Theses on a related topic (having the same keywords):

adolescence, tanecni subkultura, hodnoty, drogy, hodnotove orientace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

851.
Strádalová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Předprofesní příprava romských žáků | Theses on a related topic Display description

852.
Straka, Lukáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
Master's thesis defence: Mládež a doping | Theses on a related topic

853.
Strašíková, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Vnímání smyslu života u mladistvých v nízkoprahovém zařízení | Theses on a related topic

854.
Strnad, Radovan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Odkaz Jaroslava Foglara pro výchovnou práci s dětmi a mládeží v oblasti volného času | Theses on a related topic

855.
Strnadová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Zdravý životní styl žáků na II. stupni základní školy | Theses on a related topic

856.
Strušková, Klára
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Vliv školní tělesné výchovy na agresivitu a projevy agresivního chování adolescentů

857.
Středová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Sociální inteligence, sociální kompetence, sociální dovednosti a komunikace u lidí s různými formami disociálního chování v societách adolescentů | Theses on a related topic

858.
Střechová, Martina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Social Work)
Master's thesis defence: Motivace romských klientů ke spolupráci se sociálními pracovníky | Theses on a related topic

859.
Stříšovská, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Hodnoty romských žáků základní školy praktické | Theses on a related topic

860.
Stříteský, Matěj
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Hodnotová orientace a osobní pohoda (SWB) v kultuře konzumu | Theses on a related topic

861.
Sudová, Andrea
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Hodnocení vlastního chování v sociálních situacích u adolescentů | Theses on a related topic

862.
Suchá, Aneta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Pohled romských rodičů na vzdělanou mladou romskou ženu | Theses on a related topic

863.
Sukup, Karel
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Konzistence hodnotového systému podniku ve vztahu k jeho konkurenceschopnosti | Theses on a related topic

864.
Sumová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Rozvíjení hodnotové orientace žáků | Theses on a related topic

865.
Svobodová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Sociální síť jako nové prostředí v průběhu socializace adolescentů | Theses on a related topic

866.
Svobodová, Hana Antonie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Příspěvek k mravní výchově na středních odborných školách se zvláštním důrazem na profesní etiku | Theses on a related topic

867.
Svobodová, Hana Antonie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Profesní etika pro střední zdravotnické školy - výukové materiály pro žáky s metodickými pokyny pro odborné učitele | Theses on a related topic

868.
Svobodová, Ilona
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Kvalita života adolescentů | Theses on a related topic

869.
Svobodová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Motivace volby povolání žáků 9. tříd základních škol | Theses on a related topic

870.
Svobodová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: Female Body in Selected Novels by Margaret Atwood | Theses on a related topic

871.
Svobodova, Sabina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Prevence kriminality na středních školách | Theses on a related topic

872.
Svozilová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vztah mezi percipovaným způsobem výchovy v rodině a některými osobnostními charakteristikami adolescentů | Theses on a related topic

873.
Svrdlinová, Kristýna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Political Science
Bachelor's thesis defense: Hodnotový pluralismus vs. monismus - je usilování o rovnost na škodu svobodě? | Theses on a related topic

874.
Sychra, Ondřej
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Regeneration and Nutrition in Sport)
Bachelor's thesis defense: Postoje žáků středních škol ke sportovně pohybovým aktivitám | Theses on a related topic

875.
Sýkorová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / Social Psychology
Dissertation defense: Volnočasové aktivity: Sociální a vývojové aspekty u adolescentů | Theses on a related topic

876.
Synková, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Sebepoškozování v období adolescence v kontextu životního příběhu | Theses on a related topic

877.
Šabatková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Děti s alkoholovým syndromem | Theses on a related topic

878.
Šafářová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Přístupy pedagogů k žákům se specifickými poruchami učení na středních školách | Theses on a related topic

879.
Šebelová, Renata
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Psychology
Bachelor's thesis defense: Subjektivně vnímaná autonomie u dospívajících pocházejících ze sociálně znevýhodňujících podmínek | Theses on a related topic

880.
Šebesta, Jakub
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Vliv výukového programu sexuální výchovy na žáky druhého stupně ZŠ | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Vliv výukového programu sexuální výchovy na žáky druhého stupně ZŠ | Theses on a related topic

881.
Šebestová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Mezigenerační přenos a mezigenerační podobnost hodnotových orientací | Theses on a related topic

882.
Šenkeříková, Daniela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Proč vybrat Katolický domov studujících? Kritéria napomáhající rodičům a studentům ve výběru domova mládeže | Theses on a related topic

883.
Šerák, Stanislav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Technické obory)
Bachelor's thesis defense: Drogová závislost u učňovské mládeže | Theses on a related topic

884.
Šerák, Stanislav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Užívání návykových látek jako významná sociální patologie na středním odborném učilišti | Theses on a related topic

885.
Ševečková, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Vnímání vlastního těla a sebehodnocení u mladých žen | Theses on a related topic

886.
Šidlejová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vzájemný vztah jednotlivých složek hardiness a self-efficacy k vybraným charakteristikám osobnosti dospívajících jedinců z dětských domovů | Theses on a related topic

887.
Šimek, Libor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Kriminalita mládeže | Theses on a related topic

888.
Šimková, Iva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Výchovné postupy v rodinách adolescentů | Theses on a related topic

889.
Šimonková, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Kontaktní centrum z pohledu klientů | Theses on a related topic

890.
Šímová, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Uspokojování potřeb adolescentů žijících v romské osadě | Theses on a related topic

891.
Šinko, Radek
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Srovnání reedukačního procesu u chlapců s nařízenou ústavní výchovou a uloženou ochrannou výchovou | Theses on a related topic

892.
Šíp, Radek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Role perfekcionismu a vybraných osobnostních charakteristik v kontextu subjektivně vnímané míry přetrénování v týmových sportech | Theses on a related topic

893.
Širůček, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / Developmental Psychology
Dissertation defense: Sociální kompetence dospívajících:role kognitivních dispozic a vztahového kontextu | Theses on a related topic

894.
Širůčková, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / Developmental Psychology
Dissertation defense: Psychosociální souvislosti rizikového chování v adolescenci: role vrstevnických a rodinných vztahů | Theses on a related topic

895.
Šišáková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Morálka v sérii o Harrym Potterovi od J. K. Rowlingové | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Ellen DeGeneres' "Seriously... I'm kidding": Translation and Analysis with Special Regard to Translating Humour and Cultural Differences | Theses on a related topic

896.
Škodová, Silvie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Social Education Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Hodnotová orientace a životní styl žen ve středním věku | Theses on a related topic

897.
Škrampalová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vztah mezi některými osobnostními charakteristikami žáků/studentů a jejich styly učení | Theses on a related topic

898.
Škrášková, Adéla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Analýza života na facebooku - případová studie | Theses on a related topic

899.
Škromachová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Problematika zneužívání návykových látek na středních školách | Theses on a related topic

900.
Škrov, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Hodnotová orientace mladistvých delikventů | Theses on a related topic