Theses on a related topic (having the same keywords):

modal verbs, konjunktiv ii, konjunktivni formy, neprima rec, vedlejsi vety, subjunctive ii, modality, subordinate clauses, survey, konjunktiv i, novinove clanky. subjunctive i, subjunctive forms, newspaper articles., zpusob, modalita, vyzkum, mood, modalni slovesa, indirect speech

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Beránková, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / German Language and Literature
Master's thesis defence: Modalverben und Modalität als DaF-Problem | Theses on a related topic Display description

2.
Košař, Pavel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature, German Language and Literature
Master's thesis defence: Epistemic Modal Verbs in Translation | Theses on a related topic

3.
Ančincová, Irena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature, French Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Le verbe et ses modes personnels en francais contemporain | Theses on a related topic

4.
Baksová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defence: Shrnutí aktuálního stavu výzkumu v dramatické výchově v ČR a obsahová analýza studentských závěrečných prací z dramatické výchovy na PdF MU | Theses on a related topic

5.
Bartesová, Adéla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - German Language
Bachelor's thesis defence: Modální sloveso dürfen, jeho české ekvivalenty a použití v textu | Theses on a related topic

6.
Bartošová, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Možnosti využití metod arteterapie a artefiletiky v hodinách výtvarné výchovy na základní škole a jejich vliv na atmosféru školní třídy | Theses on a related topic

7.
Bednaříková, Daniela maiden name: Ryšavá
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - German Language
Bachelor's thesis defence: Tempuswahl beim Modalverb "müssen" in epistemischer Bedeutung | Theses on a related topic

8.
Bělejová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Sociální kariérní síť LinkedIn z pohledu absolventa KISK | Theses on a related topic

9.
Bláhová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Vzdělávání handicapovaných s podporou ICT (s ohledem na požadavky trhu práce) | Theses on a related topic

10.
Bortlíková, Monika maiden name: Šindelková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: Výukové materiály na téma sacharidy pro výuku na základních školách. | Theses on a related topic

11.
Budínová, Helena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defence: The modal verb SHOULD and the variety of its functions | Theses on a related topic

12.
Buláková, Monika maiden name: Vetrova
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - German Language
Bachelor's thesis defence: Modalverben und Dramapädagogik im Unterricht Deutsch-als-Fremdsprache | Theses on a related topic

13.
Citovská, Vendula
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Psychická zátěž pedagogů - syndrom vyhoření | Theses on a related topic

14.
Čurda, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Master's thesis defence: Smyčcové kvartety Janáčkových žáků z 20. let | Theses on a related topic

15.
Dimitrov, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Sociologický průzkum publika festivalu Janáček Brno 2012: Vybrané marketingové aspekty | Theses on a related topic

16.
Dzurňáková, Jozefína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Master's thesis defence: Janáčkovská reflexia v opere Eugena Suchoňa Krútňava | Theses on a related topic

17.
Goldhahn, Agnes
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Philology (4-years) / German Language
Dissertation defence: Tschechische und deutsche Wissenschaftssprache im Vergleich. Eine kontrastive Analyse tschechischer und deutscher Wissenschaftlicher Artikel der Linguistik | Theses on a related topic

18.
Harvánek, Marcel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Telemedicína v ČR a nové trendy v soustřeďování a zpracování obrazových informací v medicíně | Theses on a related topic

19.
Havlásková, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Spanish Language and Literature
Bachelor's thesis defence: La modalidad oracional en la publicidad impresa | Theses on a related topic

20.
Hemžalová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: The Phenomenon of Community Colleges: Analytical Portrayal And Case Study | Theses on a related topic

21.
Horák, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Sociology
Bachelor's thesis defence: Hodnotové změny a národní identita v české společnosti po roce 2000 | Theses on a related topic

22.
Horníčková, Dana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
Master's thesis defence: Die subjektive Aussageweise der Modalverben. Modalpartikeln. Modalwörter | Theses on a related topic

23.
Jandová, Milena maiden name: Fousová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Vocational School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Návrh a ověření učebního textu oboru kuchař-číšník | Theses on a related topic

24.
Kadavá, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Modal versus lexical verbs in English (A case study) | Theses on a related topic

25.
Kousalíková, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School English Language Teacher Training, Lower Secondary School Teacher Training in French Language
Master's thesis defence: The use of English modal verbs "may", "might", "can" and "could" by Czech speakers of English | Theses on a related topic

