková, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Starobní důchody v České republice a ve Slovenské republice | Theses on a related topic

22.
Flachsová, Kateřina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Produkty bankopojištění na finančním trhu České republiky | Theses on a related topic

23.
Florianová, Michaela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Optimalizace pojistné ochrany vybraného subjektu | Theses on a related topic

24.
Fousek, Dušan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Dočasná pracovní neschopnost | Theses on a related topic

25.
Hájková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Applied Mathematics / Mathematics - Economics
Bachelor's thesis defense: Pojistná matematika

26.
Hanáčková, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kupní smlouva - historickoprávní vývoj v českých zemích | Theses on a related topic

27.
Haratková, Aneta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Optimalizace pojistné ochrany vybraného subjektu | Theses on a related topic

28.
Hauk, Stanislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Římskoprávní vlivy v Středním občanském zákoníku | Theses on a related topic

29.
Hevessyová, Barbora
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Optimalizace pojistné ochrany vybraného subjektu | Theses on a related topic

30.
Holásková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Výuka finanční gramotnosti na základních školách | Theses on a related topic

31.
Hradec, Milan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Vývoj právní úpravy zákonného a odpovědnostního pojištění z provozu vozidel | Theses on a related topic

32.
Hrazděrová, Markéta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Optimalizace pojistné ochrany u vybraného podnikatelského subjektu | Theses on a related topic

33.
Hučíková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Odpovědnost za pracovní úrazy a nemoci z povolání | Theses on a related topic

34.
Humpová, Jana maiden name: Kolářová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Normotvorná pravomoc obecní samosprávy | Theses on a related topic

35.
Husták, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Commercial Law
Dissertation defense: Poskytovatelé investičních služeb | Theses on a related topic

36.
Chvěja, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Pojištění jako nástroj prevence a regulace k ochraně životního prostředí | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Pojištění jako nástroj prevence a regulace k ochraně životního prostředí | Theses on a related topic

37.
Jahn, David
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Tvorba podnikatelského plánu | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Tvorba podnikatelského plánu | Theses on a related topic

38.
Jarolímová, Jitka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Pojištění přepravy zboží | Theses on a related topic

39.
Jarošová, Soňa
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Optimalizace pojistného krytí vybraného subjektu | Theses on a related topic

40.
Ježková, Monika maiden name: Pacalová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Financial Law)
Advanced Master's thesis defense: Dítě, mladistvý a student ve finančněprávních vztazích | Theses on a related topic

41.
Jimramovský, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Přezkum rozhodnutí správních orgánů v soukromoprávních věcech | Theses on a related topic

42.
Kočová, Dominika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Optimalizace pojistné ochrany vybraného subjektu | Theses on a related topic

43.
Kop, Radomír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Zpoplatnění výherních automatů | Theses on a related topic

44.
Krumlová, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Systém a struktura práva | Theses on a related topic

45.
Křičková, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soukromoprávní aspekty nesezdaného soužití | Theses on a related topic

46.
Křížová, Ludmila
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Pojištění související s vlastnictvím domácích zvířat v České republice a ve světě - komparativní studie | Theses on a related topic

47.
Kuťáková, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Význam a činnost finančních zprostředkovatelů a jejich regulatorní omezení | Theses on a related topic

48.
Lovritš, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pojišťovací právo EU (Implementace harmonizačních směrnic v právních řádech vybraných členských států EU)

49.
Lukšová, Miluše
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Právní aspekty povolování staveb pozemních komunikací | Theses on a related topic

50.
Luliaková, Petra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Optimalizace pojistné ochrany vybraného subjektu | Theses on a related topic