Theses on a related topic (having the same keywords):

tvorba koalic, negotiation, konfliktni linie, climate-energy package, council of eu, klimaticko-energeticky balicek, coalition creation, rada eu, clenske staty, vyjednavani, cleavages, member states

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Hofbauerová, Jitka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Energeticko-klimatický balíček: vyjednávání a tvorba koalic na úrovni Rady EU | Theses on a related topic Display description

Master's thesis defence: Energeticko-klimatický balíček: vyjednávání a tvorba koalic na úrovni Rady EU | Theses on a related topic Display description

Master's thesis defence: Energeticko-klimatický balíček: vyjednávání, konfliktní linie a tvorba koalic na úrovni Rady EU | Theses on a related topic Display description

2.
Hofbauerová, Jitka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Energeticko-klimatický balíček: vyjednávání a tvorba koalic na úrovni Rady EU | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Energeticko-klimatický balíček: vyjednávání a tvorba koalic na úrovni Rady EU | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Energeticko-klimatický balíček: vyjednávání, konfliktní linie a tvorba koalic na úrovni Rady EU | Theses on a related topic

3.
Bárdyová, Kristína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: European Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defence: Rola inštitucionálnych aktérov EÚ v prípade európskej občianskej iniciatívy Minority Safepack | Theses on a related topic

4.
Bičanovská, Dita
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Opozice v regionální volební soutěži ve Venezuele | Theses on a related topic

5.
Buřilová, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Slovenský stranický systém a jeho typologizace | Theses on a related topic

6.
Cvitanovic, Marek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Sociology
Bachelor's thesis defence: Krystalizace konfliktních linií v současném Chorvatsku | Theses on a related topic

7.
Černá, Klára
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: EVROPA 2020 a reflexe ve strategických dokumentech členských států | Theses on a related topic

8.
Čevelíček, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism), Psychology
Bachelor's thesis defence: Jak ovlivňují rozdílné druhy humoru obsažené v komunikaci percepci její kvality? | Theses on a related topic

9.
Dittrichová, Dominika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Řešení sporů mezi státy v mezinárodním právu | Theses on a related topic

10.
Dosoudil, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defence: Volební geografie ORP Olomouc ve vztahu k suburbanizaci | Theses on a related topic

11.
Douda, Josef
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Proces adaptace operátorů klientského centra vybrané telekomunikační organizace z pohledu jeho podpory pro vyjasňování psychologické smlouvy | Theses on a related topic

12.
Dudáková, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, Political Science
Bachelor's thesis defence: Konfliktní linie ve Finsku. Sociodemografická rovina rozhodování voličů | Theses on a related topic

13.
Dvořáková, Martina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Role České republiky při utváření Digitální agendy pro Evropu | Theses on a related topic

14.
Fabík, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Dimenze stranické soutěže před volbami do poslanecké sněmovny 2013 v ČR | Theses on a related topic

15.
Fančová, Denisa
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defence: Proces nominácie kandidátov na post Európskeho komisára v členských štátoch v roku 2014 | Theses on a related topic

16.
Fejglová, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defence: Pozice ČR při tvorbě nařízení EU o bezpečnosti dodávek zemního plynu | Theses on a related topic

17.
Formánková, Hana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defence: Mediace SRN v rámci procesu rozpadu SFRJ | Theses on a related topic

18.
Gorgol, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defence: Regionální odnože PSOE a PP v soudobých stranických systémech Baskicka a Katalánska | Theses on a related topic

19.
Kalábek, Michael
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies, International Relations
Bachelor's thesis defence: Postoj států SAARC ke konfliktu na Srí Lance | Theses on a related topic

20.
Kocůrek, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Krystalizace pravicových politických stran po volbách 2001 v Polsku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Projekt IV. Republiky jako polský sociopolitický fenomén a volební program PiS | Theses on a related topic

21.
Krhovská, Hana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Conflict Resolution in the Disputes over Resources in the Eastern Mediterranean: The Case of Israel and Lebanon | Theses on a related topic

22.
Kubová, Radana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Mechanismus regulace procesu prosazování zájmů v Evropské unii: lobbistické kodexy chování | Theses on a related topic

23.
Kudriavtsev, Kyryl
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Business Informatics / Business Informatics
Bachelor's thesis defence: Analýza implementace automatizovaného vyjednávání v podniku | Theses on a related topic

