Theses on a related topic (having the same keywords):

precontractual liability, dobra vira, disclosure of information, bonne foi, treu und glauben, culpa in contrahendo, dobre mravy, fairness, mezinarodni a evropsky kontext, doktrina estoppel, implied-in-fact contract, predzmluvna zodpovednost, consideration, dobra viera, predsmluvni odpovednost, promissory estoppel, caveat emptor, reliance, preliminary agreement, good faith

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Hrubý, Radovan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Proces formování smlouvy a předsmluvní odpovědnost z pohledu mezinárodního práva soukromého | Theses on a related topic Display description

2.
Matula, Zbyněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Culpa in contrahendo | Theses on a related topic

3.
Morkusová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Obchodní slušnost a poctivost jako právní argumenty v rozhodování našich a zahraničních soudů | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Obchodní slušnost a poctivost jako právní argumenty v rozhodování našich a zahraničních soudů | Theses on a related topic

4.
Schmied, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Předsmluvní odpovědnost v právních vztazích s mezinárodním prvkem | Theses on a related topic

5.
Stloukal, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Předsmluvní odpovědnost | Theses on a related topic

6.
Bartošová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vydržení nemovité věci | Theses on a related topic

7.
Buczyk, Rostislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vydržení a nabytí vlastnického práva od neoprávněného | Theses on a related topic

8.
Buchta, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vhodné smluvní zabezpečení předsmluvních vztahů v obchodním kontextu | Theses on a related topic

9.
Cacek, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pojmy dobrá víra, dobré mravy, veřejná morálka a veřejný pořádek v českém soukromém právu | Theses on a related topic

10.
Dvorský, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dobrá víra v justiční praxi | Theses on a related topic

11.
Fikarová, Štěpánka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Materiální publicita ve vztahu k chybným zápisům v katastru nemovitostí | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Materiální publicita ve vztahu k chybným zápisům v katastru nemovitostí | Theses on a related topic

12.
Frič, Daniel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Vydržení a jeho zápisy do katastru nemovitostí | Theses on a related topic

13.
Halla, Slavomír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Culpa in contrahendo v závazkových vztazích s mezinárodním prvkem | Theses on a related topic

14.
Chlupová, Leona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Formální a materiální publicita veřejných seznamů | Theses on a related topic

15.
Kaděrová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Negociační fáze a odpovědnost pro případ neúspěchu v jednání

16.
Komendová, Pavla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Commercial Law)
Advanced Master's thesis defense: Povinnosti statutárního orgánu obchodní korporace se zaměřením na povinnost péče řádného hospodáře | Theses on a related topic

17.
Kotrbáček, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Role předsmluvní odpovědnosti ve variantách kontraktačního procesu mezi podnikateli | Theses on a related topic

18.
Kozubová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dobrá víra v rodinném právu | Theses on a related topic

19.
Kumorková, Kristina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozhodovací praxe v oblasti ochranných známek | Theses on a related topic

20.
Macalák, Ľubomír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Vydržení a jeho zápisy do katastru nemovitostí | Theses on a related topic

21.
Minařík, Aleš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - rozsah a vymezení, aplikace s přihlédnutím k problematice jejího vyloučení, interpretace a vyplnění mezer úpravy

22.
Navrátilová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Význam zápisů v katastru nemovitostí pro zajištění ochrany vlastnického práva | Theses on a related topic

23.
Navrátilová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Význam zápisů v katastru nemovitostí pro zajištění ochrany vlastnického práva (analýza české a anglické právní úpravy) | Theses on a related topic

24.
Němcová, Gabriela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Převod vlastnického práva (možná úskalí nové právní úpravy) | Theses on a related topic

25.
Němeček, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Restituční zákony jako problém ústavního práva | Theses on a related topic

26.
Olejník, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Držba a její právní následky ve světle právní úpravy nového občanského zákoníku | Theses on a related topic

27.
Ondová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Doktrína Holder in Due Course a postavení věřitele v ženevském směnečném právu | Theses on a related topic

28.
Pavlík, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vydržení | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vydržení | Theses on a related topic

29.
Pokorná, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nabytí vlastnického práva od nevlastníka | Theses on a related topic

30.
Prnka, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Problém vlastnické jistoty v České republice – materiální publicita katastru nemovitostí | Theses on a related topic

31.
Razimová, Iveta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dobré mravy v procesu evropeizace soukromého práva | Theses on a related topic

32.
Rösslerová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Mimořádné vydržení | Theses on a related topic

33.
Růžičková, Simona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana práv nabyvatele v dobré víře v opozici s ochranou práv původního vlastníka | Theses on a related topic

34.
Sládková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zásada poctivého obchodního styku v rozhodovací praxi našich a zahraničních soudů | Theses on a related topic

35.
Sztuková, Alžbeta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Bona fides ako podmienka vydržania | Theses on a related topic

36.
Špačková, Michala
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Předsmluvní fáze obchodněprávní kontraktace | Theses on a related topic

37.
Cimra, Boris
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Průmyslové vzory, dobré mravy a veřejný pořádek | Theses on a related topic

38.
Coufalíková, Karolína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Povinnost k náhradě škody při porušení dobrých mravů | Theses on a related topic

39.
Dobrovolná, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Nabytí vlastnického práva od neoprávněného v českém a rakouském právu | Theses on a related topic

40.
Faltus, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost statutárního orgánu a business judgement rule | Theses on a related topic

41.
Fojtů, Vladimíra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kontraktace mezi podnikateli podle nového občanského zákoníku | Theses on a related topic

42.
Frankotová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Sousedská práva | Theses on a related topic

43.
Gazda, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Držba nemovitých věcí | Theses on a related topic

44.
Grman, Juraj
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kogentnost právní úpravy obchodních korporací a související statusové otázky | Theses on a related topic

45.
Hazuka, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Zásada materiální publicity v katastru nemovitostí | Theses on a related topic

46.
Hejnová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Bezdůvodné obohacení v občanském právu | Theses on a related topic

47.
Hochmann, Václav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Právní problemtika sdružení bez právní subjektivity | Theses on a related topic

48.
Hotová, Věra maiden name: Kudrnová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Communal Social Work)
Master's thesis defence: Využívání supervize k získávání náhledu v sociální práci | Theses on a related topic

49.
Hubička, Richard
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Poctivost v právním jednání | Theses on a related topic

50.
Hýblová, Karla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dobrá víra a její pojetí v rámci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic