Theses on a related topic (having the same keywords):

realizace vzdelavani, hodnoceni vysledku vzdelavani. training in organization, vzdelavani v organizaci, training needs analysis, the cycle of systematic training, planovani vzdelavani, cyklus systematickeho vzdelavani, analyza vzdelavacich potreb, training planning, realization of training, evaluation of training.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Brachtelová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Podnikové vzdělávání a role lektora v něm | Theses on a related topic Display description

2.
Judasová, Zdeňka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Analýza vzdělávacích potřeb vrcholového managementu organizací veřejné správy | Theses on a related topic

3.
Julínková, Marcela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Postavení a význam podnikového vzdělávání v systému řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

4.
Dočkalová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Didaktické otázky e-learningu a podnikové vzdělávání. Aplikace e-learningu do podnikového vzdělávání společnosti Libro | Theses on a related topic

5.
Hanáková, Marie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Education, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Analýza vzdělávacích potřeb osobních asistentů | Theses on a related topic

6.
Holmanová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Cesta k systematickému podnikovému vzdělávání. Analýza vzdělávacích potřeb ve vybrané firmě | Theses on a related topic

7.
Mydlo, Jaroslav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: K problému teoretické a psychologické přípravy managerů | Theses on a related topic

8.
Novotná, Jaroslava
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Systém vzdělávání v Celní správě ČR | Theses on a related topic

9.
Šimoníčková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Podnikové vzdělávání a role personalisty | Theses on a related topic

10.
Šrámková, Silvie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: Analýza vzdělávacích potřeb ve vybrané organizaci veřejného sektoru | Theses on a related topic

11.
Čiháková Barnetová, Dagmar
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Education
Master's thesis defence: Kompetence učitelů na základní škole | Theses on a related topic

12.
Čiháková Barnetová, Dagmar
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
Master's thesis defence: Kompetence učitelů na základní škole | Theses on a related topic

13.
Delalande, Hana maiden name: Kovářová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Analýza vzdělávacích potřeb ve veřejné správě | Theses on a related topic

14.
Fajtlová, Vlasta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Vzdělávací systém nízkokvalifikovaných pracovníků společnosti Wistron InfoComm | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti | Theses on a related topic

15.
Fasorová, Eva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Řízení lidských zdrojů (případová studie) | Theses on a related topic

16.
Hýsková, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Projekt podnikového vzdělávání pro zajištění systému zastupitelnosti | Theses on a related topic

17.
Kovářová, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Podnikové vzdělávání a role personalisty | Theses on a related topic

18.
Kubínová, Jiřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Education
Master's thesis defence: Analýza vzdělávacích potřeb supervizorů v telemarketingu | Theses on a related topic

19.
Mazálková, Helena
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management
Bachelor's thesis defense: Analýza vzdělávacích potřeb v podniku jako nástroj řízení profesní kariéry zaměstnanců

20.
Mičulková, Manuela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Firemní vzdělávání a úloha personalisty, téma v angličtině | Theses on a related topic

21.
Mikulcová, Renata maiden name: Láníková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Vzdělávání probačních pracovníků z pohledu samotných účastníků | Theses on a related topic

22.
Modravá, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Rozvoj líniových manažérov v softwarovej spoločnosti | Theses on a related topic

23.
Musilová, Michaela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Systém vzdělávání pracovníků ve vybraném podniku (analýza stavu, návrh nové koncepce) | Theses on a related topic

24.
Pospíšilová, Vendula
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Analýza systému podnikového vzdělávání | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Analýza systému podnikového vzdělávání | Theses on a related topic

25.
Reichlová, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Analýza vzdělávacích potřeb lektorů ve vybraném podniku | Theses on a related topic

26.
Rylichová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané organizaci | Theses on a related topic

27.
Slámová, Pavlína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Činnost a vzdělávání školních koordinátorů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty | Theses on a related topic

28.
Součková, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Political Science, Public Policy and Human Resources
Bachelor's thesis defense: Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců personálního oddělení vybrané společnosti | Theses on a related topic

29.
Spáčilová, Martina maiden name: Rolincová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Analýza vzdělávacích potřeb vybrané organizace veřejného sektoru | Theses on a related topic

30.
Strapková, Irena
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Vzdělávání knihovnic a knihovníků v Knihovně Jiřího Mahena v Brně | Theses on a related topic

31.
Švandová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Analýza vzdělávacích potřeb personalistů Policie České republiky | Theses on a related topic

32.
Švomová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Využití analýzy vzdělávacích potřeb v praxi podnikového vzdělávání | Theses on a related topic

33.
Vágenknechtová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Vzdělávací projekty ke zvyšování finanční gramotnosti. Projekt ,Rozumíme penězům‘ očima učitelů základních škol | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vzdělávací potřeby lektorů. Mapování vzdělávacích potřeb lektorů zaměstnanců a lektorů podnikatelů. | Theses on a related topic

34.
Veverková, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Education
Master's thesis defence: Příprava, pilotáž a evaluace zážitkově-vzdělávacího kurzu pro táborové praktikanty | Theses on a related topic

35.
Zikmundová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Analýza podnikového vzdělávání v organizaci XY | Theses on a related topic