Theses on a related topic (having the same keywords):

upadek, zavislost, majoritni odberatel, factor, majority customer, faktor, prosperity of the company, bankruptcy, prosperita podniku, dependency

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Alexová, Šárka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Analýza stylů učení a jejich možné využití při výuce odborných předmětů na střední škole. | Theses on a related topic Display description

2.
Bestro, Robert
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: Pozícia Slovenska v EÚ v kontexte teórie závislosti | Theses on a related topic

3.
Binek, Štěpán
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Faktory finanční gramotnosti v oblasti daní | Theses on a related topic

4.
Böhm, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Vybraná problematika specifické fáze insolvenčního řízení od povolení oddlužení do (ne)schválení oddlužení a některé související instituty | Theses on a related topic
Advanced Master's thesis defense: Vybraná problematika specifické fáze insolvenčního řízení od povolení oddlužení do (ne)schválení oddlužení a některé související instituty | Theses on a related topic

5.
Bučková, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vztah mezinárodní arbitráže a insolvenčního řízení ve vybraných zemích EU | Theses on a related topic

6.
Dadák, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Střet insolvenčního řízení s řízením nalézacím | Theses on a related topic

7.
Drobný, Adam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Oddlužení fyzických osob ve světle novely insolvenčního zákona provedené zákonem č. 294/2013 Sb. | Theses on a related topic

8.
Dvořák, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost členů volených orgánů za úpadek korporace | Theses on a related topic

9.
Fialová, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Osobnost učitele a syndrom vyhoření v jeho povolání | Theses on a related topic

10.
Havlíková, Pavlína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní a ekonomický úhel pohledu na příčiny vzniku a možnosti řešení bezdomovectví | Theses on a related topic

11.
Heldes, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Společné jmění manželů a insolvenční řízení | Theses on a related topic

12.
Holan, Lukáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Soudobé možnosti investování prostřednictvím ETF v podmínkách EU | Theses on a related topic

13.
Hruška, Juraj
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Faktorové portfolio v podmínkách České republiky | Theses on a related topic

14.
Chmelařová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Master's thesis defence: Axiological Dynamics in Samuel Beckett's Plays | Theses on a related topic

15.
Chroust, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Povinnosti členů orgánů obchodních korporací | Theses on a related topic

16.
Jedličková, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Insolvenční návrh, jeho projednání a rozhodnutí o něm podle zák. 182/2006 Sb. | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Insolvenční návrh, jeho projednání a rozhodnutí o něm podle zák. 182/2006 Sb. | Theses on a related topic

17.
Jermanová, Štěpánka maiden name: Novotná
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Insolvenční řízení z pohledu celního úřadu | Theses on a related topic

18.
Kojzarová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vliv insolvenčního řízení na pracovněprávní vztahy | Theses on a related topic

19.
Konečný, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zneužití insolvenčního návrhu | Theses on a related topic

20.
Kühnelová, Jiřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv patologických závislostí na matku v prenatálním období a na následný vývoj dítěte | Theses on a related topic

21.
Labský, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Psychometrické vlastnosti české adaptace Bornsteinova Relationship Profile Testu | Theses on a related topic

22.
Lorenz, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Uplatňování a uspokojování pohledávek v insolvenčním řízení | Theses on a related topic

23.
Maryšková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Konkurzní právo v České republice a v Evropské unii | Theses on a related topic

24.
Masnica, Marek
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Strategická analýza podniku | Theses on a related topic

25.
Měřínská, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Likvidace banky | Theses on a related topic

26.
Michalová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Oddlužení v podmínkách České republiky | Theses on a related topic

27.
Michalová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Vymáhání pohledávek v rámci insolvenčního a exekučního řízení v České republice | Theses on a related topic

28.
Muraň, Roman
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Strategická analýza konkrétního podniku | Theses on a related topic

29.
Nešleha, Josef
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Faktory finanční gramotnosti | Theses on a related topic

30.
Novák, Radek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Úpadek obchodní společnosti působící ve více členských státech EU | Theses on a related topic

31.
Oberreiter, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Human Geography)
Bachelor's thesis defense: Bez auta to nejde... | Theses on a related topic

32.
Ocelík, Petr
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Obchod s energetickými komoditami: konceptualizace pojmu interdependence a konstrukce výzkumu | Theses on a related topic

33.
Palík, Ivan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Incidenční spory vyvolané insolvenčním řízením | Theses on a related topic

34.
Pavliš, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Způsoby řešení úpadku podle insolvenčního zákona, tedy zákona č. 182/2006 Sb. | Theses on a related topic

35.
Pecl, Lubomír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Reorganizace - legislativně nezvládnutý způsob řešení úpadku | Theses on a related topic

36.
Pelikánová, Soňa
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Master's thesis defence: Vliv sekt na mládež | Theses on a related topic

37.
Plíhalová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Právní úprava oddlužení se zaměřením na společné oddlužení manželů | Theses on a related topic

38.
Pohorský, Josef
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Fundamentální obchodní systémy | Theses on a related topic

39.
Polachová, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Konkurzní trestné činy z hlediska nové právní úpravy a dosavadní judikatury | Theses on a related topic

40.
Poskerová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Moratorium v insolvenčním řízení | Theses on a related topic

41.
Pšenko, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Incidenční spory v insolvenčním řízení | Theses on a related topic

42.
Púry, František
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Criminal Law
Dissertation defense: Úpadkové trestné činy v České republice | Theses on a related topic

43.
Rebendová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Finance Mathematics
Master's thesis defence: Faktorové modely v teorii portfolia | Theses on a related topic

44.
Rolinková, Radmila
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Public Policy and Human Resources, Sociology
Bachelor's thesis defense: Faktory ovlivňující studijní dráhu dětí | Theses on a related topic

45.
Sasínová, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Činnost soudu v insolvenčním řízení | Theses on a related topic

46.
Sedlářová, Sandra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Zneužívání nealkoholových drog (aktuální právní a psychologické otázky) | Theses on a related topic

47.
Sliwka, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost členů orgánů obchodních korporací a insolvence | Theses on a related topic

48.
Stafinski, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Povinnost dlužníka podat insolvenční návrh | Theses on a related topic

49.
Stuchlíková, Dominika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Insolvenční řízení a jeho důsledky pro obchodní korporaci | Theses on a related topic

50.
Svobodová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Incidenční spory v kontextu aktuální judikatury | Theses on a related topic