Theses on a related topic (having the same keywords):

nutna obrana, self-defense, zakladne prava, smrtiaca sila, right to life, deadly force, fundamental rights, private defense, pravo na zivot

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Psohlavcová Palečková, Pavlína maiden name: Palečková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Koncept lidských práv a zdravotně postižené osoby | Theses on a related topic Display description

2.
Bábík, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Okolnosti vylučující protiprávnost v právní úpravě České republiky a USA - komparativní pohled | Theses on a related topic

3.
Bakotová, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zdravotní péče a ochrana osobnosti | Theses on a related topic

4.
Cahlová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Interpretace práva na život ve světle soudních rozhodnutí. Filosoficko-právní analýza problému | Theses on a related topic

5.
Černá, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Svoboda porodu doma a související odborné pomoci v právu Rady Evropy a Evropské unie | Theses on a related topic

6.
Doležalová, Dana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Interrupce - morálně problematická situace | Theses on a related topic

7.
Dvořák, Jaroslav
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Special Education of Security Sections)
Bachelor's thesis defense: Povědomí veřejnosti o sebeobraně | Theses on a related topic

8.
Dzurošková, Miroslava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na život a bioetika. Filozoficko-právní analýza problému | Theses on a related topic

9.
Gazárek, Pavel
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Sport Education of Security Bodies
Master's thesis defence: Komparace vybraných případů nutné obrany | Theses on a related topic

10.
Hénik, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavněprávní aspekty domácího porodu | Theses on a related topic

11.
Horáková, Simona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Etické a právní problémy v neonatální intenzivní péči | Theses on a related topic

12.
Cherynová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty asistované reprodukce a nakládání s lidským genomem | Theses on a related topic

13.
Jeleček, František
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Etické aspekty interrupce a pohled společnosti na toto téma | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Přínos doučování pro romské děti v Dětském domě Zábrdovice | Theses on a related topic

14.
Kalábová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na život v Evropské úmluvě o lidských právech - judikatura Evropského soudu pro lidská práva

15.
Kalendová, Dagmar
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Problematika nutné obrany s použitím střelné zbraně a vliv judikatury | Theses on a related topic

16.
Kincová, Ivana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Lidskoprávní aspekty eutanázie | Theses on a related topic

17.
Kubinová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Hranice viability plodu a novorozence v komparaci právních úprav | Theses on a related topic

18.
Kudláčová, Simona
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Kdy začíná lidský život? | Theses on a related topic

19.
Lešáková, Linda
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Eutanázie - etický a právní problém | Theses on a related topic

20.
Lojková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Theory of Law
Dissertation defense: Ochrana práv dítěte (filozoficko-právní analýza problému) | Theses on a related topic

21.
Lollok, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Sociologicko-právní pojetí trestu smrti | Theses on a related topic

22.
Maliniak, Richard
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Policejní spolupráce v Evropské unii | Theses on a related topic

23.
Minarik, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana života dítěte v prenatálním období | Theses on a related topic

24.
Mlčochová, Alexandra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Prostředky mezinárodního práva v boji s terorismem a lidská práva | Theses on a related topic

25.
Novák, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Krajní nouze a nutná obrana jako okolnosti vylučující protiprávnost | Theses on a related topic

26.
Novák, Matěj
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Sport Education of Security Bodies
Master's thesis defence: Využití modelových situací v rámci základní odborné přípravy policistů | Theses on a related topic

27.
Novák, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na život a jeho garance ve světle rozvoje biomedicínských technologií. Právně filosofická analýza problému | Theses on a related topic

28.
Poulíková, Natálie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nejlepší zájem dítěte ve zdravotnictví | Theses on a related topic

29.
Prokeš, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nutná obrana za použití střelné zbraně | Theses on a related topic

30.
Roupcová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na život a problém interrupce | Theses on a related topic

31.
Sedláček, Robin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavněprávní aspekty euthanasie | Theses on a related topic

32.
Streitová, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Autonomie vůle pacienta a její limity: vybrané otázky | Theses on a related topic

33.
Uherek, Pavel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Konflikt práva na život a práva na osobní svobodu v kontextu hodnot současné společnosti a vybrané kazuistiky z oblasti poskytování zdravotních služeb | Theses on a related topic

34.
Valc, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Theory of Law)
Advanced Master's thesis defense: Nenarozené dítě jako objekt lidskoprávní ochrany v České republice | Theses on a related topic

35.
Vašíčková, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj institutu nutné obrany | Theses on a related topic

36.
Verner, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nutná obrana v souvislosti s osobami praktikujícími bojová umění | Theses on a related topic

37.
Žmolíková, Darina maiden name: Popovičová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Theory of Law
Dissertation defense: Právo na život jako filozoficko-právní problém | Theses on a related topic

38.
Andráš, Dávid
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Sport Education of Security Bodies
Master's thesis defence: Možnosti reálné sebeobrany seniorů jako rizikové skupiny | Theses on a related topic

39.
Benkovič, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Fenomenologická analýza motivace ke cvičení tchaj-ťi čchüan | Theses on a related topic

40.
Bílek, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Nutná obrana

41.
Bjalková, Tamara
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Sebeobrana neslyšících | Theses on a related topic

42.
Blšáková, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nutná obrana ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť | Theses on a related topic

43.
Bugala, Martin
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Kinanthropology (4-years) / Kinanthropology
Dissertation defense: Community policing - Řešení konfliktních situací a okolnosti útoků u bezpečnostních složek | Theses on a related topic

44.
Bunčák, Branislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Oprávněné užití zbraně jako okolnost vylučující protiprávnost | Theses on a related topic

45.
Císařová, Zdeňka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na život a bioetika. Filosoficko právní analýza problému | Theses on a related topic

46.
Černý, Matěj
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Criminal Law)
Advanced Master's thesis defense: Nutná obrana a její meze | Theses on a related topic

47.
Dolejší, Irena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Krajní nouze a nutná obrana jako okolnosti vylučující protiprávnost | Theses on a related topic

48.
Dvořák, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Oprávněné použití zbraně a jeho vztah k nutné obraně | Theses on a related topic

49.
Fikr, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Oprávněné použití zbraně příslušníky Policie České republiky jako okolnost vylučující trestnost | Theses on a related topic

50.
Filouš, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Nutná obrana