Theses on a related topic (having the same keywords):

obcanske pravo, nemovitosti, vecna prava, pozemky, uzemni rizeni, rozhodnuti, pozemkove pravo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Frind, Alexandr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Územní řízení se zřetelem k ochraně věcných práv k pozemkům | Theses on a related topic Display description

Bachelor's thesis defense: Územní řízení se zřetelem k ochraně věcných práv k pozemkům | Theses on a related topic Display description

Bachelor's thesis defense: Územní řízení se zřetelem k ochraně věcných práv k pozemkům | Theses on a related topic Display description

2.
Fojtík, Lumír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Veřejný statek pozemkového práva. Poučení z minulosti pro budoucnost | Theses on a related topic

3.
Fojtík, Lumír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Ekonomické a právní aspekty existence obcí s důrazem na roli a koncepci pozemkového vlastnictví | Theses on a related topic

4.
Hulejová, Karolína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Právní režim pozemků sloužících ochraně přírody | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Právní režim pozemků sloužících ochraně přírody | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Právní režim pozemků sloužících ochraně přírody | Theses on a related topic

5.
Chylová, Pavla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Zápisy právních vztahů k nemovitostem do katastru nemovitostí | Theses on a related topic

6.
Jacošková, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Právní režim pozemků sloužících dopravě na pozemních komunikacích | Theses on a related topic

7.
Musil, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Státní požární dozor a jeho činnost v průběhu stavby | Theses on a related topic

8.
Voborský, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Ohlašování a povolování staveb

9.
Augustinová, Veronika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná správa)
Master's thesis defence: Vývoj cen nemovitostí v ČR | Theses on a related topic

10.
Bábíková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Stavební zákon v ekonomických souvislostech | Theses on a related topic

11.
Bartošík, Rudolf
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Podstatné a nepodstatné porušení smlouvy z pohledu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

12.
Benešová, Petra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Stavby, byty, nebytové prostory a pozemky v zákoně o dani z přidané hodnoty | Theses on a related topic

13.
Beránek, Dominik
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

14.
Boček, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty výstavby pozemních komunikací | Theses on a related topic

15.
Böhm, Marian
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Investor a životní prostředí - právní aspekty | Theses on a related topic

16.
Brůša, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Správně právní aspekty zápisů práv do katastru nemovitostí

17.
Brzková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Správní rozhodnutí jako individuální právní akt | Theses on a related topic

18.
Březina, Aleš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Oprava chyb v katastrálním operátu | Theses on a related topic

19.
Burešová, Daniela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj nájemního práva v českých zemích | Theses on a related topic

20.
Calabri, Zita
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Problematika převodů vlastnictví bytů | Theses on a related topic

21.
Carbol, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kontradiktornost v rozhodovací praxi vrchních soudů a Nejvyššího soudu ČR v oblasti směnečné | Theses on a related topic

22.
Cásková, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Rozhodnutí o správním deliktu | Theses on a related topic

23.
Cenková, Irena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Územní řízení | Theses on a related topic

24.
Cupal, Martin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Oceňování pojištěného majetku | Theses on a related topic

25.
Cuták, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Řízení o přestupcích | Theses on a related topic

26.
Černíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opatření obecné povahy jako forma činnosti veřejné správy | Theses on a related topic

27.
Černý, Miloš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: History of the State and Law)
Advanced Master's thesis defense: Český právník Antonín Randa, jeho dílo a význam v kontextu doby | Theses on a related topic
Advanced Master's thesis defense: Český právník Antonín Randa, jeho dílo a význam v kontextu doby | Theses on a related topic

28.
Červená, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Investor a životní prostředí - právní aspekty | Theses on a related topic

29.
Červenková, Andrea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vnitřní vztahy podílových spoluvlastníků | Theses on a related topic

30.
Daněk, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Náhrada újmy na přirozených právech člověka | Theses on a related topic

31.
Dávid, Milan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Oceňování nemovitého majetku pro účely transferových daní

32.
Dolejší, Václav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Bachelor's thesis defense: Ekonomické, sociální a environmentální dopady výstavby a provozu Jaderné elektrárny Temelín na Jihočeský kraj | Theses on a related topic

33.
Dostál, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Řízení v režimu stavebního zákona | Theses on a related topic

34.
Dračka, Svatopluk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

35.
Drozdová, Olga
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: Land Registry Administration)
Bachelor's thesis defense: Územní rozhodování | Theses on a related topic

36.
Dujíčková, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Svobodný přístup k soudním rozhodnutím v ČR | Theses on a related topic

37.
Dušek, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Srovnání postavení fyzické osoby v režimu práva občanského hmotného v České republice a Rakousku | Theses on a related topic

38.
Embacherová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Územní plánování | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Územní plánování | Theses on a related topic

39.
Ešpandr, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Právo na informace ve veřejné správě | Theses on a related topic

40.
Fischerová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Srovnání právních účinků zápisů práv k nemovitostem a zápisů průmyslových práv | Theses on a related topic

41.
Follová, Miroslava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: K rozhodovací činnosti soudu I. stupně v rámci řízení podle zákona č.120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. | Theses on a related topic

42.
Foltan, Drahomír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zástavní právo k nemovitostem v insolvečním řízení | Theses on a related topic

43.
Fredy, Lada
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Novodobé otroctví v kontextu České republiky | Theses on a related topic

44.
Fritzová, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Výjimky z ochrany ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin | Theses on a related topic

45.
Fuksa, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty staveb vodních děl | Theses on a related topic

46.
Fűrstová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Stavba v kontextu práva | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Stavba v kontextu práva | Theses on a related topic

47.
Fuxová, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rodinný dům z pohledu vybraných aspektů platné právní úpravy | Theses on a related topic

48.
Gajdečková, Marcela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty umísťování staveb | Theses on a related topic

49.
Gálik, Ivo
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Katastr nemovitostí | Theses on a related topic

50.
Gloc, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Občanskoprávní režim dočasných staveb | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Občanskoprávní režim dočasných staveb | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Občanskoprávní režim dočasných staveb | Theses on a related topic