Theses on a related topic (having the same keywords):

sluchove postizeni, skolni integrace, socialni integrace, logopedicka pece, etiologie sluchovych vad, school integratoin, social integration, communication skills, vzdelavani sluchove postizenych, cochlear implant, hearing disability, classificatoin of hearing deficiencies, komunikacni dovednosti, specialne pedagogicka diagnostika, speech understanding, etiology of hearing deficiencies, education of hearing impaired pupils, the basic school hearing impaired pupils, klasifikace slichovych vad, komunikacni systemy, slovni zasoba, klasifikace sluchovych vad, vyvoj reci, communication system, logopedics intervention, special pedagogical diagnosis, vocabulary level, kochlearni implantat, zakladni skola pro sluchove postizene

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Henkrichová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Art, Upper Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Kochleární implantace u sluchově postižených dospělých

2.
Hyklová, Šárka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defence: Integrace dítěte s kochleárním implantátem do logopedické třídy ZŠ | Theses on a related topic

3.
Jánská, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Special Education for Education
Bachelor's thesis defence: Využití výtvarných aktivit při rozvoji komunikačních dovedností u dětí se sluchovým postižením | Theses on a related topic

4.
Kovalová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Podmínky ovlivňující proces rozhodování se o podstoupení kochleární implantace v dospělosti | Theses on a related topic

5.
Lánová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Komunikační dovednosti dítěte s kochleárním implantátem | Theses on a related topic

6.
Poláková, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem | Theses on a related topic

7.
Škopánová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Rozvoj řeči u dítěte s kochleárním implantátem | Theses on a related topic

8.
Vacková, Lada
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Rozvoj slovní zásoby u dětí se sluchovým postižením pomocí her a cvičení | Theses on a related topic

9.
Vacková, Lada
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Rozvoj řeči u dětí se sluchovým postižením prostřednictvím didaktických her a cvičení | Theses on a related topic

10.
Adámková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defence: Obrazový slovník jako didaktická pomůcka vedoucí k rozvoji dětské slovní zásoby | Theses on a related topic

11.
Bábíčková, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Volba profesní orientace u osob se sluchovým postižením | Theses on a related topic

12.
Bergerová, Jitka maiden name: Bahulová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Využití říkadel pro rozvoj komunikačních schopností u dětí se sluchovým postižením v raném a předškolním věku | Theses on a related topic

13.
Bergerová, Jitka maiden name: Bahulová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Speech and Language Therapy / Speech and Language Therapy
Master's thesis defence: Dítě s kochleárním implantátem v prostředí mateřské školy | Theses on a related topic

14.
Brunnerová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Využití interaktivní tabule při rozvoji komunikačních dovedností dětí se sluchovým postižením v předškolním věku | Theses on a related topic

15.
Čechová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Účinnost logopedické intervence u dětí s narušenou komunikační schopností | Theses on a related topic

16.
Čechová, Oldřiška
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Přínos implantace u dospělých uživatelů kochleárních implantátů | Theses on a related topic

17.
Daněk, Ladislav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Nácvik komunikace u dítěte s diagnózou autismus v kombinaci s totální hluchotou po kochleární implantaci | Theses on a related topic

18.
Doušková, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Dítě s narušenou komunikační schopností v mateřské škole | Theses on a related topic

19.
Dufková, Lenka maiden name: Buchtová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Specifika výchovy neslyšícího dítěte | Theses on a related topic

20.
Eliášová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Úloha rodičů při kochleární implantaci u dítěte se sluchovým postižením | Theses on a related topic

21.
Grossová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Význam speciálně pedagogického centra v péči o děti se sluchovým postižením raného a předškolního věku | Theses on a related topic

22.
Hampl, Igor
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Special Education / Special Education
Dissertation defence: Sociální integrace osob se sluchovým postižením se zaměřením na partnerství a sexualitu | Theses on a related topic

