Theses on a related topic (having the same keywords):

nakladatel, knihovni zakon, books, spoluprace, partnership, nakladatelske cinnosti, zakon o neperiodickych publikacich, knihovnicke cinnosti, library, publisher, publishing, copyright, library act, law, knihovna, vydavatelske cinnosti, cooperation, vydavatel, autorsky zakon, knihy, e-knihy, partnerstvi, e-books

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

751.
Nováková, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics
Bachelor's thesis defense: Kniha jako kulturní fenomén s odkazem na tvorbu Umberta Eca a Jorgeho Luise Borgese | Theses on a related topic Display description

Bachelor's thesis defense: Kniha jako kulturní fenomén s odkazem na tvorbu Umberta Eca a Jorgeho Luise Borgese | Theses on a related topic Display description

752.
Nováková, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Možnosti uplatnění principů komunitního vzdělávání ve vybrané pohraniční obci | Theses on a related topic

753.
Novotná, Veronika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Ekonomické a neekonomické efekty spolupráce malých obcí a podnikatelů | Theses on a related topic

754.
Novotný, Dominik
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport
Master's thesis defence: International Centre for European Cooperation – projekt Youth&Sport | Theses on a related topic

755.
Novotný, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Informatics / Informatics
Bachelor's thesis defense: Planování úloh v systému SLURM | Theses on a related topic

756.
Novotný, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Informatics
Bachelor's thesis defense: Planování úloh v systému SLURM | Theses on a related topic

757.
Nýdrle, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies, Information and Library Studies, Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: E-Books - Právní ochrana elektronických knih | Theses on a related topic

758.
Omelková, Miroslava
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Tourism
Bachelor's thesis defense: Organizace cestovního ruchu na Slovensku - Trenčiansky kraj | Theses on a related topic

759.
Orálková, Helena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Mnemotechniky ve vzdělávacích pořadech městských knihoven: implementace do lekcí pro KJM | Theses on a related topic

760.
Packová, Marie maiden name: Krejčů
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Komerční plagiátorství | Theses on a related topic

761.
Paliderová, Katarína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Polish with orientation on Commercial Practice, Services and Travel
Bachelor's thesis defense: Stereotypy a predsudky ako ukazovatele mýtu alebo faktu slovensko-poľských vzťahov | Theses on a related topic

762.
Pařízková, Ludmila maiden name: Krahulíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Žáci se specifickými poruchami učení a chování na střední odborné škole v Česku a Rakousku | Theses on a related topic

763.
Pastierová, Helena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní ochrana designu a ochranné známky v módním průmyslu - analýza vybrané judikatury | Theses on a related topic

764.
Patíková, Vendula
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Etické aspekty mateřství a rodičovství u žen trpících schizofrenií z pohledu klinického psychologa a psychiatra | Theses on a related topic

765.
Pavelka, Libor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Protispolečenská činnost páchaná při sportovních a společenských akcích | Theses on a related topic

766.
Pavlová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Alternativní způsoby řešení sporů ve srovnání s rozhodčím řízením resp. smírčím řízením před obecnými soudy

767.
Pekárková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Role knihoven v období 1945-1965: případová studie Městské knihovny ve Znojmě | Theses on a related topic

768.
Pekárková, Jarmila
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies under way
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: Raná tvorba malíře a grafika Rudolfa Kubíčka | Theses on a related topic

769.
Peřina, Václav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Zadržení pachatele před a po přistoupení ČR k Schengenské prováděcí úmluvě | Theses on a related topic

770.
Peřinková, Vladislava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Žák s poruchou chování na základní škole | Theses on a related topic

771.
Peřinová, Kamila
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná ekonomika)
Master's thesis defence: Efektivnost veřejných výdajů z pohledu teorie her a kooperativního postupu uchazečů při procesu zadávání veřejné zakázky - kartelové dohody | Theses on a related topic

772.
Pešková, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Včasná raná péče z pohledů rodičů a odborníků | Theses on a related topic

773.
Petrášová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Informační materiály, ediční řady a periodika vycházející na podporu rozvoje informovanosti a vzdělanosti pracovníků Pionýra a jejich využití v praxi | Theses on a related topic

774.
Petrášová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Názory čtyř generací na manželství | Theses on a related topic

775.
Petrenko, Boris
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Declarative event handling system for monitoring web browser activity | Theses on a related topic

776.
Petrjánoš, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestněprávní úprava internetové kriminality | Theses on a related topic

777.
Piskač, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Foreign Languages - English
Bachelor's thesis defense: Dickens and Lawyers | Theses on a related topic

778.
Pitelová, Olga
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj a ochrana autorských práv v oblasti kultury | Theses on a related topic

779.
Pížová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies under way
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Vývoj Moravské zemské knihovny po roce 1989 | Theses on a related topic

780.
Pížová, Kristýna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Spolupráce mezi orgánem sociálně-právní ochrany dětí a základními školami | Theses on a related topic

781.
Platovský, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo a kybernetická bezpečnost České republiky | Theses on a related topic

782.
Pléha, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Spolupráce jako nástroj pedagoga a kurátora pro děti a mládež z hlediska moderní a postmoderní perspektivy | Theses on a related topic

783.
Plesník, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Právo na obhajobu | Theses on a related topic

784.
Plocek, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Classical Archaeology
Master's thesis defence: Římské knihovny v Malé Asii: Efesu a Nyse | Theses on a related topic

785.
Podal, Jaroslav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Analýza a hodnocení turistických organizačních struktur | Theses on a related topic

786.
Pohanová, Andrea
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Očekávání sociálních pracovníků PMS a jejich klientů od vzájemné spolupráce | Theses on a related topic

787.
Pojezná, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Pohled žáků základní školy na problematiku informační etiky, autorského zákona, citací a plagiátorství | Theses on a related topic

788.
Pokorná, Ivana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Právo a morálka - právní moralismus | Theses on a related topic

789.
Pokorná, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Sociology
Bachelor's thesis defense: Pozice novinářské profese ve veřejném prostoru České republiky: případová studie náhubkového zákona | Theses on a related topic

790.
Pokorný, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Autoškolství jako nejvyšší stupeň dopravní výchovy | Theses on a related topic

791.
Poláček, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Education (4-years) / Education
Dissertation defense: Dynamika počítačem podporovaného skupinového učení | Theses on a related topic

792.
Poláchová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní ochrana databází v evropském a mezinárodním měřítku | Theses on a related topic

793.
Polášek, Zdeněk
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Kooperace mezi podniky jako nástroj zvyšování jejich konkurenceschopnosti | Theses on a related topic

794.
Polášková Kovácsová, Karolina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Umělecký výkon a jeho právní stránka | Theses on a related topic

795.
Polcarová, Renáta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: History of the State and Law)
Advanced Master's thesis defense: Stát a právo ve starověké Indii podle Kautiljovy Arthašástry | Theses on a related topic

796.
Pospíšilová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Návrh dlouhodobé strategie malého podniku | Theses on a related topic

797.
Pospíšilová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Možnosti optimalizace komunikace a spolupráce mezi rodinou a školou žáků se specifickými poruchami učení | Theses on a related topic

798.
Potůček, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vodní právo a jeho historický vývoj v českých zemích | Theses on a related topic

799.
Pouperová, Olga
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Tiskové právo | Theses on a related topic

800.
Prachařová, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Postoje vdov k vytváření nových partnerských vztahů | Theses on a related topic