Theses on a related topic (having the same keywords):

rovne zachazeni, jazyk, nabozenstvi, politicke nebo jine presvedceni, zdravotni postizeni, sexualni orientace, akcesoricka rovnost, prime a hrozici nebezpeci, jine smysleni, moralka, treat as an equal, direct discrimination, skin colour, suspicious reasons of discrimination, undirect thought, s veto, pressing social need, pozitivni diskriminace, pozitivni opatreni, rovnost, zachazeni jako s rovnym, nerovne zachazeni, prima diskriminace, neprima diskriminace, podezrele diskriminacni duvody, klasifikovane diskriminacni duvody, formalni rovnost, rovnost pred zakonem, neakcesoricka rovnost, eventualni umysl, nedbalost, zpusobena ujma, lidska prava a zakladni svobody, mravy, svoboda mysleni, formal equality, material equality, human rights and fundamental freedoms, real and present danger, legitimate aims, health handicap, rasa, narodnostni nebo socialni puvod, majetek, etnicky puvod, materialni rovnost, primy umysl, obracene dukazni bremeno, spravni uvazeni, nezbytna socialni potreba, politicke smysleni, nonverbalni projev, svoboda projevu, svedomi a nabozenstvi, svoboda sdruzovani discrimination, positively discrimination, equality, equal treatment, gender, language, religion, possesion, genus, health handocap, age, margin of appreciatin, prescribed by law, diskriminace, duvody diskriminace, barva pleti, pohlavi, rod nebo jine postaveni, vek, definice diskriminace, rovnost procesni, neurcite pravni pojmy, expressive speech, bezne mravni citeni, unequal treatment, undirect discrimination, reasons of discrimination, race, political and other beliefs, national or social origin, direct thought, heckler

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bouda, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zákaz diskriminace. Analýza problému s ohledem na právní úpravu EU a ČR | Theses on a related topic Display description

2.
Gritzbach, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Princip rovnosti v právu | Theses on a related topic

3.
Škaroupková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defence: Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace v českém pracovním právu | Theses on a related topic

4.
Čapská, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nepřímá diskriminace v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic

5.
Kopřiva, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Human Geography)
Bachelor's thesis defence: Analýza obyvatelstva SO ORP Holešov na základě výsledků sčítání lidu 2001 a 2011 | Theses on a related topic

6.
Lévková, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Bachelor's thesis defence: Děti ve světě předsudků | Theses on a related topic

7.
Michálková, Kristýna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Rovný přístup a zákaz diskriminace v zaměstnání osob ve veřejné správě | Theses on a related topic

8.
Němcová, Iveta maiden name: Studenková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Problematika přípravy tzv. antidiskriminačního zákona | Theses on a related topic

9.
Novotná, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Theory of Law
Doctoral thesis defence: Tolerance jako lidské právo | Theses on a related topic
Doctoral thesis defence: Tolerance jako lidské právo | Theses on a related topic

10.
Pospíšil, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na rovné zacházení. Filosoficko-právní analýza problému na základě Antidiskriminačního zákona. | Theses on a related topic

11.
Bočková, Alžběta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Challenges towards Protestant Patriarchy in Jane Eyre and the Scarlet Letter | Theses on a related topic

12.
Dvorská, Olga
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Labour Law
Doctoral thesis defence: Zásada rovného zacházení, zákaz diskriminace a jejich uplatňování v pracovním právu | Theses on a related topic

13.
Hanáková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defence: Možnosti identifikace jedince pro kriminalistickou praxi na základě kosterních pozůstatků | Theses on a related topic

14.
Holá, Beáta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Taktiky užívané psychoterapeuty k navázání vztahu a zvládání obtíží v procesu interkulturní psychoterapie | Theses on a related topic

15.
Hubková, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defence: Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic
Advanced Master's thesis defence: Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic

16.
Jarolínová, Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Test diskriminace v judikatuře Ústavního soudu - empirická studie | Theses on a related topic

17.
Junková, Kamila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Diskriminace z důvodu věku v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic

18.
Králíková, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odměňování za práci – zásada rovného odměňování | Theses on a related topic

19.
Krsek, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic

20.
Svoboda, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Administrative Law / General Public Administration
Bachelor's thesis defence: Veřejný ochránce práv a ochrana proti diskriminaci | Theses on a related topic

21.
Sychrová, Alice maiden name: Krejsová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
Master's thesis defence: Multikulturní výchova s aspektem na etické principy multikulturality: Návrh vzdělávacího obsahu pro české střední školství | Theses on a related topic

