Theses on a related topic (having the same keywords):

nakladatel, knihovni zakon, books, spoluprace, partnership, nakladatelske cinnosti, zakon o neperiodickych publikacich, knihovnicke cinnosti, library, publisher, publishing, copyright, library act, law, knihovna, vydavatelske cinnosti, cooperation, vydavatel, autorsky zakon, knihy, e-knihy, partnerstvi, e-books

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

251.
Pšurná, Iva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Obtížná životní situace rodin a jejich vztah k sociálním pracovníkům | Theses on a related topic Display description

252.
Radová, Barbora maiden name: Hejdová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Sociology
Bachelor's thesis defense: Mají jedináčci specifické životní dráhy? | Theses on a related topic

253.
Rajdlová, Iva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Problematika dětského čtenářství a aktivity na jeho podporu | Theses on a related topic

254.
Renzová, Radoslava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Anglický jazyk a literatura)
Master's thesis defence: Jak zachránit málotřídní školu? | Theses on a related topic

255.
Reucci, Tullia
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Psychology, Social Work
Bachelor's thesis defense: Potřeby lidí s vysoce-funkčním autismem a aspergerovým syndromem spojené s autonomním životem | Theses on a related topic

256.
Rezková, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities (3-years) / Environmental Humanities
Master's thesis defence: Teorie symbiogeneze a teorie Gaia: alternativní biologické teorie v environmentálním myšlení | Theses on a related topic

257.
Robeš, Martin
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Mechanical Engineering
Master's thesis defence: Problematika volby povolání technických oborů a uplatnění na trhu práce | Theses on a related topic

258.
Rossi, Jiří
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Lower Secondary School Teacher Training in Physics
Master's thesis defence: Fyzikální náměty vycházející ze SCIFI | Theses on a related topic

259.
Rybová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Návrh šablony webu pro dětská oddělení v knihovnách | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Návrh šablony webu pro dětská oddělení v knihovnách | Theses on a related topic

260.
Rybová, Romana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Kázeň | Theses on a related topic

261.
Rychlá, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Rozvoj komunikačních dovedností u dětí předškolního věku | Theses on a related topic

262.
Rymešová, Marcela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Mezigenerační učení mezi třídním učitelem a asistentem pedagoga | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Mezigenerační učení mezi třídním učitelem a asistentem pedagoga | Theses on a related topic

263.
Sedláček, Milan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Nezaměstnanost absolventů, volba povolání a uplatnění na trhu práce | Theses on a related topic

264.
Sedláček, Viktor
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Role dodavatele v inovačním procesu | Theses on a related topic

265.
Sedláčková, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Spolkový život v Dačicích v letech 1918 - 1938 (se zaměřením na kulturní a tělovýchovné spolky) | Theses on a related topic

266.
Sedláčková, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Spolkový život v Dačicích v letech 1918 - 1948 (se zaměřením na kulturní a tělovýchovné spolky) | Theses on a related topic

267.
Sedlářová, Eva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Optimalizace zákonných odvodů v rámci vybraného rodinného podnikání | Theses on a related topic

268.
Sehnalová, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Informační potřeby a informační chování zahraničních studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity | Theses on a related topic

269.
Sekaninová, Andrea
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Formy spolupráce obcí

270.
Senčaková, Olga
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Implementace služby My Open Library v Irsku a její vnímání z pohledu uživatelů knihovny v Deansgrange | Theses on a related topic

271.
Schiebelová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Postoj osob se sluchovým postižením k literatuře a jejich další motivace | Theses on a related topic

272.
Schlauchová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Master's thesis defence: Muzeologická literatura v knihovně zámku Mikulov | Theses on a related topic

273.
Skálová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Mezipředmětové vztahy s prvky interkulturní výchovy v rané výuce cizího jazyka | Theses on a related topic

274.
Sklenářová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Education
Master's thesis defence: Komunikace a spolupráce školy a rodiny na venkovské škole | Theses on a related topic

275.
Skýpalová, Radka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Kooperace mezi podniky jako nástroj zvyšování jejich konkurenceschopnosti | Theses on a related topic

276.
Slámová, Ludmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Postoje lidí různých věkových skupin k nevěře | Theses on a related topic

277.
Slanařová, Gabriela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Problematika zpřístupňování diplomových prací široké veřejnosti | Theses on a related topic

278.
Sležková, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Skupinová a kooperativní výuka v jazykovém vyučování na 1. stupni základní školy | Theses on a related topic

279.
Smetana, David
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Vzdělávání handicapovaných žáků a studentů vlastnících vodící a asistenční psy | Theses on a related topic

280.
Softič, Zdeněk
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Informatics
Bachelor's thesis defense: Webová aplikace pro podporu spolupráce v malé firmě | Theses on a related topic

281.
Sochůrková, Pavla
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / International Relations, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Mediální mapa tištěných časopisů pro mládež v České republice | Theses on a related topic

282.
Soukupová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Využití knihoven pro neslyšící | Theses on a related topic

283.
Spáčal, Marek
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Daltonský plán ve vzdělávání žáků | Theses on a related topic

284.
Srbecká, Gabriela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Informační potřeby žen na mateřské dovolené | Theses on a related topic

285.
Srbová, Hana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací)
Bachelor's thesis defense: Analýza ekonomiky a řízení vybrané regionální rozvojové agentury

286.
Stehlíková, Monika
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport
Master's thesis defence: Využití prvků basketbalu v teambuildingu ženského basketbalového týmu | Theses on a related topic

287.
Stehlíková, Tereza
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Non-profit-making Organization Economy and Management
Bachelor's thesis defense: Nestátní neziskové organizace a jejich pozice jako projektových partnerů | Theses on a related topic

288.
Streichsbierová, Zuzana maiden name: Kirethová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Autorskoprávní problematika půjčování zvukových a zvukově obrazových záznamů v evropském kontextu | Theses on a related topic

289.
Strohbachová, Monika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Přístup pacientů k přetlakové terapii u poruch dýchání ve spánku | Theses on a related topic

290.
Svoboda, Jiří
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Kooperace mezi podniky jako nástroj zvyšování jejich konkurenceschopnosti | Theses on a related topic

291.
Svobodová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: E-knihy v ČR: stav, trendy, budoucnost | Theses on a related topic

292.
Svobodová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Role asistentů pedagoga na prvním stupni základních škol | Theses on a related topic

293.
Sýkorová, Pavla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Autorské právo v architektuře | Theses on a related topic

294.
Šáda, Pavel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Mobilní aplikace knihoven | Theses on a related topic

295.
Ševčíková, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philosophy / Study of Religions
Master's thesis defence: Identita a partnerství u katolíků optikou diskurzivní analýzy | Theses on a related topic

296.
Šidlíková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - French Language
Bachelor's thesis defense: Spolupráce studentů učitelství s fakultním/cvičným učitelem | Theses on a related topic

297.
Šilhavíková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Porovnání a zhodnocení edic "Národních báchorek a pověstí" Boženy Němcové | Theses on a related topic

298.
Šimková, Gabriela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Průzkum uživatelského chování: analýza preferencí uživatelů studoven Moravské zemské knihovny v Brně | Theses on a related topic

299.
Škárková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Spolupráce rodičů předškolních dětí s vývojovou dysfázií s logopedem | Theses on a related topic

300.
Šmídová, Jarmila
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Spolupráce obecních úřadů obcí různých stupňů přenesené působnosti při výkonu sociálně-právní ochrany dětí | Theses on a related topic