Theses on a related topic (having the same keywords):

commercial law, obchodni pravo, judikatura, judicature, constitutional court, ustavni soud

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

251.
Poráč, Daniel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Klamavá a srovnávací reklama v rozhodovací praxi českých a evropských soudů | Theses on a related topic Display description

252.
Procházka, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo k obchodnímu tajemství podnikatele a jeho ochrana | Theses on a related topic

253.
Příhoda, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pojem a účinky změny vnějších okolností v tuzemské a zahraniční rozhodovací praxi | Theses on a related topic

254.
Přichystal, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Kvalifikační předpoklady při zadávání veřejných zakázek v rozhodovací praxi | Theses on a related topic

255.
Pukančíková, Ladislava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zastoupení obchodní korporace při právním jednání (rozbor judikatury) | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Zastoupení obchodní korporace při právním jednání (rozbor judikatury) | Theses on a related topic

256.
Pukl, Rostislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Interpretace práva a právní argumentace v soudní praxi
Advanced Master's thesis defense: Interpretace práva a právní argumentace v soudní praxi | Theses on a related topic

257.
Pustějovský, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Skutečná škoda a ušlý zisk v české a zahraniční judikatuře | Theses on a related topic

258.
Rabasová, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Soudní kontrola veřejné správy, úloha správního a ústavního soudnictví v systému kontroly veřejné správy | Theses on a related topic

259.
Rabčanová, Dana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Jednostranné ukončení smluvního vztahu v tuzemské a zahraniční judikatuře a jeho předpokládaná právní úprava | Theses on a related topic

260.
Ráczová, Erika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj zásady přímého účinku směrnic EU | Theses on a related topic

261.
Rozkot, František
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Policejní provokace "trestné činnosti" | Theses on a related topic

262.
Sakařová, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Záruky zákonnosti v trestním řízení | Theses on a related topic

263.
Sedláčková, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Genderové nerovnosti na trhu práce | Theses on a related topic

264.
Sedlák, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti - normy a limity jejich aplikace | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti - normy a limity jejich aplikace | Theses on a related topic

265.
Seidl, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Aktuální judikatura v oblasti nekalé soutěže a její vztah k ochraně spotřebitelů | Theses on a related topic

266.
Scholz, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Financial Law
Dissertation defense: Postavení a činnosti finančního arbitra - ombudsmana po integraci dozorů nad finančním trhem | Theses on a related topic

267.
Schulmeister, Igor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dobré mravy a poctivý obchodní styk v české judikatuře | Theses on a related topic

268.
Slavíková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Odpovědnost za vady dle nového občanského zákoníku ve světle stávající judikatury | Theses on a related topic

269.
Smejkalová, Terezie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Teorie a praxe v používání judikatury | Theses on a related topic

270.
Smejkalová, Terezie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Theory of Law
Dissertation defense: Soudnictví, jeho povaha a role v právním systému ČR | Theses on a related topic

271.
Sobotka, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Spravedlnost v právu | Theses on a related topic

272.
Sovík, Rastislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalá soutěž v rozhodovací praxi slovenských soudů | Theses on a related topic

273.
Straka, Bohumil
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Právní aspekty doménových jmen na Internetu z hlediska nekalé soutěže | Theses on a related topic

274.
Stuchlíková, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Duplicitní zápis vlastnictví do katastru nemovitostí | Theses on a related topic

275.
Suchý, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavní soudnictví

276.
Surman, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo proti nekalé soutěži v rakouské judikatuře | Theses on a related topic

277.
Surňák, Peter
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Zaměnitelnost a klamavost obchodní firmy podnikatele v judikatuře | Theses on a related topic

278.
Svanovská, Ivona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Rovnost a diskriminace v judikatuře Ústavního soudu ČR | Theses on a related topic

279.
Svíženský, Luboš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ručení jako institut občanského práva a jeho promítnutí v judikatuře | Theses on a related topic

280.
Svobodová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Incidenční spory v kontextu aktuální judikatury | Theses on a related topic

281.
Szabó, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Veřejný ochránce práv a ochrana základních lidských práv a svobod | Theses on a related topic

282.
Šafaříková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Judikatura k nekalé soutěži | Theses on a related topic

283.
Šamánek, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní pokuta v obchodněprávní praxi a judikatuře | Theses on a related topic

284.
Šelle, Viktor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Klamavá reklama v současné rozhodovací praxi | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Klamavá reklama v současné rozhodovací praxi | Theses on a related topic

285.
Škeřík, Robert
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Problematika nezrušitelných ustanovení v ústavách na příkladu České republiky | Theses on a related topic

286.
Šmídová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalá soutěž v soukromém a veřejném právu | Theses on a related topic

287.
Šohaj, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj ochrany osobnosti v rozhodovací praxi soudů | Theses on a related topic

288.
Špeta, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Reforma známkového práva v EU | Theses on a related topic

289.
Špetík, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Parlamentní obstrukce a principy parlamentarismu | Theses on a related topic

290.
Špottová, Kristina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Law of the European Union)
Advanced Master's thesis defense: Sága slovenských důchodů z pohledu konceptu evropeizace | Theses on a related topic

291.
Šrůtková, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vztah Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu | Theses on a related topic

292.
Šrůtková, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Vztah Ústavního soudu k Nejvyššímu správnímu soudu a ke speávnímu soudnictví , zejména v otaázkách procesních | Theses on a related topic

293.
Štefánik, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Převod a přechod obchodní firmy | Theses on a related topic

294.
Štěrba, Alexej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Obchodní firma v českém právním řádu | Theses on a related topic

295.
Štrof, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Aktuální tendence v české judikatuře a literatuře z práva proti nekalé soutěži | Theses on a related topic

296.
Takácsová, Viktória
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na spravedlivý proces v trestním řízení v judikatuře českých soudů | Theses on a related topic

297.
Talácková, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pojetí trestného činu v judikatuře českých soudů | Theses on a related topic

298.
Tejnorová, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Osobnostní práva a jejich ochrana ve světle aktuální soudní judikatury | Theses on a related topic

299.
Tenorová, Eliška
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Nová judikatura k obecně závazným vyhláškám obcí | Theses on a related topic

300.
Tihelková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Česká judikatura v právu proti nekalé soutěži v letech 2001 - 2004