22.
Šulcová, Karin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Interpretace lidských práv na základě české judikatury (diskriminace na základě příslušnosti k etnické menšině) | Theses on a related topic

23.
Tomáš, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nepřímá diskriminace | Theses on a related topic

24.
Alrawi, Almedina maiden name: Pjanić
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defence: Kam patří? Dilema mladých muslimů z multikulturních manželství | Theses on a related topic

25.
Bartoníková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philology / Croatian Language and Literature
Master's thesis defence: Sonda do současné frazeologické kompetence (na materiálu chorvatské frazeologie) | Theses on a related topic

26.
Bednařík, Jiří
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Změny poptávky na železniční trase Praha - Vídeň | Theses on a related topic

27.
Bukovič, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nepřímá diskriminace v judikatuře českých soudů. Filozoficko-právní analýza problému. | Theses on a related topic

28.
Grexová, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defence: Internet v životě středoškoláků (MD, BD) | Theses on a related topic

29.
Hlušičková, Iveta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Problematika uplatňování žen ve věku 18 - 35 let na trhu práce v České republice | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Problematika uplatňování žen ve věku 18 - 35 let na trhu práce v České republice | Theses on a related topic

30.
Horák, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Podmínka věku ve volebním právu | Theses on a related topic

31.
Horčičko, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Vztah české populistické krajní pravice k tématům pohlaví, genderu a sexuálních minorit | Theses on a related topic

32.
Jebáčková, Iveta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in German Language
Master's thesis defence: Postavení ženy ve společnosti - diskriminace, genderové stereotypy a ženská práva | Theses on a related topic

33.
Košatková, Markéta maiden name: Sedláková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Konstruování identity ženy v kontextu konverze k islámu | Theses on a related topic

34.
Kremlíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2022, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Regulace obsahu a času stráveného dětmi ve virtuálním světě jejich rodiči | Theses on a related topic

35.
Kubátová, Barbora maiden name: Horáková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: English Language and Literature / English Language and Literature
Master's thesis defence: Processes of Australian Immigration Centres Based on the Television Series Stateless | Theses on a related topic

36.
Kubešová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defence: Diskriminace v pracovním právu z pohledu práva Evropské unie | Theses on a related topic

37.
Medišauskaite, Vilma
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Kinanthropology / Kinanthropology
Doctoral thesis defence: Tělesné sebepojetí a smysl života u dospívajících basketbalistů | Theses on a related topic

38.
Musilová, Helena
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Psychology / Gender Studies, Psychology
Bachelor's thesis defence: Genderová analýza pracovněprávní judikatury České republiky spojené se zákazem diskriminace a s rovným zacházením | Theses on a related topic

39.
Nováková, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / French Language and Literature
Bachelor's thesis defence: L'Analyse de Coquillage d'Esther Rochon | Theses on a related topic

40.
Piňos, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Svoboda projevu v kontextu liberální demokracie | Theses on a related topic

41.
Pogránová, Kristýna maiden name: Šindelářová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Pohybová aktivita jako faktor chování souvisejícího se zdravím | Theses on a related topic

42.
Schichor, James
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Philosophy, Political Science
Bachelor's thesis defence: Alexis de Tocqueville a úskalí demokracie: Demokratický despotismus | Theses on a related topic

43.
Sovadinová, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Rovné příležitosti pro muže a ženy ve vybraných českých firmách | Theses on a related topic

44.
Šimáček, Roman
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Postavení ženy ve společnosti | Theses on a related topic

45.
Šimarová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defence: Princip zákazu diskriminace a jeho aplikace v praxi | Theses on a related topic

46.
Vardanová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Diskriminace na trhu práce | Theses on a related topic

47.
Vašáková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Analýza pracovní schopnosti u českých zaměstnanců | Theses on a related topic

48.
Zatloukal, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Nepřímá diskriminace. Filozoficko-právní analýza problému | Theses on a related topic

49.
Zítko, Miroslav
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Communal Social Work)
Master's thesis defence: Pohled vysokoškolských studentů s těžkým tělesným postižením na studijní podporu v kontextu rovnosti | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Pohled vysokoškolských studentů s těžkým tělesným postižením na studijní podporu v kontextu rovnosti | Theses on a related topic

50.
Baráková, Blanka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Theory of Law
Doctoral thesis defence: Rovnost jako právní kategorie | Theses on a related topic