Theses on a related topic (having the same keywords):

portuguese, comparison, spanelstina, spanish, portugalstina, arabismy, veda, srovnani, arabisms, science

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Hamerská, Jana maiden name: Hamerská
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Spanish Language and Literature
Master's thesis defence: Comparación de los arabismos en español y en portugués | Theses on a related topic Display description

2.
Hradilová, Adéla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / French Language and Literature, Spanish Language and Literature
Master's thesis defence: Los arabismos en el español (campos semánticos de flora, agricultura, alimentación y vivienda) | Theses on a related topic

3.
Prištic, Ladislav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Portuguese Language and Literature
Master's thesis defence: Análise Contrastiva de Frasemas Somáticos em Português e em Checo | Theses on a related topic

4.
Prištic, Ladislav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Portuguese Language and Literature
Master's thesis defence: Análise Contrastiva de Frasemas Somáticos em Português e em Checo | Theses on a related topic

5.
Štěpánová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Portuguese Language and Literature, Spanish Language and Literature
Master's thesis defence: A comparação do emprego do modo conjuctivo nas línguas Portuguesa e Espanhola | Theses on a related topic

6.
Makovská, Romana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Portuguese Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Género gramatical em portugues e espanhol: estudo comparativo do género de substantivos morfológica e etimologicamente identicos | Theses on a related topic

7.
Palová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Portuguese Language and Literature, Spanish Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Procura e análise das especificidades linguísticas do Português do Brasil através de "Conversa Brasileira" | Theses on a related topic

8.
Štefančík, Ján
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Viktoriánska éra na základe novely "Podivný případ Dr. Jekylla a pana Hyda" | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Viktoriánska éra na základe novely "Podivný případ Dr. Jekylla a pana Hyda" | Theses on a related topic

9.
Adamec, Peter
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Persuasion in political discourse | Theses on a related topic

10.
Albrechtová, Barbara
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defense: In vitro metody a jejich relevance vůči situaci in vivo - nové trendy v experimentech s tkáňovými kulturami | Theses on a related topic

11.
Anděl, Jan
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Sport Education of Security Bodies
Master's thesis defence: Porovnání pohybové aktivity studentů oboru SEBS s dalšími obory Fakulty sportovních studií | Theses on a related topic

12.
Balharová, Eliška
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Poznej a chraň? Legitimizace ochrany přírody z pohledu přírodovědců | Theses on a related topic

13.
Bastlová, Marieta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Spanish Language and Literature
Master's thesis defence: La expresión oral como una estrategia para desarrollar la comunicación en el aula de ELE | Theses on a related topic

14.
Beníčková, Petra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Bachelor's thesis defense: Komparace elektronického bankovnictví v ČR a ve vybraných zemích mimo EU | Theses on a related topic

15.
Bernardová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: La fable - comparaison d'une version francaise, latine et tcheque | Theses on a related topic

16.
Bisová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philology / Spanish Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Los arabismos en el área de agricultura | Theses on a related topic

17.
Borková, Erika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Bachelor's thesis defense: Srovnání židovských a křesťanských svátků a tradic | Theses on a related topic

18.
Borovička, Richard
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Richard Wright's "Black Boy": Translation and Analysis | Theses on a related topic

19.
Boucníková, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Biology with a view to Education, Geography and Cartography with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Základy současné geografie | Theses on a related topic

20.
Bradová, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Spanish Language and Literature
Master's thesis defence: Análisis comparativo del equipamiento didáctico de manuales de español en el mercado checo | Theses on a related topic

21.
Bradová, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Spanish Language and Literature
Master's thesis defence: Análisis comparativo del equipamiento didáctico de manuales de español en el mercado checo | Theses on a related topic

22.
Brázdil, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Bachelor's thesis defense: Koncept charakteru u Aristotela a Menandra | Theses on a related topic

23.
Brodacká, Gabriela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Gender a Vesmír: androcentrismus v přírodovědeckém časopise | Theses on a related topic

24.
Brunovská, Zdenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Spanish Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Arabismos en indumentaria, adornos y mobiliario | Theses on a related topic

25.
Buďa, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Portuguese Language and Literature
Master's thesis defence: Sobre a colocação dos adjetivos no sintagma nominal | Theses on a related topic