24.
Kumžák, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní hodnocení Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii - její vztah k primárnímu právu EU | Theses on a related topic

25.
Kutnarová, Pavlína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: European Studies / European Studies
Bachelor's thesis defence: Komparace českých a estonských levicových stran po roce 1989 | Theses on a related topic

26.
Mareš, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Vývoj stranických systémů v zemích s jednokolovými většinovými volebními systémy | Theses on a related topic

27.
Mikolášová, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Způsoby vyjednávání předškoláků při společné námětové hře | Theses on a related topic

28.
Novotný, František
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Study of Religions
Bachelor's thesis defence: Utváření obrazu kacířské iniciace templářů: Studie o vybraném prameni z jara 1310 | Theses on a related topic

29.
Rabasová, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / International Relations, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism)
Bachelor's thesis defence: Status Jeruzaléma jako překážka v izraelsko-palestinském mírovém procesu | Theses on a related topic

30.
Řezáč, Jan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Vyjednávání z pohledu prospektové teorie | Theses on a related topic

31.
Smetanová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defence: Daň z přidané hodnoty v obchodě mezi členskými státy EU | Theses on a related topic

32.
Štěrbák, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Analýza volební účasti ve volbách do Evropského parlamentu v zemích EU | Theses on a related topic

33.
Tomanová, Kristýna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Výjimky z Listiny základních práv Evropské unie | Theses on a related topic

34.
Uchytilová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Postoje politických stran v ČR k imigraci | Theses on a related topic

35.
Zelenková, Iveta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Social Policy and Social Work (4-years) / Social Policy and Social Work
Dissertation defence: Multilevel governance: Podmínky spolupráce a její koordinace při implementaci veřejných programů na lokální úrovni | Theses on a related topic

36.
Žabka, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Európska služba pre vonkajšiu činnosť: procesy, aktéri, implikácie | Theses on a related topic

37.
Žáčková, Magdaléna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / European Studies, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies)
Bachelor's thesis defence: Inštitucionálne dopady vstupu Turecka do EÚ | Theses on a related topic

38.
Afana, Nazim
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies and International Relations
Master's thesis defence: Spolupráce zemí Visegrádské čtyřky v kontextu regionální politiky EU | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Spolupráce zemí Visegrádské čtyřky v kontextu regionální politiky EU 2007 - 2013 | Theses on a related topic

39.
Balco, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Financial Law and Financial Science
Dissertation defence: Specifika výkladu a aplikace smluv o zamezení dvojímu zdanění | Theses on a related topic

40.
Bublošová, Monika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Theory / Economics
Master's thesis defence: Vyjednávání s utopenými náklady | Theses on a related topic

41.
Čechová, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Konsensus v Evropském parlamentu | Theses on a related topic

42.
Derka, Tomáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations and Energy Security
Master's thesis defence: Vliv energeticko-klimatických cílů EU na českou energetiku | Theses on a related topic

43.
Durošková, Irena
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Bachelor's thesis defence: Předsednictví Rady EU: případová studie České republiky | Theses on a related topic

44.
Dvořák, Daniel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defence: Srbské volby 2003 - 2008 a jejich dopad na současný stranický systém | Theses on a related topic

45.
Dvořák, Pavel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: International Territorial Studies (4-years) / European Studies
Dissertation defence: Role regionálních vlád v procesu formulace národní unijní politiky a při její artikulaci na půdě Rady EU | Theses on a related topic

46.
Dvořáková, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Master's thesis defence: Multikulturní firma - role personalisty jako prostředníka komunikace | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Multikulturní firma - role personalisty jako prostředníka komunikace | Theses on a related topic

47.
Eibl, Otto
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Pragmatický obrat v politické komunikaci: Od cleavages k issues? | Theses on a related topic

48.
Fürle, Michael
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Vyjednávací síla a osobnostní charakteristiky | Theses on a related topic

49.
Gergelová Šteigrová, Leona maiden name: Šteigrová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: International Territorial Studies (4-years) / European Studies
Dissertation defence: Proces europeizace z hlediska vzdělávání a vzdělávací politiky | Theses on a related topic

50.
Gregrová, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Vliv rozpočtu EU na rozpočty členských zemí EU | Theses on a related topic