23.
Hašová, Klára
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Dítě s kochleárním implantátem | Theses on a related topic

24.
Jánská, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Master's thesis defence: Dítě s Goldenharovým syndromem v raném a předškolním věku | Theses on a related topic

25.
Jatelová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Analýza využití a možnosti financování surdopedické protetiky u osob se sluchovým postižením | Theses on a related topic

26.
Jedličková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defence: Podpora správného vývoje řeči v rodině | Theses on a related topic

27.
Jiroušková, Gabriela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Rozvoj komunikační schopnosti u jedinců s kochleárním implantátem a vývojovou dysfázií | Theses on a related topic

28.
Jozová, Magdalena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Důsledky kochleární implantace pro rodinu dítěte | Theses on a related topic

29.
Kašpárková, Ilona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Identita dospělých uživatelů kochleárních implantátů | Theses on a related topic

30.
Klvačová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Speech and Language Therapy / Speech and Language Therapy
Master's thesis defence: Využití materiálů ke sluchové rehabilitaci u dětí po kochleární implantaci | Theses on a related topic

31.
Krejčí, Darja
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Více vad)
Master's thesis defence: Alternativní komunikace u žáků rehabilitační třídy v základní škole speciální | Theses on a related topic

32.
Kristlová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Analýza přínosu bilaterální kochleární implantace u jedince s vrozenou sluchovou vadou | Theses on a related topic

33.
Kuběnová, Renáta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Kochleární implantace v dospělosti | Theses on a related topic

34.
Kučerová, Vendula
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Integrace žáka s kochleárním implantátem do běžné základní školy | Theses on a related topic

35.
Kuhnová, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Art, Upper Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Sluchově postižené dítě v rodině slyšících a neslyšících rodičů | Theses on a related topic

36.
Kusáková, Eva maiden name: Smištíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Kvalita a rozvoj komunikačních dovedností osob se souběžným sluchovým a mentálním postižením v domovech pro osoby se zdravotním postižením | Theses on a related topic

37.
Leichtová, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Hodnocení sluchového vývoje u dětí s kochleárním implantátem v raném věku | Theses on a related topic

38.
Lukašíková, Julie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defence: Analýza komunikačních schopností dětí v dětském domově | Theses on a related topic

39.
Machalová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Rozvoj komunikačních dovedností u dětí s kochleárním implantátem | Theses on a related topic

40.
Machová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defence: Kochleární implantát a jeho uživatel | Theses on a related topic

41.
Malechová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Kochleární implantace z pohledu osob se sluchovým postižením | Theses on a related topic

42.
Marášková, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Kvalita života uživatelů kochleárního implantátu

43.
Marešová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defence: Vliv bilingválního vzdělávání na vývoj řeči dětí předškolního věku z česky mluvících rodin | Theses on a related topic

44.
Martincová, Gabriela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies under way
Programme/field: Speech and Language Therapy / Speech and Language Therapy
Master's thesis defence: Sluchová percepce u dětí se sluchovým postižením | Theses on a related topic

45.
Müllerová, Lada
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Postavení rodičů s dítětem se sluchovým postižením v sociálním systému | Theses on a related topic

46.
Nerudová, Jana maiden name: Tumová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defence: Implementace edukačních psychomotorických prostředků v ontogenezi osob se sluchovým postižením | Theses on a related topic

47.
Pecháčková, Julie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Pomůcky pro osoby se sluchovým postižením se zaměřením na komunikaci | Theses on a related topic

48.
Procházková, Ludmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Vnímání osob s kochleárním implantátem ze strany členů komunity Neslyšících | Theses on a related topic

49.
Reová, Pavlína maiden name: Hrobařová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Proces rozhodování rodičů neslyšících dětí pro kochleární implantát | Theses on a related topic

50.
Skopová, Denisa
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Faktory ovlivňující rozhodnutí slyšících rodičů neslyšících dětí pro kochleární implantaci | Theses on a related topic