26.
Kynčlová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism), Sociology
Bachelor's thesis defence: Studium sociologie a mediálních studií a žurnalistiky očima studentů | Theses on a related topic

27.
Lysáková, Markéta maiden name: Vaculíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defence: Prvky aktivizujících metod výuky v učivu chemie 8. ročníku na ZŠ | Theses on a related topic

28.
Matoušková, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Srovnání nabídky informačně-vzdělávacích aktivit knihoven s potřebami uživatelů na lékařských fakultách Masarykovy univerzity a Ostravské univerzity | Theses on a related topic

29.
Michele, Pavel Jindřich
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - German Language
Bachelor's thesis defence: Konstruktionen mit der Konjunktion než aby und ihre Entsprechungen im Deutschen | Theses on a related topic

30.
Mühlová, Klára Hedvika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Master's thesis defence: Modalita - proměny, posun a vývoj paradigmat pohledem změn východisek teoretických reflexí v českém prostředí | Theses on a related topic

31.
Obručová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Výskyt modálních sloves can, could, may a might v žánru odborných článků | Theses on a related topic

32.
Paclíková, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: Translation of Modal Verbs into Czech | Theses on a related topic

33.
Pálka, Adam
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defence: The notion of future tense in English: Reflection in grammar books, coursebooks and online sources | Theses on a related topic

34.
Pořízková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Philology / Classical Philology
Dissertation defence: Jistotní (epistémická) modalita v klasické řečtině | Theses on a related topic

35.
Schmitt, Patrick
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Master's thesis defence: Geschlechtsspezifischer Sprachgebrauch im Deutschen | Theses on a related topic

36.
Sláma, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Russian Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Fungování modálních predikativ v ruských publicistických textech a jejich české ekvivalenty | Theses on a related topic

37.
Sternová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Prevence psychické zátěže pedagogů | Theses on a related topic

38.
Šujanová, Adéla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Master's thesis defence: Problematika barevnosti map z hlediska uživatelských skupin. | Theses on a related topic

39.
Šupáková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Jazykovědná terminologie v učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ. | Theses on a related topic

40.
Ťažká, Adéla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Postoje knihovníků ke konferencím: očekávání a motivace | Theses on a related topic

41.
Ubrová, Veronika maiden name: Střítežská
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: Central and Other Meanings of English Modal Verbs in Theory and Coursebooks of ESL | Theses on a related topic

42.
Valášková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Bachelor's thesis defence: Přístup rodičů k hudebnímu rozvoji dětí v rodině | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Přístup rodičů k hudebnímu rozvoji dětí v rodině | Theses on a related topic

43.
Vojta, Martin
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
Master's thesis defence: Äquivalente der deutschen Nebensätze | Theses on a related topic

44.
Zajdl, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Informační technologie a senioři, rozdílné možnosti v přístupu k informačním technologiím a k informační výchově v ČR a ve Spojených státech amerických (stát Colorado) | Theses on a related topic

45.
Zapletal, Miloš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Bachelor's thesis defence: Martin Zeman a jeho písňové sběry z hlediska modality a diatonické flexe | Theses on a related topic

46.
Žižlavská, Nicol
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Italian Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Il congiuntivo nel dialetto liventino | Theses on a related topic

47.
Adámková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defence: Společenstva vážek na vybraných vodních plochách v okolí obce Želeč na Hané | Theses on a related topic

48.
Adámková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: Společenstva vážek v okolí obce Želeč na Hané s didaktickým využitím pro ZŠ | Theses on a related topic

49.
Alešíková, Dagmar
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Philology (4-years) / German Literature
Dissertation defence: Die Bedeutung philologischer Anspielungen im autobiographischen Holocaustwerk der Autorin Ruth Klüger und ihre historisch-faktische Relevanz | Theses on a related topic
Dissertation defence: 'Das Fremde' und das 'Eigene' im Brennpunkt der Kritik autobiographischer Holocaust-Zeitzeugnisse: „weiter leben. Eine Jugend“ von Ruth Klüger und „Mein Leben“ von Marcel Reich-Ranicki | Theses on a related topic

50.
Antošová, Radana maiden name: Studýnková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies under way
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Advanced Master's thesis defence: Muzea na Vysočině v období druhé světové války | Theses on a related topic