Theses on a related topic (having the same keywords):

parental investment, great reed warbler (acrocephalus arundinaceus), compensations, polygyny, reproductive success, paternal care, costs and benefits, models of polygyny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Beňo, Radovan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Vliv sociálního systému a rodičovské péče hostitele na růst a reprodukční úspěšnost hnízdního parazita | Theses on a related topic Display description

2.
Abraham, Marek Mihai
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Zoology
Dissertation defense: Hostitelsko-parazitická interakce jako extrémní forma konfliktu rodič - potomek. | Theses on a related topic

3.
Macháčová, Veronika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Zhodnocení přínosu implementace ISO norem v konkrétním podniku | Theses on a related topic

4.
Musilová, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / French Language and Literature, Study of Religions
Bachelor's thesis defense: Mnohoženství v islámu: Saudská Arábie v kontextu současného Blízkého východu | Theses on a related topic

5.
Vítková, Nikol
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Study of Religions
Bachelor's thesis defense: Žena v islámské společnosti: Vybrané aspekty postavení ženy v Turecku a Saúdské Arábii | Theses on a related topic