26.
Buchtová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philology / General Linguistics
Bachelor's thesis defense: Srovnání katalánského jazyka v kontrastu s evropskou standardní španělštinou | Theses on a related topic

27.
Burianová, Anita
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Baltic Languages and Literatures
Bachelor's thesis defense: Srovnání slovesných typů ve finštině a kvénštině | Theses on a related topic

28.
Caltová, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Mediterranean Studies, Portuguese Language and Literature
Bachelor's thesis defense: O infinitivo nas orações reduzidas: As tendências da tradução do português para o checo | Theses on a related topic

29.
Citovská, Vendula
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Psychická zátěž pedagogů - syndrom vyhoření | Theses on a related topic

30.
Cupáková, Tamara
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Komparace výuky účetnictví na vysokých školách univerzitního typu | Theses on a related topic

31.
Čajánková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Mimozemské rasy v seriálu Hvězdná brána: Studie americké společnosti | Theses on a related topic

32.
Čápová, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Srovnání psychomotoriky v České republice a ve Spolkové republice Německo | Theses on a related topic

33.
Čáslavská, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Portuguese Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Tradução comentada das histórias escolhidas do livro O Senhor Kraus e a política de Gonçalo M. Tavares | Theses on a related topic

34.
Čermáková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Baltic Languages and Literatures
Bachelor's thesis defense: Používání imperfekta a perfekta ve finštině a estonštině | Theses on a related topic

35.
Čevelová, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Daň z příjmů v České republice, mezinárodní komparace a problematika daňových rájů | Theses on a related topic

36.
Čižmárová, Karolína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defense: Chiméry vytvorené transgénovou medzidruhovou manipuláciou | Theses on a related topic

37.
Čočková, Vendula
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Spanish Language and Literature
Master's thesis defence: Enseñanza de idiomas con el enfoque integral y comunicativo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo: Una propuesta didáctica para el curso de Español para extranjeros | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Enseñanza de idiomas con el enfoque integral y comunicativo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo: Una propuesta didáctica para el curso de Español para extranjeros | Theses on a related topic

38.
da Goia, Alosan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Portuguese Language and Literature
Bachelor's thesis defense: O período islâmico em Portugal e o seus vestígios na toponímia do país | Theses on a related topic

39.
Domkář, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Srovnání Posledního Mohykána od Jamese Fenimova | Theses on a related topic

40.
Drábečková, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - German Language
Bachelor's thesis defense: Effektivität und Einfluss des spielerischen Aspektes im suggestopädischen Verständnis des Fremdsprachenunterrichts. | Theses on a related topic

41.
Drahoš, Denis
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / Czech Language and Literature, Philosophy
Master's thesis defence: Emanuel Rádl: Věda, víra a filosofie | Theses on a related topic

42.
Drtinová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Croatian Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Glagolski prilog sadašnji i prošli u hrvatskome i češkome | Theses on a related topic

43.
Duda, Peter
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defense: (Ne)vědecký status konceptu inteligentního plánu a jeho průniky do politiky v USA | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: (Ne)vědecký status konceptu inteligentního plánu a jeho průniky do politiky v USA | Theses on a related topic

44.
Edrová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Sprichwörter im kontrastiven Vergleich der tschechischen und deutschen Auflage des Romans Saturnin | Theses on a related topic

45.
Egrtová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Spanish Language and Literature
Master's thesis defence: Español como segunda lengua en México: propuesta de materiales visuales para alumnos indígenas bilingües | Theses on a related topic

46.
Ellerová, Sabina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Autonomie vůle stran v českém a evropském mezinárodním právu soukromém | Theses on a related topic

47.
Ermis, Patrik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Reproducibilita DNA microarray dat | Theses on a related topic

48.
Fabian, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Portuguese Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Princípios Fundamentais do Direito Civil Português | Theses on a related topic

49.
Faktorová, Simona
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Portuguese Language and Literature
Master's thesis defence: O galego ontem e hoje em comparação com o português | Theses on a related topic

50.
Faktorová, Simona
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Portuguese Language and Literature
Master's thesis defence: O galego ontem e hoje em comparação com o português | Theses on a related topic